Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

6.07.2018 r. Wybór oferty! Remont Budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 66A

13.06.2018 r. 

Urząd Miasta Rzeszowa działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczny na zamówienie pn.: Remont Budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego 66A

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Oferta

Wzór umowy z załącznikami

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 

Opis przedmiotu zamówienia 

 


21.06.2018 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


28.06.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawcy mają złożyć stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp:

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert)

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert)

Uwaga: Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86  ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)

 


6.07.2018 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Opublikował(a): 06.07.2018 12:17, Agata Kaliszczak
Wytworzył(a): 13.06.2018 12:51, Agata Kaliszczak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 11269992
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl