Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszcenie

12.09.2014 14:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nalepy z odprowadzeniem do potoku Paryja w Rzeszowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy – projekt w Rzeszowie”

obwieszczenie

12.09.2014 12:11
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1033/27, 1039/19, 1039/20, 1039/21, 1040, 1150/2, 1150/5, 1151/11 obr .221 przy ul. Św. Faustyny w Rzeszowie”.

obwieszczenie

12.09.2014 12:10
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 583/10, 583/11 (działki powstały po podziale działki nr 583/2 obr. 221) i 605/1 obr. 221 przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie”.

Obwieszczenie

12.09.2014 09:58
sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2767/1, 2767/2 obr.209, sieć kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu Z-4 na działkach nr 2767/1, 2767/2, 2731 obr.219 w Rzeszowie przy ul. Spacerowej.

obwieszczenie o udziale społeczeństwa z dnia 11 września 2014 r. znak: SR.6220.12.2011.II

11.09.2014 13:54
o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ulicą Dunikowskiego w Rzeszowie” na działkach w obrębie 209 Rzeszów – Zalesie, w związku z przedłożeniem w dniu 10 września 2014 r. Aneksu do raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko.

obwieszczenie

10.09.2014 16:22
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1335/2, 1335/3, 1335/4 obr. 221 przy ul. Słocińskiej w Rzeszowie”,

obwieszczenie

10.09.2014 16:20
„Sieć wodociągowa Ø 110 PE na działkach nr 928/1, 928/4, 928/5 obr. 221 przy ul. S. Michlewskiej w Rzeszowie,”

obwieszczenie

10.09.2014 16:18
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1230/1, 1230/2, 1231, 1232, 1233/5, 1234/4, 1234/5, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1236, 1237, 1238/2, 1238/3, 1242, 1243/6, 1243/15, 1244/2, 2251 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. Rodziny Kąkolów, św. Faustyny, św. Marcina”,

obwieszczenie

10.09.2014 09:52
dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 994/2, 1015/2, 1015/3, 1015/4 w obr. 215 przy ul. Mieleckiej w Rzeszowie.

obwieszcenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 09.09.2014 znak: OS-II.7322.142.2014.RD

10.09.2014 08:16
obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postepowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód dla inwestycji " Budowa drogi ekspresowej do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem"

obwieszczenie

08.09.2014 12:50
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej” przy ul. Ornej w Rzeszowie

obwieszczenie

08.09.2014 12:49
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Sieć wodociągowa przy ul. Celowniczej w Rzeszowie"

obwieszczenie

08.09.2014 12:48
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Budowa sieci wodociągowej spinającej I i II strefę ciśnienia w obrębie ul. Staroniwskiej w Rzeszowie".

Obwieszczenie - zmiana ZRID

05.09.2014 08:58
„Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Etap II – Odcinek od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej”

Obwieszczenie - wszczęcie

05.09.2014 07:28
„Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr 549/2, 549/3, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/10, 549/8, 549/9, 550/3, 550/8, 551/9, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 551/8, 556/3, 556/4, 556/5, 556/2, 558, 559, 563/1, 568/5, 552/1, 552/3, 556/6 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej.

AR. 6733.71.10.2014.AS71

04.09.2014 14:47
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1369/8, 1359/8,1359/7, 1359/3, 1358/1 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Herbowej

03.09.2014 15:25
obwieszczenie

obwieszczenie o wydaniu decyzji znak SR-II.6220.37.2014 z dnia 3 wrzesnia 2014 r.

03.09.2014 15:02
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Żołnierzy Września” na działkach w obrębie 208 Rzeszów – Nowe Miasto.

obwieszczenia

03.09.2014 09:05
zawiadomienie, że w dniu 02 września 2014 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: AR.6733.55.8.2014.IB55 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie - decyzja

03.09.2014 07:31
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr35/2, 36/1, 37/1, 597/1, 653/2 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej”

obwieszczenie-2

02.09.2014 13:31
budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielone Wzgórze w Rzeszowie
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl