Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Roboty malarskie piwnic, boksów szatni i korytarzy na parterze w Szkole Podstawowej nr 24 35-602 Rzeszów ul. Czajkowskiego 11”

                                                                                             Rzeszów, dnia  09.08.2018

Zamawiający:

Gmina Miasto Rzeszów

ul. Rynek 1, 35 - 064 Rzeszów

NIP 8130008613

 

 

Odbiorca:

 

Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie

35-602  Rzeszów  ul. Czajkowskiego 11

tel.17 748 25 70,   fax  17 748 25 77

Adres  internetowy  www.sp24.rzeszow.pl   

e-mail : sekretariat @sp24.rzeszow.pl  

                                                                                  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia  ofert na wykonanie robót remontowych zadania pn.: „Roboty malarskie piwnic, boksów szatni i korytarzy na parterze w Szkole Podstawowej nr 24 35-602 Rzeszów ul. Czajkowskiego 11”

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

   Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe  w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie  przy  ul. Czajkowskiego 11. 

 

   W zakres  realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie następujących robót : 

  1. Roboty malarskie piwnic, polegające na:

    a) malowaniu farbami emulsyjnymi starych tynków z przygotowaniem podłoża,

    b) malowaniu lamperii farbą olejną z przygotowaniem podłoża i wykonaniem podkładu,

    c) malowanie farbą olejną elementów stalowych, siatki ciągnione i plecione,

    c) montażu narożników ochronnych,

2. Roboty malarskie na korytarzu – parter budynku:

    a) malowaniu  farbami emulsyjnymi starych tynków z przygotowaniem podłoża,

    b) malowaniu lamperii farbą strukturalną z przygotowaniem podłoża  i wykonaniem podkładu.

    c) montażu narożników ochronnych,

 oraz inne roboty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu  umowy zadania.

 Uwaga:

a)    dla  zapoznania się Wykonawców ze szczegółami  robót objętych  przedmiotem  zamówienia

       Zamawiający udostępni  w uzgodnionym terminie  pomieszczenia, celem dokonania  wizji lokalnej.

  b)  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

   c)   Wykonawca, których oferty nie zostały wybrane nie może składać  roszczeń  z tytułu przygotowania i złożenia  oferty

 

 

 

2. Miejsce i termin składania ofert:

  Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 24  w Rzeszowie,  35- 602

    Rzeszów  ul.   Czajkowskiego 11  w terminie  do dnia 17.08.2018r. godz. 10.00

    Otwarcie ofert w dniu: 17.08.2018 r  o godz. 10:30 w siedzibie SP Nr 24  w Rzeszowie , ul Czajkowskiego 11

     (gabinet dyrektora szkoły).

 

Zapytanie ofertowe

 

Przedmiar robót

 

Wzór umowy

 

Formularz oferty

 

Opublikował(a): 10.08.2018 09:58, Dariusz Rzucidło
Wytworzył(a): 10.08.2018 09:52, Dariusz Rzucidło
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 7835141
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl