Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

obwieszczenie

02.12.2014 14:55
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AR.6733.67.13.2014.MM67 z 2014-12-02 „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Przybyszowskiej w Rzeszowie” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działkach nr 1268/3, 1270 i 1271 obr. 222 położonych przy ulicy Przybyszowskiej w Rzeszowie.

Obwieszczenie - zawieszenie

01.12.2014 15:17
„Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicy Miejskiej w Rzeszowie” na działkach nr 655/3, 656, 657, 658/4, 658/2, 659/14, 659/1, 659/2, 659/3, 659/7, 659/10, 659/11, 680, 681, 682/6, 682/7, 682/8, 682/10, 682/11, 683/2, 683/3, 684/1, 685/2, 686/1, 687/1, 690/1, 690/2, 691/1, 693/4, 693/7, 693/3, 692/1, 692/2, 697/2, 700, 2876/2, 697/4, 698/1, 698/2, 698/8, 698/7, 698/13, 698/22, 701/6, 701/5, 702/2, 707/1, 708/1, 708/2, 709/3, 723, 722/6, 997, 1016/5, 1016/4, 1016/3, 1017/2, 1019/3, 1019/5, 1019/4, 1022/17, 1022/18, 1022/19, 1022/13, 1022/12, 1022/11, 1023/1, 1023/7, 1023/6, 1026/1, 1026/2, 2890/2, 2890/1, 1028/4, 1029/3, 1029/4, 1029/2, 1032/8, 1032/7, 1032/6, 1015, 1033, 1046/4, 1047/4, 1047/7 obr. 225 w Rzeszowie,

OBWISZCZENIE Prezydenta Miasta Rzeszowa

01.12.2014 14:52
OBWISZCZENIE Prezydenta Miasta Rzeszowa o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia własnej decyzji z dnia 20 sierpnia 2014r. znak: AR.6733.62.17.2014.IK62

Obwieszczenie - decyzja ZRID - RDOS

01.12.2014 14:40
„Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Etap II – Odcinek od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej”.

obwieszczenie

01.12.2014 14:33
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie - decyzja ZRID

01.12.2014 14:15

Obwieszczenie - sprostowania

01.12.2014 14:14
„Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Etap I – Odcinek od ul. Ciepłowniczej do ul. Lubelskiej”.

obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.11.2014 r. znak: WOOŚ.442.7.2014.AW-9

01.12.2014 10:31
w zwiazku z powiadoieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwziecia polegajacego na budowie tymczasowego skladowiska wypalonego paliwa jądrowego dla którego wszczęto postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

obwieszczenie

27.11.2014 10:12
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję p.n: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie"

obwieszczenie

27.11.2014 10:10
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję p.n: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Stojałowskiego w Rzeszowie"

Obwieszczenie

27.11.2014 10:08
Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia że w dniu 26 listopada 2014 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 zlokalizowanej na działkach nr 737/1, 742/2 i 748/5 obr. 224 przy ul. Promykowej w Rzeszowie.

obwieszczenie

26.11.2014 13:22
zawiadomieniu o wydaniu decyzji znak: AR.6733.55.12.2014.IB55 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie

26.11.2014 13:18
zawiadomienie o wydaniu decyzji o znak: AR.6733.55.11.2014.IB55 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie

26.11.2014 11:26
dotyczące wszczętego postępowania w w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Chirurgicznego wraz z łącznikiem biegnącym do budynku Szpitala MSW na działce nr 1213/7 w obr. 213 przy ul.Krakowskiej w Rzeszowie.

obwieszczenie

24.11.2014 13:18
AR.6733.68.12.2014.BS68

obwieszczenie o dec.

21.11.2014 10:56
obwieszczenie o decyzji AR.6733.67.12.2014. z 2014-11-20 umarzajacej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej”, na działkach Nr: 2236/8, 2236/7, 2222, 2204/1, 2204/2, 2208/2, 2211/2, 2212/6, 2212/5, 2213/3, 2213/4 w obr. 222 przy ul. Ługowej w Rzeszowie.

zawiadomienie Prezydenta Miasta Rzeszowa o wszczęciu postepowania administracyjnego

19.11.2014 14:42
w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, działającego przez pełnomocnika pana Zbigniewa Kwaśnego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

AR.6733.68.9.2014.BS68

19.11.2014 10:48
umorzenie postępowania administracyjnego

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18.11.2014 r. znak: SR-II.6220.50.2014 z dnia 18.11.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

18.11.2014 14:38
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina – Leśniczówka w Rzeszowie” na działkach w obrębie 221 Rzeszów – Słocina przy ul. Słocińskiej do ul. Św. Marcina.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

18.11.2014 10:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – Etap I,II w rejonie ulicy Podwisłocze w Rzeszowie

obwieszczenie

17.11.2014 11:57
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AR.6733.67.11.2014.MM67 z dnia 2014-11-13 " budowa sieci wodociągowej" na działkach Nr 1785/3, 1785/2, 1741, 1744, 1732 i 1743 przy ul. Stadionowej w Rzeszowie

obwieszczenie

17.11.2014 11:15
zawiadomienie, że została wydana decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: AR.6733.55.10.2014.IB55 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie

13.11.2014 14:46
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa publicznych dróg gminnych KZ, 1KL, 3KD” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej w Rzeszowie”

obwieszczenie

13.11.2014 13:11
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Potokowej w Rzeszowie” na działkach nr 3885/8, 3891/1, 3892/3, 3893/3, 3895/9, 3895/10, 3896/4, 3950/2 obr. 222, w Rzeszowie, ul. Potokowa.
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl