Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

 


Wydział Finansowy

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

14.03.2017

 

Zaświadczenia
o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek ten winien zawierać następujące dane: NIP/Pesel, datę, imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres zamieszkania/siedzibę, rodzaj podatku, okres dokonania wpłaty, nazwę instytucji
w której będzie przedłożone, określenie rodzaju sprawy.

 

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Tak, z wykorzystaniem "ePUAP".

 

3. Opłaty

 

 

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w kwocie 21,00 zł od każdego egzemplarza. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, PKO BP S.A. O/Rzeszów Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Zwolnienia/wyłączenia z opłaty skarbowej:

Zwolnienia/wyłączenia ustawowe przewidują przepisy art. 2 ust. 1 i art. 7 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

 

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

 

 

Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów.

 

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.

 

 

6. Tryb odwoławczy

 

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się
w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
.

 

7. Podstawa prawna

Art. 306a i art. 306e §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

 

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym
    Urzędu Miasta Rzeszowa

 

bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy

 

9. Uwagi

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy - Oddział Rachunkowości Podatkowej Urzędu Miasta Rzeszowa 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1, I p. pok. 39 (sekretariat), 

tel. 1 77 88 99 00 

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

pobierz

 

Wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo szczególne

 pobierz

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 pobierz

   

 

Opracował

 

Grzegorz Domino

 

14.03.2017

 

Zatwierdziła

 

Janina Dyjak

 

14.03.2017

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Grzegorz Domino

 

Opublikował(a): 06.09.2018 11:09, Grzegorz Domino
Wytworzył(a): 02.09.2008 10:01, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8568313
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl