Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

obwieszczenie wszczęcie

10.07.2014 11:06
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 35/2, 36/1, 37/1, 597/1, 653/2 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej.

obwieszczenie wszczęcie

10.07.2014 11:03
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1907/7, 1907/8, 1907/9, 1907/10, 1907/11 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej.

obwieszczenie

10.07.2014 10:47
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 8 lipca 2014 znak: SR-IV6341.64.2014

10.07.2014 09:18
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, przebiegającego wzdłuż ul. Wieniawskiego w Rzeszowie na działce nr 2082 w obr. 209 Rzeszów – Zalesie, polegającą na przykryciu rowu przepustem Ø 400 mm o długości 8,2 m, pod projektowanym zjazdem na działkę nr 2254/2 w obr. 209 Rzeszów – Zalesie.

zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego z dnia 8 lipca 2014 znak: SR-IV.6341.58.2014

10.07.2014 09:15
w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr 398 w obr. 220 istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej nr 515 do rowu melioracyjnego S-7.2.2 w km 0+860 biegu rowu zlokalizowanego na działce nr 416 w obr. 220, wykonanie przepustu o średnicy Ø 500 mm pod projektowanym zjazdem z ul. Nefrytowej położonej na działce nr 362 w obr. 220 oraz o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 23.11.2009 r. znak: SR.IV-6210/99/09 w pkt I.2. dotyczącym odwodnienia obiektu budowlanego tj. projektowanego budynku gastronomicznego z pokojami gościnnymi usytuowanego na działce nr 398 w obr. 220 w Rzeszowie systemem kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego S-7.2.2 poprzez wylot nr 515 z powierzchni szczelnej (połaci dachowych) – 0,0374 ha.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 9 lipca 2014 znak SR-IV.6341.66.2014

10.07.2014 09:07
o wygaszenie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 08.07.2010r. znak: SR.IV-6210/60/10 udzielającej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z dwustanowiskowej myjni samochodowej przy al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie poprzez studzienkę kontrolno-pomiarową S1 do miejskiego kolektora sanitarnego Ø 200 mm, należącego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o. w związku z upływem okresu, na który było wydane.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 9 lipca 2014 r. znak: SR-IV.6341.61.2014

10.07.2014 09:05
w sprawie rozpatrzenia wniosku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 4 w Rzeszowie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie z dwustanowiskowej myjni samochodowej znajdującej się w Rzeszowie przy al. Wyzwolenia 4.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 9 lipca 2014 r. znak: SR-II.6220.32.2014

09.07.2014 13:33
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok” na działkach w obrębach: 211 Rzeszów – Zwięczyca, 223 Rzeszów – Zwięczyca II i 225 Rzeszów – Budziwój.

Obwieszczenie

09.07.2014 09:34
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr: 1243, 1244/1, 1244/2, 1245 w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej, obręb 223

obwieszczenie

08.07.2014 15:25
obwieszczenie o wydanej decyzji AR.6733.67.4.2014.MM67 z 2014-07-07

zawiadomienie

08.07.2014 12:29
zawiadomienie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: AR.6733.55.4.2014.IB55 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie

07.07.2014 10:37
obwieszczenie o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 52844 „Rzeszów-Rondo” – maszt kratowy na budynku” na działce nr 50 obr. 208 Rzeszów –Nowe Miasto położonej przy ul. Lwowskiej 8A w Rzeszowie.

obwieszczenie RDOŚ znak: WOOŚ.4200.9.2013.AH-49 z dnia 02.07.2014 r.

07.07.2014 10:00
dot. przedsięwziecia pn.: "Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul.Pułaskiego lub ul. Hoffmanowej"

obwieszczenie znak: SR-II.6220.24.2014 z dnia 4 lipca 2014 r. o wydaniu decyzji

04.07.2014 09:53
zmieniającej decyzję z dnia 4 grudnia 2013 r., znak: SR-II.6220.51.2013, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu Wydziału montażu i prób przekładni lotniczych z budynku C12 do budynku N56 w WSK „PZL – Rzeszów” S.A. na działkach nr ewid.: 79, 194/3, 194/4 w obrębie 211 Rzeszów – Zwięczyca przy ul. Hetmańskiej 120.

Obwieszczenie - decyzja

03.07.2014 12:29
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 468/1, 468/3, 468/5, 470/1 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Porąbki”

Obwieszczenie

03.07.2014 09:24
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie Gminy Miasto Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Nalepy, z odprowadzeniem do potoku Paryja w Rzeszowie”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy – projekt w Rzeszowie”.

Obwieszczenie - decyzja ZRID - RDOS

02.07.2014 13:45
„Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Etap I – Odcinek od ul. Ciepłowniczej do ul. Lubelskiej”.

Obwieszczenie - decyzja ZRID

02.07.2014 13:18
„Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Etap I – Odcinek od ul. Ciepłowniczej do ul. Lubelskiej”

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego

02.07.2014 07:50
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i wykonanie urządzenia wodnego (studnia S-1) w utworach paleogeńskich dla potrzeb Zespołu Parkowo-Pałacowego i Folwarcznego w miejscowości Wiśniowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski.

obwieszczenie

01.07.2014 08:48
„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 3479/2, 3483/2 ,3483/1, 3482/1, 3482/2, 3479/8, 3457/3 obr. 222 w Rzeszowie, ul. Bł. Karoliny”.

Obwieszczenie

30.06.2014 13:37
Obwieszczenie dot. wydania decyzji określajacej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa Bazy transportowej samochodów ciężarowych, w tym: Stacja Paliw, Serwis, Stacja Kontroli Pojazdów, Myjnia, Budynek biurowy, Parking wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi oraz przełożeniem kolidujacego uzbrojenia, zjazdem i drogą dojazdową w Rzeszowie przy ul. Rzecha"
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl