Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

obwieszczenie

13.07.2015 15:12
wszczęto postępowanie w sprawie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dworzysko w Rzeszowie na działkach Nr: 287/2, 287/3, 287/4, 298/18, 298/27, 298/29, 304/1 w obr. 222 przy ul. Dworzysko w Rzeszowie.

Obwieszczenie

13.07.2015 14:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu celu publicznego - decyzja znak: AR.6733.69.10.2015.AW69 z dnia 10 lipca 2015r.

Obwieszczenie

13.07.2015 14:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja znak: AR.6733.69.9.2015.AW69 z dnia 10 lipca 2015r.

Obwieszczenie

13.07.2015 12:29
Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 2433, 2434, 2439, 2438 obr.219 w Rzeszowie przy ul.Kombatantów

Obwieszczenie

13.07.2015 12:22
Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Jasińskiego.

Obwieszczenie

13.07.2015 12:18
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2447, 2459/6, 2459/5, 2462/2, 2463 obr.209 w Rzeszowie przy ul. Bernackiego.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o wszczęciu postępowania admministracyjnego SR-II.6220.26.2015

10.07.2015 12:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z pompowniami wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa pompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi na terenie osiedla Budziwój w rejonie ul. Podleśnej w Rzeszowie"

obwieszczenie

09.07.2015 09:49
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa linii napowietrzno-kablowych SN i nn oraz stacji transformatorowej słupowej” na działkach nr ew. 166, 225/1, 229, 227/2, 230/5, 230/6, 230/8, 231/4, 222/4, 221/3, 220/2, 219/2, 218/2, 213/2, 212/2, 210/3, 209/2 i 1014/2, obr. 220 w Rzeszowie przy ul. Załęskiej.

Obwieszczenie

09.07.2015 09:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - sprawa znak: AR.6733.69.13.2015.AW69

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

08.07.2015 15:00
,,Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego w Rzeszowie"

Obwieszczenie - podjęcie postepowania

08.07.2015 14:52
„Budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicy Miejskiej w Rzeszowie” na działkach nr 655/3, 656, 657, 658/4, 658/2, 659/14, 659/1, 659/2, 659/3, 659/7, 659/10, 659/11, 680, 681, 682/6, 682/7, 682/8, 682/10, 682/11, 683/2, 683/3, 684/1, 685/2, 686/1, 687/1, 690/1, 690/2, 691/1, 693/4, 693/7, 693/3, 692/1, 692/2, 697/2, 700, 2876/2, 697/4, 698/1, 698/2, 698/8, 698/7, 698/13, 698/22, 701/6, 701/5, 702/2, 707/1, 708/1, 708/2, 709/3, 723, 722/6, 997, 1016/5, 1016/4, 1016/3, 1017/2, 1019/3, 1019/5, 1019/4, 1022/17, 1022/18, 1022/19, 1022/13, 1022/12, 1022/11, 1023/1, 1023/7, 1023/6, 1026/1, 1026/2, 2890/2, 2890/1, 1028/4, 1029/3, 1029/4, 1029/2, 1032/8, 1032/7, 1032/6, 1015, 1033, 1046/4, 1047/4, 1047/7 obr. 225 w Rzeszowie

AR. 6733.71.8.2015.AS71

08.07.2015 13:34
OBWIESZCZENIE

obwieszczenie

08.07.2015 12:59
„rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Litewskiej” na działkach nr 655/9, 281/17, 281/2 obr. 208 Nowe Miasto i na działkach nr 92/2, 93, 94/2 obr. 219 Wilkowyja Płd.

obwieszczenie dotyczące wszczętego

08.07.2015 12:53
dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 549/23, 553/1, 553/2, 553/3, 553/4, 553/5, 553/6, 553/7 w obr. 226 przy ul. Morelowej w Rzeszowie.

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: SR-II.6220.21.2015 z dnia 7 lipca 2015 r.

07.07.2015 15:17
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz towarzyszącą infrastrukturą w rejonie ulic Iwonickiej, Odrzykońskiej, Baligrodzkiej, Korczyńskiej, Brzozowskiej i Żmigrodzkiej w Rzeszowie na działkach w obrębie 222 Rzeszów – Przybyszówka II.

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2015 r. znak: SR-II.6220.19.2015

07.07.2015 13:52
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie w rejonie ul. Św. Marcina i ul. Rodziny Kąkolów wraz z przyłączami na działkach w obrębie 221 Rzeszów – Słocina.

obwieszczenie

06.07.2015 14:26
dotyczące wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 510/7, 510/8, 510/9, 510/10 w obr. 215 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.

Obwieszczenie

06.07.2015 12:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji transformatorowej „Technikum budowlane” wraz z odcinkami sieci kablowych SN i NN, na działkach nr 567/53, 567/30, 566/18 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

03.07.2015 15:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących Wójta Gminy Trzebownisko znak: OŚR.6220.14.2015 z dnia 30.06.2015

obwieszczenie

03.07.2015 14:15
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Potokowej do wylotu do potoku Mikośka”

Obwieszczenie - decyzja

01.07.2015 15:07
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 505/1, 505/2, 505/3, 534 i 562 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Porąbki”

obwieszczenie

01.07.2015 11:42
AR.6733.63.3.2014.LL63

obwieszczenie

01.07.2015 11:30
AR.6733.63.4.2015.LL63

Obwieszczenie

01.07.2015 09:16
Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia że w dniu 26 czerwca 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont (modernizacja) sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie Al. Sikorskiego – od ul. Malowniczej do granic miasta z m. Tyczyn” na działkach nr 299, 1193/5, 338/4, 346/2, 389/2, 1110/2, 1102/4, 1100/3, 1101/3, 1099, 840/3, 840/4, 840/6, 840/7, 836, 831/4, 629/8, 629/7, 629/6, 629/4, 631/3, 631/6, 631/5, 636/4, 637/7, 802/3, 1205/7, 1205/6, 1205/10, 1205/4, 832/3, 832/4, 831/6 obr. 224 przy Al. Sikorskiego w Rzeszowie.

Obwieszczenie

30.06.2015 13:43
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2290/3, 2292/1, 2292/3, 2292/4, 2293/1, 2293/2 obr.219 w Rzeszowie przy ul.Powstańców Listopadowych
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl