Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dostawa sprzętu, oprogramowania i pomocy dydaktycznych do realizacji projektu „Tak na TIK w SP-3 - podnosimy jakość kształcenia”

09 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Formularz OFERTA

Wzór umowy

Formularze cenowe (Części 1-4)

Opis Przedmiotu Zamówienia (Części 1-4)

 


12 lipca 2018 r.

Zamawiający zamieszcza:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

ujednolicone dokumenty po zmianach treści SIWZ:

Formularz cenowy - Część 4

Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 4

 


18 lipca 2018 r.

Zamawiający zamieszcza:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

ujednolicone dokumenty po zmianach treści SIWZ:

Formularz cenowy - Część 3

Formularz cenowy - Część 4

Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 3

Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 4

 


20 lipca 2018 r.

Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia treści SIWZ

 


25 lipca 2018 r.

Zamawiający zamieszcza:

Informacja z otwarcia ofert

wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej

UWAGA

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody) należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr. 13.


05.10.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował(a): 05.10.2018 15:29, Monika Łysek
Wytworzył(a): 09.07.2018 13:36, Mariusz Kędra
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 10075741
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl