Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

obwieszczenie

06.10.2014 08:31
„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działkach nr 2225/1, 2227/1, 2228 i 2208 obr. 218 położonych przy ulicy Marcina Filipa w Rzeszowie

obwieszczenie

06.10.2014 08:30
dotyczy postanowienia znak: AR.6740.53.54.2014.WR53

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

03.10.2014 15:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego inwestycji pn.:,,Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-Dworzysko".

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Rzeszowa o wydaniu decyzji

03.10.2014 10:10
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Rzeszowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. zagospodarowanie odwiertu Zalesie – 16K. KGZ Zalesie – polegające na budowie infrastruktury technicznej (instalacji i urządzeń technologicznych) służącej wydobywaniu gazu ziemnego (kopaliny) na działkach nr 1360/1 i 1361/5 obr. 211, położonych przy ulicy Kwiatkowskiego w Rzeszowie

obwieszczenie

02.10.2014 14:31
obwieszczenie, że w dniu 29 września 2014r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Przybyszowskiej w Rzeszowie” na działkach Nr: 1268/3, 1270, 1271 w obr.222 położonych przy ul. Przybyszowskiej w Rzeszowie.

obwieszczenie

02.10.2014 13:30
obwieszczenie , że w dniu 2 października 2014 r., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Ropczyckiej w Rzeszowie” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działkach nr 742/5, 744/1, 744/2, 774/5, 834/5, 6020/3, 6020/4, 6020/5 i 6020/6 obr. 222 położonych przy ulicy Ropczyckiej w Rzeszowie,

obwieszczenie

02.10.2014 10:52
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie

01.10.2014 13:24
AR.6733.71.11.2014.AS71

Obwieszczenie

30.09.2014 08:58
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Dojazd Staroniwa w Rzeszowie”, na działkach nr: 874/2, 876/2, 876/4, obr. 207

obwieszczenie

29.09.2014 10:20
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej”, na działkach Nr: 2236/8, 2236/7, 2222, 2204/1, 2204/2, 2208/2, 2211/2, 2212/6, 2212/5, 2213/3, 2213/4 w obr. 222 przy ul. Ługowej w Rzeszowie.

obwieszczenie

29.09.2014 10:06
obwieszczenie - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa sieci wodociągowej”, na działkach Nr: 1785/3, 1785/2, 1741, 1744, 1732, 1743, 1685 w obr. 222 przy ul. Stadionowej w Rzeszowie.

obwieszczenie

26.09.2014 15:19
dot. wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 994/2, 1015/2, 1015/3, 1015/4 w obr. 215 przy ul. Mieleckiej w Rzeszowie.

Obwieszczenie

26.09.2014 13:56
Obwieszczenie dotyczące zmiany wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej w Rzeszowie”

Obwieszczenie SR-II.6220.36.2014

24.09.2014 14:36
Obwieszczenie inf. o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na ,,Przebudowie magistrali wodociągowej o średnicy Q800 mm w rejonie al. Wincentego Witosa w Rzeszowie"

obwieszczenie

23.09.2014 10:26
obwieszczenie o wydaniu dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć gazowa AR.6733.67.8.2014.MM67 z 22.09.2014r.

Obwieszczenie

22.09.2014 12:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na żądanie Pana Zygmunta Urbana w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Sieć wodociągowa fi 110mm PE przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie”

Obwieszczenie

22.09.2014 11:36
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia ul. Wetlińskiej w Rzeszowie”

obwieszczenie

19.09.2014 09:55
„sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr 3609, 3562/1, 5916/9, 3611, 3612/1, 3612/2, 3812, obr. 222 w Rzeszowie, ul. Magórska

Obwieszczenie - decyzja

19.09.2014 08:51
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1858/2, 1817, 2074/4 i 2074/3 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej”

Obwieszczenie

18.09.2014 10:21
sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2243, 2247/15, 2247/13, 2247/10, 2247/8, 2247/6, 2247/3 obr.219 w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: SR.6220.41.2011.II z dnia 17 września 2014 r.

17.09.2014 12:55
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn.: ,,Zespół Usługowo - Rekreacyjny RES - VITA” obejmującego budowę zespołu budynków dla usług sportowo – rekreacyjnych, handlowych, biurowych oraz gastronomii wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną, na działkach w obrębie 214 Rzeszów – Staroniwa, przy zbiegu Al. Wincentego Witosa i ul. Wyspiańskiego.
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl