Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

ROZSTRZYGNIĘCIEOpracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID

12 kwietnia 2017 r.

Urząd Miasta Rzeszowa działając w imieniu i na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - druk OFERTA

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 4 - elektroniczna wersja JEDZ

Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 TOP - nie załączać do oferty

 

19.05.2017 r.

Zamawiający publikuje protokół z otwarcia ofert, które odbyło sie w dniu 19 maja 2017 r. o godzinie 11:30. Jednocześnie informując, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) "Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia."

 

Jednocześnie zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej przez notariusza na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. nr. 13.

 8.06.2017 r. - Rozstrzygnięcie

Opublikował(a): 08.06.2017 11:15, Barbara Osina
Wytworzył(a): 12.04.2017 13:49, Paweł Nocoń
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 7142325
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl