Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

WYBÓR OFERTY - Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

28 listopada 2017 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz Oferta

Formularz cenowy

harmonogram czasu pracy

zał. - materiały przeznaczone do realizacji zamówienia

zał. - protokół odbioru usługi sprzątania i harmonogram kontroli

 


30 listopada 2017 r.

Pliki do pobrania:

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

zał. - materiały przeznaczone do realizacji zamówienia


5 grudnia 2017 r.

Zamawiajacy informuje o zmianie terminu składania ofert na 12.12.2017 r. godz. 11:00.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ


7 grudnia 2017 r.

Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ i zamieszcza odpowiedzi na pytania

Pliki do pobrania:

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Formularz cenowy

Zał.- Powierzchnia okien, dywanów i PCV


12 grudnia 2017 r.

Zamawiający publikuje protokół otwarcia ofert

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) "Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia."

 Jednocześnie zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samaej grupy kapitałowej. 

 Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr. 13.

Pliki do pobrania:

Protokół otwarcia ofert

Wzór oświadczenia


18 grudnia 2017 r.

Zamawiajacy informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Plik do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

Opublikował(a): 18.12.2017 11:06, Ewelina Wojtas
Wytworzył(a): 28.11.2017 13:15, Ewelina Wojtas
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8538956
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl