Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

obwieszczenie

08.07.2014 15:25
obwieszczenie o wydanej decyzji AR.6733.67.4.2014.MM67 z 2014-07-07

zawiadomienie

08.07.2014 12:29
zawiadomienie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: AR.6733.55.4.2014.IB55 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie

07.07.2014 10:37
obwieszczenie o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 52844 „Rzeszów-Rondo” – maszt kratowy na budynku” na działce nr 50 obr. 208 Rzeszów –Nowe Miasto położonej przy ul. Lwowskiej 8A w Rzeszowie.

obwieszczenie RDOŚ znak: WOOŚ.4200.9.2013.AH-49 z dnia 02.07.2014 r.

07.07.2014 10:00
dot. przedsięwziecia pn.: "Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul.Pułaskiego lub ul. Hoffmanowej"

obwieszczenie znak: SR-II.6220.24.2014 z dnia 4 lipca 2014 r. o wydaniu decyzji

04.07.2014 09:53
zmieniającej decyzję z dnia 4 grudnia 2013 r., znak: SR-II.6220.51.2013, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu Wydziału montażu i prób przekładni lotniczych z budynku C12 do budynku N56 w WSK „PZL – Rzeszów” S.A. na działkach nr ewid.: 79, 194/3, 194/4 w obrębie 211 Rzeszów – Zwięczyca przy ul. Hetmańskiej 120.

Obwieszczenie - decyzja

03.07.2014 12:29
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 468/1, 468/3, 468/5, 470/1 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Porąbki”

Obwieszczenie

03.07.2014 09:24
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie Gminy Miasto Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Nalepy, z odprowadzeniem do potoku Paryja w Rzeszowie”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy – projekt w Rzeszowie”.

Obwieszczenie - decyzja ZRID - RDOS

02.07.2014 13:45
„Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Etap I – Odcinek od ul. Ciepłowniczej do ul. Lubelskiej”.

Obwieszczenie - decyzja ZRID

02.07.2014 13:18
„Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Etap I – Odcinek od ul. Ciepłowniczej do ul. Lubelskiej”

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego

02.07.2014 07:50
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i wykonanie urządzenia wodnego (studnia S-1) w utworach paleogeńskich dla potrzeb Zespołu Parkowo-Pałacowego i Folwarcznego w miejscowości Wiśniowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski.

obwieszczenie

01.07.2014 08:48
„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 3479/2, 3483/2 ,3483/1, 3482/1, 3482/2, 3479/8, 3457/3 obr. 222 w Rzeszowie, ul. Bł. Karoliny”.

Obwieszczenie

30.06.2014 13:37
Obwieszczenie dot. wydania decyzji określajacej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa Bazy transportowej samochodów ciężarowych, w tym: Stacja Paliw, Serwis, Stacja Kontroli Pojazdów, Myjnia, Budynek biurowy, Parking wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz przełożeniem kolidujacego uzbrojenia, zjazdem i drogą dojazdową w Rzeszowie przy ul. Rzecha"

obwieszczenie

27.06.2014 08:45
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 268/1, 269, 270/1, 271/1, 272/1, 273 obr. 219 Wilkowyja Płd., przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie.

obwieszczenie

27.06.2014 08:43
„odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 353/2, 365/2, 365/3, 365/4, 366/2, 363, 396/1 obr. 219, przy ul. Saskiej w Rzeszowie.

obwieszczenie o udziale społeczeństwa

26.06.2014 11:27
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Demontażu Pojazdów, punktu skupu złomu, zakładu przetwarzania sprzętu elektronicznego i elektrycznego AGD na działkach nr ew.: 820/21, 821/6, 820/25 i 821/5 w obrębie 224 Rzeszów – Biała II przy ul. Ruczajowej 4 i Źródlanej.

obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego

26.06.2014 11:25
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Demontażu Pojazdów, punktu skupu złomu, zakładu przetwarzania sprzętu elektronicznego i elektrycznego AGD na działkach nr ew.: 820/21, 821/6, 820/25 i 821/5 w obrębie 224 Rzeszów – Biała II przy ul. Ruczajowej 4 i Źródlanej.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania

26.06.2014 08:20
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.”budowa linii kablowej energetycznej SN 15kV pomiędzy stacją wnętrzową transformatorową „Drabinianka 7” z istniejącą stacja napowietrzną „Biała 6” oraz budowa stacji transformatorowej wnętrzowej” w rejonie ulic: Grabskiego, Kwiatkowskiego, Podmiejskiej i Strażackiej w Rzeszowie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

26.06.2014 07:46
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i wykonanie urządzenia wodnego (studnia S-1) w utworach paleogeńskich dla potrzeb Zespołu Parkowo-Pałacowego i Folwarcznego w miejscowości Wiśniowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski.

Obwieszczenie

24.06.2014 14:19
AR.6733.71.9.2014.AS71

Obwieszczenie

24.06.2014 09:33
Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia że w dniu 20 czerwca 2013 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Sieć wodociągowa” na dz. nr 422/3, 423/1 obr. 224 przy ul. Doliny Strugu w Rzeszowie.

Obwieszczenie

20.06.2014 14:41
AR.6733.71.8.2014.AS71

obwieszczenie

20.06.2014 13:34
dotyczące wydanej decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : sieć kanalizacji deszczowej na działkach nr 1128/5, 1133/8, 1143/5, 1144/11, 1152/5, 1157/7 w obr. 215 przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie .
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl