Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

WYBÓR OFERTY - Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Kościuszki w Rzeszowie

21 grudnia 2017 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Wzór zobowiązania

Formularz oferta

Dokumentacja projektowa

Pozostałe zalączniki do SIWZ

Decyzje konserwatorskie


2 stycznia 2018 r.

Plik do pobrania;

Wyjaśnienie treści SIWZ


3 stycznia 2018 r.

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ jak poniżej:

Zmiana SIWZ

Wzór umowy - zmieniony


5 stycznia 2018 r.

Zamawiajacy publikuje wyjasnienia i zmianę treści SIWZ jak ponizej:

Pliki do pobrania:

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Elektroniczny kosztorys ofertowy

Przedmiar robót - oświetlenie

 


12 stycznia 2018 r.

Zamawiający publikuje wyjasnienia i zmianę SIWZ jak ponizej:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Elektroniczny kosztorys ofertowy 12.01.18


19 stycznia 2018 r.

Zamawiający publikuje wyjaśnienia SIWZ jak ponizej:

Wyjaśnienia SIWZ


23 stycznia 2018 r.

Zamawiający publikuje protokół otwarcia ofert

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) "Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia."

 Jednocześnie zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samaej grupy kapitałowej. 

 Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr. 13.

Pliki do pobrania:

Protokół otwarcia ofert

Wzór oświadczenia


6 lutego 2018 r.

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Plik do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

Opublikował(a): 06.02.2018 15:06, Ewelina Wojtas
Wytworzył(a): 20.12.2017 11:57, Ewelina Wojtas
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 9695304
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl