Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w trzech budynkach komunalnych: Przesmyk 2, Króla Kazimierza 29 i Króla Kazimierza 31 w Rzeszowie.

 4.05.2018 r. 

Ogłoszenie 

SIWZ

Formularz OFERTA

Umowa (projekt)  

Zobowiązanie - wzór 

Dokumentacja projektowa


 9 maja 2018 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 


 21 maja 2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

Oświadczenie 

W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawcy mają złożyć stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert)

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert)

 

Uwaga:

 Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86  ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)

  


13 czerwca 2018 r. 

Wybór oferty

 

Opublikował(a): 13.06.2018 14:19, Agnieszka Pyska
Wytworzył(a): 04.05.2018 13:10, Agnieszka Pyska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 11270184
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl