Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

WYBÓR OFERTY - Roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w ramach zadania "Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad. 3 - etap II"

Rzeszów, 11.01.2019 r.

ogłoszenie

SIWZ

form. Oferta

wzór umowy

wzór zobowiązania

załączniki do przetargu


 Rzeszów, 22.01.2019 r.

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ

Zmiana SIWZ


Rzeszów, 29.01.2019 r.

Zamawiający publikuje protokół otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

UWAGA: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Wykonawca, w termienie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamwiającemu oswiadczenie o przyznależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitalowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożenieniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązana z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody) nalezy zlożyć w oryginale w formie pismenej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr. 13.


Rzeszów, 20.02.2019 r.

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze

Opublikował(a): 20.02.2019 12:12, Karolina Barć
Wytworzył(a): 11.01.2019 13:17, Karolina Barć
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 11671210
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl