Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

16.12.2015 13:39
w sprawie wygaszenia z urzędu decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 01.02.2011 r., znak: SR-IV.6341.4.2011 udzielającej Gminie Miasto Rzeszów pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego tj, wylotu kanalizacji deszczowej nr 519 na prawym brzegu rowu bez nazwy na działce 1652/10 w obr. Rzeszów – Słocina, zlokalizowanego w km 0 + 260 biegu rowu oraz na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej poprzez wylot nr 519, zlokalizowany w km 0 + 260 biegu rowu bez nazwy na działce nr 1652/10 w obr. 221 Rzeszów – Słocina, w związku tym, że nie rozpoczęto wykonywania urządzeń wodnych w terminie trzech lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

pismo do RDOŚ w Rzeszowie z dnia 16.12.2015 r. znak: SR-II.6220.39.2015

16.12.2015 13:31
o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, parkingami naziemnymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i jej przekładkami, stacją trafo, układem dróg wewnętrznych, zjazdem, na działkach nr: 65/3, 65/4, 65/5, 67 obr. 207 w rejonie ulic Lubelskiej i Warszawskiej w Rzeszowie” na działkach nr ew.: 54/21, 65/3, 65/4, 65/5, 67 w obrębie 207 Rzeszów – Śródmieście,

pismo do PPIS w Rzeszowie z dnia 16.12.2015 r. znak: SR-II.6220.40.2015

16.12.2015 13:28
o wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami z garażem podziemnym, parkingami naziemnymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i jej przekładkami, stacją trafo, układem dróg wewnętrznych, zjazdem, na działkach nr: 65/3, 65/4, 65/5, 67 obr. 207 w rejonie ulic Lubelskiej i Warszawskiej w Rzeszowie” na działkach nr ew.: 54/21, 65/3, 65/4, 65/5, 67 w obrębie 207 Rzeszów – Śródmieście

pismo do RDOŚ w Rzeszowie z dnia 16.12.2015 r. znak: SR-II.6220.40.2015

16.12.2015 13:20
o wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami z garażem podziemnym, parkingami naziemnymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i jej przekładkami, stacją trafo, układem dróg wewnętrznych, zjazdem, na działkach nr: 65/3, 65/4, 65/5, 67 obr. 207 w rejonie ulic Lubelskiej i Warszawskiej w Rzeszowie” na działkach nr ew.: 54/21, 65/3, 65/4, 65/5, 67 w obrębie 207 Rzeszów – Śródmieście, celem służbowego wykorzystania.

obwieszczenie

16.12.2015 07:52
obwieszczenie o dec. AR.6733.67.11.2015.MM67

Wystapienie do RDOŚ z dnia 15.12.2015 znak: SR-II.6220.43.2015

15.12.2015 14:17
o ponowne wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie innowacyjnej metody wysokowydajnej folii opakowaniowej za pomocą laminacji bezpośredniej na maszynie do współwytłaczania” przy ul. Połonińskiej 12 w Rzeszowie w związku z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia.

pismo do PPIS znak: SR-II.6220.43.2015 z dnia 15.12.2015 r.

15.12.2015 14:12
uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie innowacyjnej metody wysokowydajnej folii opakowaniowej za pomocą laminacji bezpośredniej na maszynie do współwytłaczania”

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

15.12.2015 13:24
w sprawie wygaszenia z urzędu pkt. I.2 decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 07.03.2011 r., znak: SR.6341.9.2011.IV udzielającej SZERBUD Jacek Ceglarz z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olbrachta 14, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi poprzez studnię chłonną o średnicy Ø 2000 mm usytuowaną na działce nr 2914 w obr. 209 Rzeszów – Zalesie ścieków opadowych i roztopowych z zagospodarowanych działek nr 2913 i 2914 w obr. 209 Rzeszów – Zalesie, w związku ze zrzeczeniem się przez zakład uprawnień ustalonych w pozwoleniu.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

15.12.2015 09:22
w sprawie wygaszenia z urzędu pkt. II.1 decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 07.03.2011 r., znak: SR.6341.9.2011.IV udzielającej Euro Projekt Sp. z o.o., ul. Wspólna 2, 35 – 205 Rzeszów pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzaniu ścieków opadowych i roztopowych poprzez wylot nr 548 zlokalizowany w km 0 + 325 biegu rowu Z – 2 z terenu o powierzchni szczelnej zanieczyszczonej – 0,431 ha w ilości Qmax = 221,04 m3/h, w związku ze zrzeczeniem się przez zakład uprawnień ustalonych w pozwoleniu.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

15.12.2015 07:46
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 08.11.2005r. znak: SR.IX.6210/57/2005 udzielającej Sanofi – Synthelabo Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie, Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków – Rzeszów (obecnie Sanofi – Aventis Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie, Zakład Produkcji i Dystrybucji Leków), ul. Lubelska 52 w Rzeszowie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowo – roztopowych z terenu w/w zakładu do rzeki Wisłok istniejącym wylotem kolektora deszczowego Ø 500 mm nr 283 zlokalizowanym w km 57+800 biegu rzeki ze względu na fakt, że upłynął okres, na który pozwolenie było wydane.

Zawiadomienie

11.12.2015 13:33
Zawiadomienie SR-II.6220.41.2015

Obwieszczenie

11.12.2015 13:19
Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia nakładajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa hali magazynowej oraz hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie"

obwieszczenie

11.12.2015 08:50
dotyczące wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 357/7, 357/8, 357/45 w obr. 226 przy ul. Miłocińskiej w Rzeszowie.

OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego

10.12.2015 13:17
OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego

obwieszczenie Wójta Gminy Chmielnik

09.12.2015 14:17
obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojta Gminy Chmielnik

Obwieszczenie AR.6733.54.11.2015.BM54

09.12.2015 13:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka gazowej średniego ciśnienia przy ul. Jana Styki w Rzeszowie, na działce nr 378/9 obr. 207” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o w Warszawie Oddział w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji

09.12.2015 13:05
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, parkingami naziemnymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i jej przekładkami, stacją trafo, układem dróg wewnętrznych, zjazdem, na działkach nr: 65/3, 65/4, 65/5, 67 obr. 207 w rejonie ulic Lubelskiej i Warszawskiej w Rzeszowie”

Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji

09.12.2015 13:01
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami z garażem podziemnym, parkingami naziemnymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i jej przekładkami, stacją trafo, układem dróg wewnętrznych, zjazdem, na działkach nr: 65/3, 65/4, 65/5, 67 obr. 207 w rejonie ulic Lubelskiej i Warszawskiej w Rzeszowie”

obwieszczenie

08.12.2015 09:31
obwieszczenie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

obwieszczenie

07.12.2015 09:43
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 86, 91, 94/2 obr. 219 przy ul. Litewskiej w Rzeszowie,

obwieszczenie

04.12.2015 10:41
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Celowniczej w Rzeszowie”
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl