Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie SKO

26.08.2015 08:13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji SKO.415/110/2015 z dnia 23 lipca 2015 r.

obwieszczenie - zmiana wniosku

25.08.2015 15:20
„Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicy Miejskiej w Rzeszowie” na działkach nr 656, 682/10, 682/11, 683/2, 683/3, 684/1, 685/2, 686/1, 690/2, 691/1, 693/4, 693/7, 693/3, 692/1, 692/2, 697/2, 700, 2876/2, 697/4, 698/1, 698/2, 698/8, 698/7, 698/13, 698/22, 701/6, 701/5, 702/2, 707/1, 708/1, 708/2, 723, 722/6, 997, 1016/5, 1016/4, 1016/3, 1017/2, 1019/3, 1019/5, 1019/4, 1022/17, 1022/18, 1022/19, 1022/13, 1022/12, 1022/11, 1023/1, 1023/7, 1023/6, 1026/1, 1026/2, 2890/2, 2890/1, 1029/3, 1029/4, 1029/2, 1032/8, 1032/7, 1032/6, 1015, 1033, 1046/4, 1047/4, 1047/7, 1242/1, 1243/6, 1011/13, 1012 obr. 225 w Rzeszowie.

obwieszczenie

25.08.2015 15:05
obwieszczenie AR.6733.67.10.2015.MM67 z 2015-08-24 o wszczęciu postępowania sieci gazowej

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: SR-II.6220.30.2015 z dnia 25.08.2015

25.08.2015 14:43
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu istniejącej instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych do obowiązujących wymogów prawnych poprzez budowę kompostowni frakcji podsitowej odpadów, która z chwilą uruchomienia RIPTO zostanie przestawiona na kompostowanie wyłącznie odpadów zielonych pochodzących z selektywnej zbiórki oraz punktu PSZOK MPGK Rzeszów Sp. z o.o. na działkach nr ew.: 342, 341, 340, 339, 328, 327, 326, 322, 321, 320, 319, 314, 251 obręb 217 Rzeszów - Pobitnio, przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie.

Obwieszczenie

25.08.2015 11:22
AR. 6733.71.10.2015.AS71

obwieszczenie

25.08.2015 09:17
dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/2, 415/3, 462/1 w obr. 215 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

24.08.2015 15:54
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu zawiadomienia znak: I-III.7821.2.2014 z dnia 17 sierpnia 2015r.

OBWIESZCZENIE

21.08.2015 09:04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont (modernizacja) sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie Al. Sikorskiego – od ul. Malowniczej do granic miasta z m. Tyczyn” na działkach nr 299, 1193/5, 338/4, 346/2, 389/2, 1110/2, 1102/4, 1100/3, 1101/3, 1099, 840/3, 840/4, 840/6, 840/7, 836, 831/4, 629/8, 629/7, 629/6, 629/4, 631/3, 631/6, 631/5, 636/4, 637/7, 802/3, 1205/7, 1205/6, 1205/10, 1205/4, 832/3, 832/4, 831/6 obr. 224 przy Al. Sikorskiego w Rzeszowie

Obwieszczenie wszczęcie - sprostowanie

20.08.2015 14:03
„Sieć kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego W-2” na działkach nr 899, 458 i 920 w Rzeszowie przy ul. Śnieżnej

obwieszcenie o wyd dec celu

19.08.2015 14:47
dotyczące wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. stacja bazowa telefonii komórkowej „ instalacja urządzeń technicznych stacji bazowej telefonii komórkowej RZE 1523 A na działce nr 1690/1 w obr. 213 przy ul.Miłocińskiej w Rzeszowie” .

Obwieszczenie

18.08.2015 09:27
AR.6733.71.12.2015.AS71

Obwieszczenie

18.08.2015 09:27
AR.6733.71.13.2015.AS71

obwieszczenie

17.08.2015 15:22
obwieszczenie o wydanej dec.znak AR.6733.67.6.2015.MM67 z 2015-08-17 sieć gazowa ul. Krakowska

obwieszczenie

17.08.2015 15:18
obwieszczenie o wydanej decyzji AR.6733.67.5.2015.MM67 z 2015-08-17 - sieć gazowa ul. Dębicka

Obwieszczenie

17.08.2015 11:00
Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jasińskiego w Rzeszowie

Obwieszczenie

13.08.2015 14:31
Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Sieć kanalizacji sanitarnej dn 200 na działkach nr 862/2, 862/5, 862/4, 861/4, 861/10, 861/9, 859/6, 859/5, 861/2, 857/1 obr. 224 w Rzeszowie przy ul. Widnokręgowej.

Komunikat

13.08.2015 00:00

obwieszczenie

12.08.2015 14:11
obwieszczenie , że w dniu 11 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: rozbudowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ew. 270/12, 267/2, 267/3, obr. 220 w Rzeszowie przy ul. W. Tarnowskiej.

Obwieszczenie

12.08.2015 08:26
Obwieszczenie o wydaniu przez Prezydenta Miasta Rzeszowa decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja znak: AR.6733.69.13.2015.AW69 z dnia 10 sierpnia 2015r.

Obwieszczenie - wszczęcie

11.08.2015 15:15
„Sieć kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego W-2” na działkach nr 899, 459 i 920 w Rzeszowie przy ul. Śnieżnej.
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl