Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

10.10.2019 r. Aktualizacja !!! Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa systemu strefy płatnego parkowania o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych

2.04.2019 r.

Urząd Miasta Rzeszowa działajac w imieniu i na rzecz Zamawiajacego: Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Rozbudowa systemu strefy płatnego parkowania o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamowienia (SIWZ)

Formularz OFERTA

Wzór umowy wraz z załacznikami

Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Elektroniczna wersja JEDZ (plik espd-request.XML)

Opis Przedmiotu Zamówienia/ Program funkcjonalno-użytkowy wraz załącznikami

Instrukcja użytkownika systemu miniPortal-ePUAP

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny znajduje się na miniPortalu (link)


10.04.2019 r.

Wyjaśnienie dotyczące treści ogłoszenia


18.04.2019 r.

Zmiany treści SIWZ


 26.04.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian (wersja przekazana do publikacji w DUUE)

Informacja o zmianie treści SIWZ


30.04.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian (wersja opublikowana w DUUE)


10.05.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian (wersja przekazana do publikacji w DUUE)

Informacja o zmianie treści SIWZ


14.05.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian (wersja opublikowana w DUUE)


22.05.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian (wersja przekazana do publikacji w DUUE)

Informacja o zmianie treści SIWZ


24.05.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian (wersja opublikowana w DUUE)


3.06.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian (wersja przekazana do publikacji w DUUE)

Informacja o zmianie treści SIWZ


5.06.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian (wersja opublikowana w DUUE)


10.06.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian (wersja przekazana do publikacji w DUUE)

Informacja o zmianie treści SIWZ


12.06.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian (wersja opublikowana w DUUE)


13.06.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian (wersja przekazana do publikacji w DUUE)

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Wzór umowy wraz z załacznikami (po zmianach/wersja ujednolicona)

Opis Przedmiotu Zamówienia/ Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załacznikami (po zmianach/wersja ujednolicona)


18.06.2019 r.

Sprostowanie - ogłoszenie zmian (wersja opublikowana w DUUE)


2.07.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

UWAGA:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn, zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody, o których mowa powyżej)  należy przesłać w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii oświadczenia (oraz ewentualnych dowodów, o których mowa powyżej) poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres: przetargi@erzeszow.pl


10.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował(a): 10.10.2019 14:39, Dariusz Zajdel
Wytworzył(a): 02.04.2019 10:00, Dariusz Zajdel
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13035400
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl