Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

WYBÓR OFERTY (cz. II zamówienia) - Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na budowę ulic w podziale na dwie części

Rzeszów, 5 października 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Wzór zobowiązania

JEDZ-ESPD

Załączniki - cz. I

Załączniki - cz. II

 


Rzeszów, 15 listopada 2018 r.

Zamawiający publikuje protokół otwarcia ofert

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) "Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia."

Jednocześnie zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr 13.

Protokół otwarcia ofert

Wzór oświadczenia


Rzeszów, 7 grudnia 2018 r.

Informacja o wyborze oferty - dot. części I zamówienia

 


Rzeszów, 18 grudnia 2018 r.

Informacja o wyborze oferty - dot. części II zamówienia

 

Opublikował(a): 18.12.2018 11:22, Joanna Makuch
Wytworzył(a): 05.10.2018 09:29, Joanna Makuch
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 11300784
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl