Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie

24.10.2014 10:47
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „odcinek sieci kanalizacji sanitarnej” na działkach nr: 1765/6, 1765/5, 1764/3, 1764/2 w Rzeszowie przy ulicy Zwięczyckiej, obr. 223.

obwieszczenie

23.10.2014 10:29
„budowa stacji transformatorowej wnętrzowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych nr 3809/8, 3809/9, 3808/4, 3790/4, 3787/7, 3773/8, 3770/1, 3766/5, 3766/7, 3767/8, 3756/5, 3744/5, 3742/6, 3738/8, 3742/4, 3730/23, 3738/25, 3730/22, 3717/9, 3717/7, 3715/1, 3716/4, 3717/12, 3625/4, 3625/6, 3624/16, 3625/11, 3625/10, 3624/15, 3811/5, 3625/9, 3623/6, 3622/4, 3621/9, 3692/4, 3626/18, 3628/3, 3627/14, 3623/10, 3624/20, 3625/13, 3837/2, 3811/19, 3837/6, 3837/5, 3837/4, 3835/3, 3836/6, 3717/15, 3730/37, 3717/14, 3730/36, 3843/4, 3843/2, 3843/3, 3844/1 obr. 222, w Rzeszowie, ul. Janiowe Wzgórze.

obwieszczenie

23.10.2014 10:27
„rozbudowa i odbudowa rowu P 8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze” na działkach nr 5218, 5219, 5225/2, 5225/3, 5229/1, 5234, 5236, 5237, 5239, 5240, 5242, 5243/1, 5244, 5390, 5391/8, 5233/1 obr. 222 w Rzeszowie, ul. Janiowe Wzgórze.

obwieszczenie - decyzja

23.10.2014 09:01
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1013/33, 1011/17, 1011/15, 634, 995, 988/2 i 989/3 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Strzelców.

Obwieszczenie

23.10.2014 09:01
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej w Rzeszowie”

Obwieszczenie

22.10.2014 15:08
sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2243, 2247/15, 2247/13, 2247/10, 2247/8, 2247/6, 2247/3 obr.219 w Rzeszowie przy ul.Powstańców Listopadowych

zawiadomienie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21.10.2010 r. znak: SR-IV.6341.101.2014 o wszczęciu postępowania aministracyjnego

21.10.2014 14:54
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Ø 200 mm do rowu W-2-2-2 w km 0+765 biegu rowu wraz z umocnieniem dna i skarp rowu oraz na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rowu W-2-2-2 w km 0+765 biegu rowu projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej Ø 200 mm.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21.10.2014 r. znak: SR-II.6220.43.2014

21.10.2014 11:25
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zakup obrabiarki sterowanej numerycznie typu „centrum pionowe” firmy HASS VF-3YT” w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19 na działce nr ew. 2159 w obrębie 207 Rzeszów – Śródmieście

OGŁOSZENIE

21.10.2014 09:40
Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego OŚ.6341.3.1.2014 z dnia 17.10.2014 r.

obwieszczenie

20.10.2014 14:29
decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów”

OBWIESZCZENIE z dnia 14 października 2014

17.10.2014 12:23
"Rozbudowa węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska" realizowanego w ramach projektu pn.: "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic"

obwieszczenie

16.10.2014 12:22
„budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielone Wzgórze w Rzeszowie”

obwieszczenie

15.10.2014 14:24
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1168/2, 1169, 1170, 1172/5, 1172/10, 1173/2 obr. 221 położonych w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej.

Obwieszczenie RDOŚ

15.10.2014 12:52
„Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok – Etap II – Odcinek od ul. Załęskiej do ul. Ciepłowniczej”

obwieszczenie

15.10.2014 12:00
postanowienie o podjęciu postępowania

obwieszczenie

13.10.2014 13:54
umorzenie postępowania

obwieszczenie

13.10.2014 13:52
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji p.n.: Budowa sieci wodociągowej spinającej I i II strefę ciśnienia w obrębie ul. Staroniwskiej w Rzeszowie

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 października 2014 r. znak: SR-II.6220.30.2014

13.10.2014 09:34
o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Demontażu Pojazdów, punktu skupu złomu, zakładu przetwarzania sprzętu elektronicznego i elektrycznego AGD na działkach nr ew.: 820/21, 821/6, 820/25 i 821/5 w obrębie 224 Rzeszów – Biała II przy ul. Ruczajowej 4 i Źródlanej, w związku z przedłożeniem przez Inwestora wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

obwieszczenie

09.10.2014 12:50
dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie

09.10.2014 12:47
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

09.10.2014 08:47
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Rzeszowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok – Etap I,II odcinek 2 od km 1+305,20 do km 2+002,73” na działkach nr 1/1, 553/16, 1074/76, 1074/78, 1074/73, 1074/74, 1074/103, 1074/69, 1074/109, 1074/94, 1074/32, 1074/92, 1074/5, 1075/4, 1076/58 obr. 208, położonych w rejonie ulicy Podwisłocze w Rzeszowie

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 października 2014 r. znak: SR-II.6220.38.2014

09.10.2014 08:17
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 11” na działce nr ew. 251 w obrębie 217 Rzeszów – Pobitno.

obwieszczenie

08.10.2014 15:03
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Potokowej w Rzeszowie” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działkach nr 5963/12, 5963/13, 5963/15, 5963/16, 5963/17 i 5963/24 obr. 222 położonych przy ulicy Potokowej w Rzeszowie.

obwieszczenie

07.10.2014 11:53
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl