Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

2.06.2017 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY!!! Roboty budowlane polegające na budowie publicznych dróg KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka (etap II)

21.04.2017 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ Formularz OFERTA

Zał. nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Zał. nr 3 do SIWZ Wzór zobowiązania

Zał. nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

TES (NIe dołączać do OFERTY!!!)

Wzór kosztorysu ofertowego


25.04.2017 r.

Z uwagi na uszkodzenie pliku, Zamawiający zamieszcza:

- Dok. całość

- Dok. wydzielenie

- Dodatkowe załączniki

25.04.2017 r.

Z uwagi na uszkodzenie pliku, Zamawiający zamieszcza:

- PB Budowa drogi

 


4.05.2017 r.

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


(9.05.2017 r.)

Zamawiający publikuje protokół z otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) "Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia."

 Jednocześnie zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr. 13.


2.06.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował(a): 02.06.2017 14:40, Damian Dorosz
Wytworzył(a): 21.04.2017 15:01, Damian Dorosz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12729462
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl