Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Remont otoczenia fontanny przy ul. Raginisa

23.05.2019 12:19
Remont otoczenia fontanny przy ul. Raginisa

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i chemii gospodarczej do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

22.05.2019 09:02
Dostawa materiałów biurowych i chemii gospodarczej do siedziby MZD w Rzeszowie przez okres 1 roku od daty podpisania umowy.

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznych, teletechnicznych i telekomunikacyjnych budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie

21.05.2019 08:19
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznych, teletechnicznych i telekomunikacyjnych budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

20.05.2019 09:15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia oraz badań i pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7 zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę odzieży roboczej/stroju służbowego wraz z obuwiem dla uczniów ZST Rzeszów – Technikum Nr 9

17.05.2019 08:51
Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie ul. Matuszczaka 7 zaprasza do złożenia ofert na dostawę zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, w zakresie zakupu i dostawy odzieży roboczej/stroju służbowego wraz z obuwiem dla uczniów ZST Rzeszów – Technikum Nr 9 biorących udział w projekcie „Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę mięsa i wędlin dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie

09.05.2019 13:07
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rzeszowie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja elewacji budynku szkoły wraz z remontem głównych schodów wejściowych oraz ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie.

15.04.2019 11:12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja elewacji budynku szkoły wraz z remontem głównych schodów wejściowych oraz ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie.

Termomodrenizacja elewacji budynku szkoły wraz z remontem głównych schodów wejściowych oraz ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie - dokumentacja projektowa.

08.04.2019 15:03
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń na zadanie: Termomodrenizacja elewacji budynku szkoły wraz z remontem głównych schodów wejściowych oraz ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 11 w Rzeszowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19.02.2019 11:33
Kupujący- Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1 ,reprezentowana przez : Dorotę Kozioł Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ulicy Dąbrowskiego 66a zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: „Dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie” – w dniu 19.02.2019 r. zostały wybrane najkorzystniejsze oferty.
Ilość odwiedzin: 11270559
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl