Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

04.10.2019 11:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w kondygnacji przyziemia, garażem podziemnym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Konfederatów Barskich w Rzeszowie” na działkach nr ew.: 2264, 428/1, 477/8, 477/9, 488/3, 488/4, 446/1, 690/1 w obrębie 218 Rzeszów – Wilkowyja Pn. oraz na części działek nr ew.: 479/4, 690/3, 421/2, 422/2, 443/2, 446/2, 690/4, 477/7, 479/2, 488/2, 489/1, 490/2, 494/2, 495/2, 502/2, 505, 506/2, 511/2 w obrębie 218 Rzeszów – Wilkowyja Pn.

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 21.08.2019 r. znak WOOŚ.420.18.20.2019.BL.8

03.10.2019 09:54
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 21.08.2019 r. znak WOOŚ.420.18.20.2019.BL.8 dotyczące przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Matysowskiej w Rzeszowie

Zawiadomienie PGW Wody - RZ.ZUZ. 1.421.425.2019.KW

01.10.2019 13:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z powierzchni drogi gminnej – ul. Słocińskiej w Rzeszowie i terenów do niej przyległych za pomocą istniejących wylotów krytych rowów przydrożnych do urządzeń wodnych tj. rowów melioracyjnych stanowiących dopływ potoku Młynówka oraz do rowu przydrożnego.

Obwieszczenie - AR.6733.62.18.2019.SN62

01.10.2019 12:31
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 966/3, 966/4, 1042, 1043, 1627/18, 1627/19 obr. 211 przy ul. Piaskowej w Rzeszowie.

Obwieszczenie - SR-III.6131.158.2019

30.09.2019 11:00
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji z dnia 30 września 2019r. znak: SR-III.6131.158.2019 zezwalającej na usunięcie 5 sztuk drzew rosnących na działce nr 1248 w obrębie nr 214 położonej przy ul. Zbyszewskiego 4; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 110/149 w obrębie nr 214 położonej przy ul. Zbyszewskiego 13; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1246 w obrębie nr 214 położonej przy ul. Zbyszewskiego 17 oraz 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1244/1 w obrębie nr 214 położonej przy ul. Solarza 16 w Rzeszowie.

Obwieszczenie - AR.6740.51.43.2019.MR51

30.09.2019 10:38
„Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki”

Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie SR - II.6220.24.2019

27.09.2019 15:15
Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowieo wyrażenie ponownej opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do podczyszczania ścieków” na działkach nr ew.: 2017/20, 2017/21, 2017/22, 2017/24, 2150 w obrębie 207 Rzeszów – Śródmieście, w związku z przedłożeniem przez Inwestora uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie SR - II.6220.24.2019

27.09.2019 15:15
Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wyrażenie ponownej opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do podczyszczania ścieków” na działkach nr ew.: 2017/20, 2017/21, 2017/22, 2017/24, 2150 w obrębie 207 Rzeszów – Śródmieście, w związku z przedłożeniem przez Inwestora uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Obwieszczenie –SR-III.6131.197.2019

26.09.2019 12:42
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ul. Podwisłocze 6 w Rzeszowie.

Obwieszczenie –SR-III.6131.201.2019

26.09.2019 12:41
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Grodzisko 5 i 7 sztuk drzew rosnących przy ul. Lwowskiej 9 w Rzeszowie.

Obwieszczenie - AR.6733.53.9.2019.WR53

26.09.2019 10:09
Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Staroniwskiej i Malinowej w Rzeszowie"

Wystąpienie do RDOŚ, PPIS oraz RZGW Wód Polskich w Rzeszowie - SR-II.6220.35.2019

25.09.2019 12:15
Wystąpienie do RDOŚ, PPIS oraz RZGW Wód Polskich w Rzeszowie o ponowną opinię w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu zbierania i sortowania odpadów recyklingowych Hamburger Recycling Polska Oddział Rzeszów na działkach nr ew.: 183, 182, 179, 178, 184, 181, 180, 163/2, 160/2, 159/2, 158/4 obr 217, położonych przy ulicy Ciepłowniczej w Rzeszowie”.

Obwieszczenie GDOŚ w Warszawie – DOOŚ-WDŚ/ZIL.4200.18.2017.IG/EU/KW/KM.5

23.09.2019 14:10
Zawiadomienie dotyczące odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 września 2017 r., znak: WOOŚ.4200.6.2016.AH.95, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie potencjału rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gmina Lubenia w powiecie rzeszowskim”.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszów – WOOŚ.420.18.16.2019.NH.24

23.09.2019 14:08
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej (ul. Parkowej) na odcinku od ul. Tarnowskiej do ul. Miłocińskiej, rozbudowa ul. Miłocińskiej na odcinku od ul. Waniliowej do ul. KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

Obwieszczenie –SR-III.6131.9.2019

23.09.2019 10:12
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji z dnia 20 września 2019r. znak SR-III.6131.9.2019 dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa i odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Podwisłocze 28 w Rzeszowie.

Obwieszczenie - AR.6733.64.8.2019.EP64

20.09.2019 13:50
rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego w Rzeszowie na działkach nr 2539/3, 2539/2, 2539/1, 2538/2, 2538/1, 2531/3, 2082 obr.209 w Rzeszowie

Obwieszczenie - AR.6733.62.21.2019.SN62

20.09.2019 13:46
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach 425/7, 431/3, 454 obr. 211 przy ul. Zakładowej w Rzeszowie.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

20.09.2019 12:47
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pismo do SKO w Rzeszowie - SR-II.6220.4.2017

20.09.2019 12:15
Pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie dotyczące odwołania strony postępowania od decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 sierpnia 2019 r., znak: SR-II.6220.4.2017 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej” na działkach w Gminie Miasto Rzeszów oraz na działkach w Gminie Boguchwała.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji SR - II.6220.13.2019

19.09.2019 13:17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Stacja paliw z myjnią samochodową dwustanowiskową na działce nr ew. 1274 obręb 208 przy al. Armii Krajowej w Rzeszowie”.

Obwieszczenie - SR-III.6131.193.2019

19.09.2019 10:48
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew oraz 1 sztuki krzewu rosnących na działce nr 1277 w obrębie nr 214 położonej przy ul. Strzyżowskiej 65; 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1395/5 w obrębie nr 215 położonej przy ul. Dukielskiej 13; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1738 w obrębie nr 215 położonej przy ul. Krośnieńskiej 26; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1709/2 w obrębie nr 215 położonej przy ul. Krynickiej 2; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1728/2 w obrębie nr 215 położonej przy ul. Krośnieńskiej 2; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1732/1 w obrębie nr 215 położonej przy ul. Nowosądeckiej 22 oraz 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1279 w obrębie nr 214 położonej przy ul. Strzyżowskiej 67 w Rzeszowie.

Obwieszczenie –SR-III.6131.8.2019

19.09.2019 10:33
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji z dnia 18 września 2019r. znak SR-III.6131.8.2019 dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie 4 sztuki drzew i odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ul. Podwisłocze 36 w Rzeszowie.

Obwieszczenie - AR.6740.51.68.2019.MR51

19.09.2019 10:00
BUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ 46 KZ OD UL. LUBELSKIEJ DO 45 KZ” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ”

Obwieszczenie –SR-III.6131.192.2019

18.09.2019 11:17
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Granicznej 4 w Rzeszowie.

Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - RZ.ZUZ.1.424.16.2019.KS

17.09.2019 14:46
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia legalności wybudowanego rowu nawadniającego na działce 375 i 371/1 wzdłuż granicy działki nr ewid. 374 obręb 228 w miejscowości Rzeszów oraz ustalenia czy urządzenie wodne – rów, szkodliwie oddziałuje na wody i grunty sąsiednie.
Ilość odwiedzin: 13075873
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl