Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

obwieszczenie

13.10.2015 08:19
„budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr 3924/4 i 3923/7 obr. 222 położonych przy ulicy Słoneczny Stok w Rzeszowie.

obwieszczenie

12.10.2015 09:45
dotyczące wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działkach nr 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/2, 415/3, 462/1 w obr. 215 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie,

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

09.10.2015 09:52
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Developres sp.z.o.o., ul. Architektów 1/45, 35-082 Rzeszów postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, parkingami naziemnymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i jej przekładkami, stacją trafo, układem dróg wewnętrznych, zjazdem, na działkach nr: 65/3, 65/4, 65/5, 67 obr. 207 w rejonie ul. Lubelskiej i Warszawskiej w Rzeszowie"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

09.10.2015 09:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Developres sp.z.o.o., ul. Architektów 1/45, 35-082 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami z garażem podziemnym, parkingami naziemnymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i jej przekładkami, stacją trafo, układem dróg wewnętrznych, zjazdem, na działkach nr: 65/3, 65/4, 65/5, 67 obr. 207 w rejonie ulic Lubelskiej i Warszawskiej w Rzeszowie"

obwieszczenie o wydaniu decyzji

08.10.2015 13:47
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. św. Marcina i Rodziny Kąkolów w Rzeszowie”.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania

08.10.2015 13:43
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia,” na działkach nr 1418/7, 1418/8, obr. 221 przy ul. Św. Marcina w Rzeszowie.

obwieszczenie o wszczęciu postępownaia

08.10.2015 13:36
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia,” na działkach nr 2186/5, 2186/6, obr. 221 przy ul. Św. Walentego w Rzeszowie.

obwieszczenie z dnia 8.10.2015 znak: SR-II.6220.7.2015

08.10.2015 13:02
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Herberta w Rzeszowie na działkach w obrębie 209 Rzeszów – Zalesie.

obwieszczenie z dnia 8.10.2015 r. znak: SR-II.6220.24.2015

08.10.2015 10:07
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów oczyszczalni ścieków” na działkach nr ew.: 250/2 i 252 w obrębie 217 Rzeszów – Pobitno.

OBWIESZCZENIE

07.10.2015 15:41
AR.6733.71.16.2015.AS71

obwieszczenie

07.10.2015 15:34
obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr:5/2015 znak AR.6740.67.31.2015.MM67 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu drogi 2KD-Z na terenie strefy ekonomicznej Rzeszów-Dworzysko"

obwieszczenie

05.10.2015 10:00
dotyczące wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 355/26, 355/27, 355/28 w obr. 215 przy ul. Furtaka w Rzeszowie.

obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29.09.2015 r. znak: SKO.4170/78/2015

02.10.2015 11:52
dot. przedsięwzięcia pn.: "Budowa połaczenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego w Rzeszowie"

obwieszczenie - decyzja

01.10.2015 14:11
obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokaluizacji inwestycji celu publicznego AR.67333.67.10.2015. MM67 z dnia 1 października 2015r. - budowa sieci gazowej

Obwieszczenie - decyzja

01.10.2015 09:23
„Sieć kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego W-2” na działkach nr 899, 458 i 920 obr. 225 w Rzeszowie, przy ul. Śnieżnej.

Obwieszczenie

30.09.2015 14:45
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ulicy Staroniwskiej w Rzeszowie”, na działkach nr: 11/1, 11/2, obręb 223

Obwieszczenie - decyzja

30.09.2015 10:40
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1003/1, 1015, 1016/3 i 1016/4 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Miejskiej.”

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29.09.2015 r. znak: SR-II.6220.35.2015

29.09.2015 13:50
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300 mm od komory F-15/15 przy skrzyżowaniu ul. Stanisława Augusta i Okulickiego do komory F-15/20 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie” na działkach nr ew.: 824/27, 824/32, 597/1, 819, 817, 816, 814, 809/3, 809/5, 808, 809/6, 810/5, 810/4, 796, 797, 810/3, 813/2, 810/1 w obrębie 213 Rzeszów – Baranówka.

obwieszczenie

28.09.2015 14:15
obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „ budowa dwutorowej linii 110 kV łączącej GPZ Rzeszów EC z linią 110 kV relacji Rzeszów ( Widełka ) - Łańcut ( Głuchów ) ”na działkach nr ew. 1/2, 17/1, 16/6, 16/8, 15/3, 15/2, 14/12, 13/6, 12/3, 12/2, 4, 5/4 obr. 220 w Rzeszowie oś. Załęże .

Obwieszczenia

28.09.2015 13:29
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Jarowej w Rzeszowie” - decyzja AR.6733.69.14.2015.AW69 z dnia 24.09.2015r.

OBWIESZCZENIE

28.09.2015 13:05
AR.6733.71.15.2015.AS71
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl