Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Usługa polegająca na wykonaniu zimowego utrzymania chodników, alejek i schodów w parkach i zieleńcach będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

28 sierpnia 2017 r.

Przetarg nieograniczony pn. Usługa polegająca na wykonaniu zimowego utrzymania chodników, alejek i schodów w parkach i zieleńcach będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz OFERTA

Wzor umowy

Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Opis przedmiotu zamowienia

Wykaz chodników, alejek i schodów

Formularz cenowy NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY


6 września 2017 r. 

Protokół z otwarcia ofert 

W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawcy mają złożyć stosownie do treści art. 24 ust. 11 Pzp:

 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert).

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert)

 Uwaga:  Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86  ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert).

 

OŚWIADCZENIEo przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


 

12 października 2017 r. 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

 

Opublikował(a): 12.10.2017 14:19, Agnieszka Pyska
Wytworzył(a): 28.08.2017 15:08, Paweł Nocoń
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 7487034
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl