Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wykonanie usługi sprzątania obiektów ZTM w Rzeszowie

16 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Formularz OFERTA

Wzór umowy

Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Opis przedmiotu zamówienia


19 kwietnia 2018 r.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ.


24 kwietnia 2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) "Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia."

Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej

UWAGA

Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr. 13.


23 maja 2018 r.

Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikował(a): 23.05.2018 15:16, Mariusz Kędra
Wytworzył(a): 16.04.2018 14:49, Mariusz Kędra
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 9682569
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl