Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie w ramach Projektu „Rozwój Systemu Transportu Publicznego w Rzeszowie”

11 sierpnia 2017 r.

Urząd Miasta Rzeszowa, w imieniu i na rzecz Zamawiającego  - Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie w ramach Projektu „Rozwój Systemu Transportu Publicznego w Rzeszowie”

1) Ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ 

3) Formularz OFERTA

4) Wzór umowy wraz z załącznikami

5) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

6) Opis przedmiotu zamówienia

 


17 sierpnia 2017 r.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ.

 


21 sierpnia 2017 r.

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert:

Protokół z otwarcia ofert

Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej informacji:

Oświadczenie

 


22 września 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował(a): 22.09.2017 08:53, Mariusz Kędra
Wytworzył(a): 11.08.2017 09:22, Mariusz Kędra
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 7502760
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl