Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie

04.08.2014 10:55
AR. 6733.71.9.2014.AS71

Obwieszczenie

04.08.2014 09:31

Obwieszczenie

01.08.2014 13:44
AR. 6733.71.8.2014.AS71

Obwieszczenie

01.08.2014 11:04

01.08.2014 10:49

Informacja

01.08.2014 07:08

Obwieszczenie

31.07.2014 11:06

obwieszczenie

30.07.2014 14:36
„sieć wodociągowa Ø 110 PE” na działkach nr 928/1, 928/4, 928/5 obr.221 przy ul. Michlewskiej w Rzeszowie.

obwieszczenie

30.07.2014 11:18
dot.wydanej decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa znak : AR.6733.52.16.2013.GR52 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. stacja bazowa telefonii komórkowej „ instalacja urządzeń technicznych stacji bazowej telefonii komórkowej RZE 1523 A na działce nr 1690/1 w obr. 213 przy ul.Miłocińskiej w Rzeszowie” .

Obwieszczenie

29.07.2014 14:33
Obwieszczenie inf. o wydaniu decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym i obiektami małej architektury przy ulicach Kurpiowskiej i Małopolskiej w Rzeszowie"

Ogłoszenie o warunkach konkursu studialnego SARP na zagospodarowanie ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej w Rzeszowie

29.07.2014 14:03
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pm.: "Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej"

obwieszczenie

29.07.2014 12:42
„budowa kanalizacji deszczowej oraz wylotu do rowu melioracyjnego S-7-2-2”

obwieszczenie

29.07.2014 08:24
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1788, 1966/2 obr. 210 Biała, ul. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

obwieszczenie

28.07.2014 12:49
dotyczące wydanej decyzji Nr: 9/2014 znak : AR. 6740.52.28.2014.GR52 z dnia 2014-07-07 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„ Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ulicy Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem ”

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

25.07.2014 11:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Andrzeja Studzińskiego, pełnomocnika Prezydenta Miasta Rzeszowa, działającego w imieniu Gminy Miasto Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa ul. Żołnerzy Września"

obwieszczenie

23.07.2014 15:31
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1298/1, 1298/2, 1301/1, 1301/2, 1302/1, 1303/1, 1303/2, 1310/1, 1310/5 obr. 210 w rejonie ulicy Miłej w Rzeszowie.

22.07.2014 11:46

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 lipca 2014 r. znak: SR-II.6220.11.2014

21.07.2014 07:34
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa magistrali wodociągowej wraz z siecią rozdzielczą na terenie osiedla Słocina, Zalesie w kierunku Matysówki i Chmielnika” wraz z niezbędnymi urządzeniami jak pompownia wody

obwieszczenie AR.6733.54.3.2014.BM54

17.07.2014 13:43
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa kotłowni oraz rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej kotłowni na sterylizatornię wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 1033/3 i 1033/8 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Szopena 2.

Obwieszczenie

17.07.2014 13:36

obwieszczenie

17.07.2014 10:18
„odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działkach nr 660/6, 661/4, 663/2, 664, 665, 666, 667, 668, 669 ,670, 671, 672 i 673 obr. 217 położonych przy ulicy Spółdzielczej w Rzeszowie

Obwieszczenie

17.07.2014 10:13
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego |dla inwestycji pn.: „sieć wodociągowa fi 110mm PE” na działkach nr: 1340/2, 1341/2, 1342/2, 1342/3 w Rzeszowie przy ulicy Nowogrodzkiej, obr. 223, dla Pana Łukasza Odój.

obwieszczenie

17.07.2014 10:10
: „budowa zasilania energią elektryczną obiektu: budynek wielorodzinny Rzeszów, ul. Załęska” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) - na działkach nr 710, 741, 725, 726/1, 726/2, 729/2, 730/2, 731/2, 731/1, 729/1 i 730/1 obr. 217 położonych przy ulicy Załęskiej w Rzeszowie.

obwieszczenie

16.07.2014 14:37
obwieszczenie o wszczęciu postępowania AR.6733.67.7.2014.MM67 - lokalizacja inwestycji celu publicznego " budowa magistrali wodociągowej i kolektora kanalizacji sanitarnej - " Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko"

OBWIESZCZENIE

16.07.2014 14:33
AR.6733.71.10.2014.AS71
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl