Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

15.02.2018 - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku krytej pływalni przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie

2.01.2018 r. 

Przetarg nieograniczony pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych   w zakresie budowy budynku krytej pływalni przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Oferta

Wzór umowy z załącznikami

Wzór zobowiązania

Opis przedmiotu zamówienia


4.01.2018 r. 

Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wzór kosztorysu 4.01.218 r.

opis przedmiotu zamówienia 4.01.2018 r.


15.01.2018 r. 

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


23.01.2018

Odpowiedzi na część pytań

ocena techniczna

przyłącze elektryczne


25.01.2018

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


31.01.2018

Odpowiedzi na pytania

Załącznik do odpowiedzi


6.02.2018 r. 

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


7.02.2018 r.

Odpowiedzi na pytania


15.02.2018 r.

Zamawiający publikuje protokół z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) "Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia."

Jednocześnie zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samaej grupy kapitałowej. 

Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr. 13.

Pliki do pobrania:

Wzór oświadczenia

Protokół z otwarcia ofert

Opublikował(a): 15.02.2018 14:48, Paweł Korniak
Wytworzył(a): 02.01.2018 13:39, Agata Kaliszczak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 5320182
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl