Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

obwieszczenie

10.09.2014 16:18
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 1230/1, 1230/2, 1231, 1232, 1233/5, 1234/4, 1234/5, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1236, 1237, 1238/2, 1238/3, 1242, 1243/6, 1243/15, 1244/2, 2251 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. Rodziny Kąkolów, św. Faustyny, św. Marcina”,

obwieszczenie

10.09.2014 09:52
dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 994/2, 1015/2, 1015/3, 1015/4 w obr. 215 przy ul. Mieleckiej w Rzeszowie.

obwieszcenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 09.09.2014 znak: OS-II.7322.142.2014.RD

10.09.2014 08:16
obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o wszczęciu postepowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie na wykonanie urządzeń wodnych i na szczególne korzystanie z wód dla inwestycji " Budowa drogi ekspresowej do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem"

obwieszczenie

08.09.2014 12:50
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej” przy ul. Ornej w Rzeszowie

obwieszczenie

08.09.2014 12:49
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Sieć wodociągowa przy ul. Celowniczej w Rzeszowie"

obwieszczenie

08.09.2014 12:48
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Budowa sieci wodociągowej spinającej I i II strefę ciśnienia w obrębie ul. Staroniwskiej w Rzeszowie".

Obwieszczenie - zmiana ZRID

05.09.2014 08:58
„Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Etap II – Odcinek od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej”

Obwieszczenie - wszczęcie

05.09.2014 07:28
„Budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr 549/2, 549/3, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/10, 549/8, 549/9, 550/3, 550/8, 551/9, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 551/8, 556/3, 556/4, 556/5, 556/2, 558, 559, 563/1, 568/5, 552/1, 552/3, 556/6 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej.

AR. 6733.71.10.2014.AS71

04.09.2014 14:47
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1369/8, 1359/8,1359/7, 1359/3, 1358/1 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Herbowej

03.09.2014 15:25
obwieszczenie

obwieszczenie o wydaniu decyzji znak SR-II.6220.37.2014 z dnia 3 wrzesnia 2014 r.

03.09.2014 15:02
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Żołnierzy Września” na działkach w obrębie 208 Rzeszów – Nowe Miasto.

obwieszczenia

03.09.2014 09:05
zawiadomienie, że w dniu 02 września 2014 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: AR.6733.55.8.2014.IB55 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie - decyzja

03.09.2014 07:31
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr35/2, 36/1, 37/1, 597/1, 653/2 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej”

obwieszczenie-2

02.09.2014 13:31
budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielone Wzgórze w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE RDOŚ Z DNIA 28.08.2014 ZNAK; WOOŚ.4200.9.2013.AH-55

02.09.2014 10:29
DOT. PRZEDSIĘWZIĘCIA PN." BUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI OD UL. WYSPAŃSKIEGO DO UL. PUŁASKIEGO LUB,. UL. HOFFMANOWEJ"

obwieszczenie - wszczęcie

01.09.2014 14:54
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 583, 584/7, 584/8 obr. 225 w Rzeszowie przy ul. Senatorskiej.

Obwieszczenie

29.08.2014 14:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa kotłowni oraz rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej kotłowni na sterylizatornię wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 1033/3 i 1033/8 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Szopena 2”

obwieszczenie

28.08.2014 13:41
obwieszczenie o wszczęciu postępowania AR.6733.67.9.2014.MM67 z 2014-08-25

obwieszczenie

28.08.2014 13:37
obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AR.6733.67.7 .2014.MM67 z 2014-08-28

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 27.08.2014 znak: SR-IV.6341.81.2014

28.08.2014 12:37
w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Andrzeja Bąskiego Prezesa Zarządu Złom – Biała Sp. z o.o. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu wód deszczowych i roztopowych do istniejącego rowu na działce nr 820/21 w obr. 224, budowę zbiornika retencyjnego podziemnego V = 80 m3 oraz wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do ziemi poprzez zbiornik retencyjny w ramach opracowania pn.: „Projekt budowlany zamienny kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, zbiornikiem retencyjnym V= 80 m3 i z przepompownią na działkach nr 820/21, 821/25, 821/6 przy ul. Ruczajowej i Źródlanej oraz obetonowany wylot wód deszczowych do istniejącego rowu na działce nr 820/21 przy ul. Źródlanej w Rzeszowie.
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl