Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dostawa wyposażenia kuchni SP 29 w Rzeszowie

08 maja 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz OFERTA

Wzór umowy z załącznikami

 

 


15.05.2018r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

15.05.2018r. - Zmiana SIWZ 1

 


16 maja 2018 r.

Zamawiający publikuje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Rysunek umiejscowienia stołu załadowczego oraz stołu przyściennego

Ujednolicone dokumenty po zmianach treści SIWZ:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

 


 24 maja 2018 r.

Zamawiający publikuje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Ujednolicone dokumenty po zmianach treści SIWZ:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

 


 14 czerwca 2018 r.

Zamawiający publikuje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Ujednolicone dokumenty po zmianach treści SIWZ:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

 


26 czerwca 2018 r.

Zamawiający publikuje:

Informacja z otwarcia ofert

wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej

UWAGA

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie (oraz ewentualne dowody) należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr. 13.

 


04 lipca 2018 r.

Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 04.07.2018 14:36, Mariusz Kędra
Wytworzył(a): 08.05.2018 13:27, Mariusz Kędra
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 9699492
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl