Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Nabór kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony praw konsumentów w 2019 r.

21.11.2018 11:06
Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony praw konsumentów w 2019 r.

Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

13.11.2018 13:37
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r., polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 4 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

11.04.2018 09:35
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

19.03.2018 13:11
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn.: "Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

16.03.2018 11:11
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn.: "Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

16.03.2018 11:09
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn.: "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

16.03.2018 11:08
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn.: "Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

16.03.2018 10:27
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn.: "Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej

12.03.2018 15:03
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn.: "Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

09.03.2018 12:18
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pn.: "Organizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in.: turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej

09.03.2018 12:17
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn.: "Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej

09.03.2018 12:14
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej pn.: "Emeryt i rencistka z os. Kmity – aktywne działania prospołeczne"

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania turystyki w 2018 roku

08.03.2018 15:15
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki w 2018 roku

Nabór przedstawicieli w komisjach konkursowych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

16.02.2018 14:01
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r. Kandydatów można zgłaszać w sposób określony w ogłoszeniu w terminie od 19.02.2018 r. do 23.02.2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku.

29.01.2018 10:44
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Oferty należy składać do dnia 27 lutego 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu w 2018 roku

26.01.2018 13:52
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie sportu w 2018 roku. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 lutego 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku

26.01.2018 08:25
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku. Oferty należy składać w terminie do dnia 20 lutego 2018 r.

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 roku.

26.01.2018 08:12
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki w 2018 r. Kandydatów można zgłaszać w sposób określony w ogłoszeniu w terminie od 26.01.2018 r. do 05.02.2018 r.

Projekty realizowane w ramach Wschodu Kultury - Europejskiego Stadionu Kultury

23.01.2018 13:18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2018 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku, na zadanie pod nazwą: Projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Emeryt i rencistka z os. Kmity – aktywne działania prospołeczne"

22.01.2018 14:22
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku, nazwa zadania: "Emeryt i rencistka z os. Kmity – aktywne działania prospołeczne". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 12 lutego 2018 r.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej

22.01.2018 13:21
Prezydent Miasta Rzeszowa unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w 2018 r. pn.: "Emeryt i rencistka z os. Kmity - aktywne działania prospołeczne" ze względu na niezłożenie żadnej oferty.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert: "Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie Miasta Rzeszowa"

27.12.2017 12:05
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony praw konsumenta w 2018 roku, nazwa zadania: "Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie miasta Rzeszowa". Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 16 stycznia 2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

12.12.2017 09:42
Prezydent Miasta Rzeszowa rozstrzygnął konkursy ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w 2018 r.

04.12.2017 14:12
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej w 2018 r. Kandydatów można zgłaszać w sposób określony w ogłoszeniu w terminie do 11 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie naboru kandydatów na przedstawicieli w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.

04.12.2017 14:05
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2018 r. Kandydatów można zgłaszać w sposób określony w ogłoszeniu w terminie do 11 grudnia 2017 r.
Ilość odwiedzin: 12302419
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl