Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zaświadczenia o dokonaniu wpłat podatków i opłat

 

 


Wydział Finansowy

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

14.03.2017

 

 

 

Zaświadczenia o dokonaniu wpłat podatków i opłat

 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek ten winien zawierać następujące dane: NIP/Pesel, datę, imię i nazwisko/nazwę podatnika, adres zamieszkania/siedzibę, rodzaj podatku, okres dokonania wpłaty, nazwę instytucji
w której będzie przedłożone, określenie rodzaju sprawy.

 

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Tak, z wykorzystaniem "ePUAP".

 

 

  1. Opłaty

 

 

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł od każdego egzemplarza. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, PKO BP S.A. O/Rzeszów Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Zwolnienia/wyłączenia z opłaty skarbowej:

Zwolnienia/wyłączenia ustawowe przewidują przepisy art. 2 ust. 1 i art. 7 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).

 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów.

 

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Zaświadczenie jest wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.

 

 

  1. Tryb odwoławczy

 

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się
w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
.

 

 

  1. Podstawa prawna

Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2017 r., poz.201 w późn. zm).

§7 ust.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego  (Dz.U. Nr 208, poz. 1375)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1827).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

 

  1. Uwagi

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Finansowy - Oddział Wymiaru Podatków Urzędu Miasta Rzeszowa 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1, I p. pok. 39 (sekretariat), 

tel. 1 77 88 99 00

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłat podatków i opłat

 pobierz

 

 

Opracował

 

Grzegorz Domino

 

14.03.2017

 

Zatwierdziła

 

Janina Dyjak

 

14.03.2017

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Grzegorz Domino

 

 

Opublikował(a): 14.11.2017 12:01, Grzegorz Domino
Wytworzył(a): 02.09.2008 10:15, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 4969644
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl