Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 r.

04.12.2017 13:49
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 r. Kandydatów można zgłaszać w sposób określony w ogłoszeniu w terminie do 11 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Emeryt i rencistka z os. Kmity – aktywne działania prospołeczne"

04.12.2017 10:31
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku, nazwa zadania: "Emeryt i rencistka z os. Kmity – aktywne działania prospołeczne". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów (...)"

04.12.2017 10:26
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku, nazwa zadania: "Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży"

04.12.2017 10:20
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku, nazwa zadania: "Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: „Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

04.12.2017 10:15
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku, nazwa zadania: "Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy"

04.12.2017 10:07
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku, nazwa zadania: "Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi"

04.12.2017 09:58
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku, nazwa zadania: "Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych"

04.12.2017 09:50
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku, nazwa zadania: "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"

04.12.2017 09:38
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku, nazwa zadania: "Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego"

04.12.2017 09:02
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku, nazwa zadania: "Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 27 grudnia 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

22.11.2017 15:36
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „ochrony zwierząt”, dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817 z późn. zm.) jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie określonym dla zadania objętego postępowaniem konkursowym.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

15.11.2017 14:53
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Kandydatów można zgłaszać w sposób określony w ogłoszeniu w terminie do 22 listopada 2017 r.

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

15.11.2017 14:43
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. Kandydatów można zgłaszać w sposób określony w ogłoszeniu w terminie do 22 listopada 2017 r.

Inkubator Wielkich Jutra

09.11.2017 14:58
Zapraszamy do składania pomysłów do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, czyli osób wymagających stałej opieki ze względu na swój stan zdrowia, osób starszych i ich opiekunów).

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, 35-064 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00

07.11.2017 13:13
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, 35-064 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 dla osób fizycznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 28 listopada 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, 35-064 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00

07.11.2017 13:09
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalu Rzeszowskiej Rady Seniorów, Rynek 7, 35-064 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 dla osób fizycznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 28 listopada 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów.

07.11.2017 13:04
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Partyzantów 10a, 35-234 Rzeszów dla osób fizycznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 28 listopada 2017 r.

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzeszowskim Domu Kultury, Filia ,,Widokowa” przy ul. Widokowej 1, 35-119 Rzeszów.

07.11.2017 11:37
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rzeszowskim Domu Kultury, Filia ,,Widokowa” przy ul. Widokowej 1, 35-119 Rzeszów dla osób fizycznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 28 listopada 2017 r.

Mikrogranty - Centrum dla Rodziny

20.04.2017 08:19
Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom” ogłaszają konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.

Rozstrzygnięcie XI otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

09.03.2017 09:17
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął IX otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym ".

Rozstrzygnięcie X otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

09.03.2017 09:08
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął X otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku pn.: „Wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych".

Rozstrzygnięcie VIII otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

09.03.2017 09:06
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął VIII otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku pn.: „Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy adresowane do dzieci i młodzieży".

Rozstrzygnięcie VII otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku

09.03.2017 08:59
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął VII otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku pn.: "Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących: m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego".
Ilość odwiedzin: 12352764
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl