Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: SR.6220.41.2011.II z dnia 17 września 2014 r.

17.09.2014 12:55
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: ,,Zespół Usługowo - Rekreacyjny RES - VITA” obejmującego budowę zespołu budynków dla usług sportowo – rekreacyjnych, handlowych, biurowych oraz gastronomii wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną, na działkach w obrębie 214 Rzeszów – Staroniwa, przy zbiegu Al. Wincentego Witosa i ul. Wyspiańskiego.

obwieszczenie

17.09.2014 08:40
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa publicznych dróg gminnych KZ, 1KL, 3KD”

Obwieszczenie - wszczęcie

17.09.2014 07:34
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1013/33, 1011/17, 1011/15, 634, 995, 988/2, 989/3 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Strzelców.

obwieszczenie

15.09.2014 12:39
umorzenie postępowania

obwieszczenie

15.09.2014 08:14
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Jagodowej w Rzeszowie”.

Obwieszczenie - decyzja

15.09.2014 07:50
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 576/5, 576/6, 576/7, 576/8 , obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej.

Obwieszczenie - decyzja

15.09.2014 07:49
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 538/1, 538/4, 538/7, 538/9 i 568/10 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Porąbki”

Obwieszcenie

12.09.2014 14:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nalepy z odprowadzeniem do potoku Paryja w Rzeszowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy – projekt w Rzeszowie”

obwieszczenie

12.09.2014 12:11
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1033/27, 1039/19, 1039/20, 1039/21, 1040, 1150/2, 1150/5, 1151/11 obr .221 przy ul. Św. Faustyny w Rzeszowie”.

obwieszczenie

12.09.2014 12:10
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 583/10, 583/11 (działki powstały po podziale działki nr 583/2 obr. 221) i 605/1 obr. 221 przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie”.

Obwieszczenie

12.09.2014 09:58
sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2767/1, 2767/2 obr.209, sieć kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu Z-4 na działkach nr 2767/1, 2767/2, 2731 obr.219 w Rzeszowie przy ul. Spacerowej.

obwieszczenie o udziale społeczeństwa z dnia 11 września 2014 r. znak: SR.6220.12.2011.II

11.09.2014 13:54
o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ulicą Dunikowskiego w Rzeszowie” na działkach w obrębie 209 Rzeszów – Zalesie, w związku z przedłożeniem w dniu 10 września 2014 r. Aneksu do raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko.

obwieszczenie

10.09.2014 16:22
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1335/2, 1335/3, 1335/4 obr. 221 przy ul. Słocińskiej w Rzeszowie”,

obwieszczenie

10.09.2014 16:20
„Sieć wodociągowa Ø 110 PE na działkach nr 928/1, 928/4, 928/5 obr. 221 przy ul. S. Michlewskiej w Rzeszowie,”

obwieszczenie

10.09.2014 16:18
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1230/1, 1230/2, 1231, 1232, 1233/5, 1234/4, 1234/5, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1236, 1237, 1238/2, 1238/3, 1242, 1243/6, 1243/15, 1244/2, 2251 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. Rodziny Kąkolów, św. Faustyny, św. Marcina”,

obwieszczenie

10.09.2014 09:52
dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 994/2, 1015/2, 1015/3, 1015/4 w obr. 215 przy ul. Mieleckiej w Rzeszowie.

obwieszcenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 09.09.2014 znak: OS-II.7322.142.2014.RD

10.09.2014 08:16
obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postepowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód dla inwestycji " Budowa drogi ekspresowej do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem"

obwieszczenie

08.09.2014 12:50
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej” przy ul. Ornej w Rzeszowie

obwieszczenie

08.09.2014 12:49
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Sieć wodociągowa przy ul. Celowniczej w Rzeszowie"

obwieszczenie

08.09.2014 12:48
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Budowa sieci wodociągowej spinającej I i II strefę ciśnienia w obrębie ul. Staroniwskiej w Rzeszowie".
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl