Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Jana Pawła II


Siedziba

Adres 35-310 Rzeszów, ul. Biskupa J. Pelczara 3
Telefon 017 748 25 50
Strona WWW www.sp23rzow.neostrada.pl
E-mail sp23rzow@poczta.onet.pl

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Mariusz Guzek
Siedziba 35-310 Rzeszów, ul. Biskupa J. Pelczara 3
Telefon 017 748 25 50
E-mail sp23rzow@poczta.onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00-15.00

 

Podstawa prawna

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie NR 0.IV-0138/118/82 z dnia 24 czerwca 1982 r. w sprawie orzeczenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie.

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Pobierz

 

 

Zadania

Pobierz

 

 

Tryb działania

Pobierz

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

1. Rejestry:
a) rejestr druków ścisłego zarachowania i pieczęci,
b) rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
c) rejestr wydanych legitymacji dla nauczycieli,
d) rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych,
e) rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
f) rejestr zaświadczeń przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego,
g) rejestr wydanych kart rowerowych,
h) rejestr pism wychodzących i przychodzących,
i) rejestr praktyk studenckich.
2. Ewidencje:
a) księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w rejonie,
b) księgi uczniów,
c) księgi absolwentów,
3. Archiwa:
a) dokumenty finansowo księgowe z lat ubiegłych,
b) arkusze ocen,
c) dzienniki lekcyjne,
d) akta osobowe byłych pracowników.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

14.07.2003 r.

 

Opracował

Andrzej Łobaza - kierownik gospodarczy

 

Zatwierdził

Mariusz Guzek - dyrektor

Opublikował(a): 08.05.2019 11:00, Przemysław Kędra
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:24, Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz
Drukuj Poleć znajomym