Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Rzeszowa

06.06.2014 11:58
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa wodociągu o średnicy  400 w ul. Nowowiejskiej”

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Rzeszowa

06.06.2014 11:56
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „wymiana zbiornika gazoliny na KGZ Zalesie”

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Rzeszowa

06.06.2014 11:51
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa Ośrodka Zbioru Gazu przy odwiercie Zalesie – 21"

Obwieszczenie

05.06.2014 15:24

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Rzeszowie znak: WOOŚ.4200.9.2013.AH-42

05.06.2014 12:17
dot. przedsięwzięcia pn.: " Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub ul. Hoffmanowej"

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4200.9.2013.AH-41

05.06.2014 12:14
dot. przedsięwziecia pn.: "Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub ul. Hoffmanowej"

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Rzeszowa

05.06.2014 08:05
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi gminnej ulicy Uroczej wraz z budową publicznej drogi gminnej łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną w Rzeszowie” – etap I

obwieszczenie

04.06.2014 08:56
obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję p.n: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Podgórskiej w Rzeszowie"

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 3.06.2014 r. znak: SR-II.6220.28.2014

03.06.2014 13:13
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z urządzeniami budowalnymi związanymi z obiektem budowlanym i obiektami małej architektury przy ulicach Kurpiowskiej i Małopolskiej w Rzeszowie”.

obwieszczenie

02.06.2014 14:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie”

obwieszczenie

02.06.2014 14:12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Potokowej w Rzeszowie"

obwieszczenie

02.06.2014 13:19
„Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką " w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Rzeszowa

02.06.2014 12:30
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa publicznej drogi powiatowej - ulicy Kwiatkowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Rzeszowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych”

obwieszczenie

02.06.2014 10:03
dotyczące wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania w części dotyczącej działki nr 623 obr.226 oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu osiedla Miłocin w Rzeszowie w rejonie ulic: Migdałowej, Miłocińskiej, Waniliowej, Anyżkowej, Cynamonowej, Bazyliowej, Imbirowej, Cytrynowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin etap I, II,III

obwieszczenie

30.05.2014 13:46
„odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 353/2, 365/2, 365/3, 365/4, 366/2, 363, 396/1 obr. 219, przy ul. Saskiej w Rzeszowie.

obwieszczenie

29.05.2014 13:29
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „ budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 260/2,261/4 i 261/9 obr. 220 w Rzeszowie przy ul. Załęskiej.

Obwieszczenie

29.05.2014 08:00
„Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Etap I – Odcinek od ul. Ciepłowniczej do ul. Lubelskiej” - ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

29.05.2014 07:46
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp.z.o.o., ul. Naruszewicza 18, 35-055 rzeszów ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa magistrali wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej w celu ,Uzbrojenia terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko"

obwieszczenie

28.05.2014 10:59
„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 3479/2, 3483/2, 3483/1, 3482/1, 3482/2, 3479/8, 3457/3 obr. 222 w Rzeszowie, ul. Bł. Karoliny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

26.05.2014 15:03
wszczęcie postępowania na wniosek Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego ,,PZL- Rzeszów" S.A. w sprawie zmiany decyzji z dnia 4 grudnia 2013 r. znak: SR-II.6220.51.2013, stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przeniesieniu Wydziału montażu i prób przekładni lotniczych z budynku C12 do budynku N56 w WSK ,,PZL- Rzeszów" S.A

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.05.2014 14:32
„Odcinek sieci wodociągowej na działkach nr 896/1, 896/2, 895/6, 895/7, 895/4, 895/5 oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 895/6, 895/7, 895/4, 895/5 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. św. Rocha”.

obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.05.2014 14:28
„Sieć wodociągowa Ø 110 PE, sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC na działkach nr 1364/2, 1363/3, 1363/4, 1363/5 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej”,
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl