Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw, budowie siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, oświetlenia, wykonaniu utwardzenia terenu, montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu nasadzeń na terenie parku na osiedlu Miłocin

12.03.2018 r. 

Urząd Miasta Rzeszowa działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw, budowie siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, oświetlenia, wykonaniu utwardzenia terenu, montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu nasadzeń na terenie parku na osiedlu Miłocin

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz Oferta

Wzór umowy, kosztorysu, harmonogramu

Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Projekt zagospodarowania

Uzgodnienia


15.03.2018 r. 

Zmiana treści SIWZ


27.03.2018 r.

Protokół z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawcy mają złożyć stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp:  

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert).

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert)

Uwaga: Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86  ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)

 


23.04.2018 r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Opublikował(a): 23.04.2018 12:14, Agata Kaliszczak
Wytworzył(a): 12.03.2018 12:36, Agata Kaliszczak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 11670936
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl