Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania admnistracyjnego

07.01.2015 14:06
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, przebiegającego wzdłuż ul. Wetlińskiej w Rzeszowie na działce nr 325/1 w obr. 211 Rzeszów – Zwięczyca, polegającą na przykryciu rowu przepustem Ø 800 mm o długości 6,0 m, pod projektowanym zjazdem na działkę nr 1369/9 w obr. 223 Rzeszów – Zwięczyca II.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO

07.01.2015 13:34
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO o zawieszeniu z urzędu postępowania odwoławczego

obwieszczenie

07.01.2015 13:21
„rozbudowa i odbudowa rowu P8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działkach nr 5218, 5219, 5225/2, 5225/3, 5229/1, 5234, 5236, 5237, 5239, 5240, 5242, 5243/1, 5390, 5391/8 i 5233/1 obr. 222 położonych przy ulicy Janiowe Wzgórze w Rzeszowie.

obwieszczenie

05.01.2015 10:56
sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna ” na działkach nr 693, 724/6 i 724/5, obr. 220 w Rzeszowie przy ul. Jaspisowej

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

02.01.2015 15:27
dot. postępowania administracyjne w sprawie rozpatrzenia wniosku pana Janusza Kraska, działającego w imieniu VISPRO Sp. Jawna Wapiński, Z. Sobieszczański, 35-033 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 7 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie

02.01.2015 14:13
Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2226/15, 2226/14, 2226/13, 2245/6, 2245/4, 2246/5, 2246/2, 2226/6, 2226/3 obr.209 w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnian 31.12.2014 rr. znak: SR-II.6220.50.2014

31.12.2014 10:23
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina – Leśniczówka w Rzeszowie – projekt” na działkach w obrębie 221 Rzeszów – Słocina przy ul. Słocińskiej do ul. Św. Marcina.

Obwieszczenie

30.12.2014 12:51
Oświetlenie ul.Skrzyneckiego w Rzeszowie na działkach nr 2193/3, 2194/5, 2195/4, 2196/7, 2196/8, 2197/4, 2203/15, 2204/3 obr.219

Obwieszczenie

30.12.2014 12:48
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach 2917/2, 2923/5, 2962/2, 2963/2 obr.209 w Rzeszowie przy ul.Zelwerowicza

Obwieszczenie

30.12.2014 12:43
Pompownia wody wraz ze zbiornikami na wodę w ramach inwestycji „Budowa magistrali wodociągowej wraz z siecią rozdzielczą na terenie osiedla Słocina i Zalesie w kierunku Matysówki i Chmielnika wraz z niezbędnymi urządzeniami”, na działce nr 605/2 obr.221 w Rzeszowie w rejonie ul.Wieniawskiego.

ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 29.12.2014 znak: OS-I.7222.18.8.2014.RD

29.12.2014 15:14
dot. wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z wykorzystaniem obróbki fizyko-chemicznej dla Wytwórni Sprzętru Komunikacyjnego PZL - Rzeszów S.A.

obwieszczenie

23.12.2014 15:05
wszczęcie postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Bednarskiej w Rzeszowie”

Obiweszczenie

23.12.2014 09:02
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Zabezpieczenie skarpy w ciągu ulicy Leśnej w Rzeszowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ’Osuwisko ulica Leśna’ w Rzeszowie”

Obwieszczenie

22.12.2014 13:40

ogłoszenie Starosty Powiatowego w Rzeszowie z dnia 19.12.2014 r. znak: OŚ.6341.1.50.2014

22.12.2014 12:04
dot. wszczęcia postepowania administracyjnego na wniosek Gminy Miasto Rzeszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na dzialkach nr 416 obreb 220 Rzeszów- Załęże.

OBWIESZCZENIE

19.12.2014 14:39
„Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa” na działkach nr 1329/3, 1329/8, 1329/9, 1329/10 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Herbowej

obwieszczenie

19.12.2014 10:59
dotyczące zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013 r. znak : I-X.7820.1.16.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „ Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska ” realizowanego w ramach projektu p.n. „ Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic „ - w części dotyczącej zatwierdzonego projektu budowlanego

OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZNAK: OS-III.7221.26.2013MM

17.12.2014 13:10
DOT. POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW ORAZ ZEZWOLENIA NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DLA FIRMY EKO-TOP RZESZÓW

obwieszczenie

17.12.2014 11:47
„budowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr 94/2, 91, 86 obr. 219, przy ul. Litewskiej w Rzeszowie.

obwieszczenie

15.12.2014 14:15
dotyczące wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 573/2, 574/3, 575/1, 575/2, 576, 577/2 w obr. 215 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.

obwieszczenie

15.12.2014 14:09
dotyczące wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 119/5, 119/12, w obr. 215 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 grudnia 2014 r znak: SR.6220.41.2011.II

15.12.2014 10:41
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zespół Usługowo - Rekreacyjny RES - VITA” obejmujący budowę zespołu budynków dla usług sportowo – rekreacyjnych, handlowych, biurowych oraz gastronomii wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną, na działkach w obrębie 214 Rzeszów – Staroniwa II, przy zbiegu Al. Wincentego Witosa i ul. Wyspiańskiego.
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl