Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

WYBÓR OFERTY - Roboty budowlane polegające na rozbudowie ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy Miasta Rzeszowa

19 kwietnia 2017 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Formularz oferty

Wzór zobowiązania

JEDZ - ESPD

Przedmiar w programie OFERENT

Instrukcja obsługi programu OFERENT

Wzór kosztorysu i TES

Dokumentacja techniczna

Projekt budowlany

Decyzje administracyjne


17 maja 2017 r.

Zamawiający publikuje ponizej odpowiedzi na pytania i zmianę treści SIWZ. Zmianie uległ też termin skladania ofert, który po zmianie upływa w dniu 9.06.2017 r. o godz. 11:00

Pliki do pobrania:

Wyjasnienia i zmiana SIWZ

Przedmiar robót w programie Oferent

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia - wysłane do publikacji w DzUUE


26 maja 2017 r.

Zamawiający publikuje ponizej wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ.

Wyjasnienia i zmiana SIWZ

Przedmiar robót w programie Oferent

Dokumentacja techniczna

Wzór umowy

JEDZ - ESPD (2)

 


5 czerwca 2017 r.

Zamawiający publikuje poniżej wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ. zmianie ulega termin skladania ofert, który upływa w dniu 21.06.2017 r o godz. 11:00.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wyslane do publikacji w DZUUE

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Przedmiar robot w programie Oferent

Przedmiary robót (z projektów wykonawczych)

Specyfikacja opraw i słupów oświetleniowych

Licencja systemu nadrzędnego

rys.6.2. Ekrany

 


Rzeszów, 6 czerwca 2017 r.

wyjaśnienia i zmiana SIWZ

eko

odwodnienie


12 czerwca 2017 r.

Zamawiajacej wyjasnienia i zmianę treści SIWZ.

Pliki do pobrania:

Wyjaśnienia i zmiana SIWZ

Przedmiar robót w programie Oferent


 14 czerwca 2017 r.

Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ

Plik do pobrania:

Wyjaśnienia treści SIWZ


21 czerwca 2017 r.

Zamawiający publikuje protokół otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) "Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia."

 Jednocześnie zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr. 13.

Pliki do pobrania:

Protokół otwarcia ofert

Wzór oświadczenia


7 lipca 2017 r.

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

Plik do pobrania:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikował(a): 03.10.2017 12:09, Ewelina Wojtas
Wytworzył(a): 19.04.2017 10:11, Ewelina Wojtas
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 11671214
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl