Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Program dotacyjny „Koalicje dla Niepodległej”

18.06.2019 10:05
Trwa nabór do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

17.05.2019 12:12
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Oferty należy składać do dnia 10 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym"

08.05.2019 13:45
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku, nazwa zadania: "Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 29 maja 2019 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

23.04.2019 11:28
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku, zgodnie z zarządzeniem Nr VIII/233/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11 kwietnia 2019 roku.

EtnoPolska 2019

01.04.2019 14:21
W terminie do 29 kwietnia 2019 r. Narodowe Centrum Kultury prowadzi nabór wniosków w ramach programu EtnoPolska 2019. Celem programu jest dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Informacja o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej w 2019 roku

18.03.2019 10:04
Informacja o rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej w 2019 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony praw konsumentów w 2019 r.

08.03.2019 09:24
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony praw konsumentów w 2019 r. pn.: „Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie Miasta Rzeszowa”

Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań w zakresie sportu w 2019 roku

07.03.2019 15:06
Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ofert na realizację zadań w zakresie sportu w 2019 roku

Nabór wniosków do trzeciej edycji TUTTI.pl

07.03.2019 15:03
Do 18 marca br. Polskie Wydawnictwo Muzyczne prowadzi nabór wniosków do trzeciej edycji TUTTI.pl – przedsięwzięcia wspierającego wykonawstwo muzyki polskiej, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza VI otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na lata 2019

27.02.2019 14:05
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza VI otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na lata 2019

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku

26.02.2019 13:02
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Zgłoszeń można dokonywać w okresie od 27.02.2019 r. do 06.03.2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

31.12.2018 11:01
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku. Oferty należy składać do dnia 26 lutego 2019 r.

Otwarty konkurs ofert: "Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie Miasta Rzeszowa"

27.12.2018 12:15
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony praw konsumenta w 2018 roku, nazwa zadania: "Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie miasta Rzeszowa". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 17 stycznia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

24.12.2018 10:51
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ogłoszenie o ootwartym konkursie ofert: "Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży"

12.12.2018 07:30
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku, nazwa zadania: "Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 3 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi"

12.12.2018 07:30
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku, nazwa zadania: "Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 3 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert: "Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy"

12.12.2018 07:30
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku, nazwa zadania: "Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 3 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego"

12.12.2018 07:30
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku, nazwa zadania: "Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 3 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej (...)"

12.12.2018 07:30
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku, nazwa zadania: "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 3 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert: "Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów (...)"

12.12.2018 07:30
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku, nazwa zadania: "Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 3 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków"

12.12.2018 07:30
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku, nazwa zadania: "Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 3 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – Senior w mieście"

12.12.2018 07:30
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku, nazwa zadania: "Prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – Senior w mieście". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 3 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"

12.12.2018 07:30
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2019 roku, nazwa zadania: "Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 3 stycznia 2019 r.

Nabór kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony praw konsumentów w 2019 r.

21.11.2018 11:06
Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony praw konsumentów w 2019 r.

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

13.11.2018 13:37
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 4 grudnia 2018 r.
Ilość odwiedzin: 13761209
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl