Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

obwieszczenie

31.12.2013 09:32
„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego” na działkach nr 1929/6, 1927 obr. 219 położonych przy ul. Paderewskiego w Rzeszowie,

Obwieszczenie - decyzja

27.12.2013 09:52
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalno- usługowego” na działkach nr 459/9, 463/1, 466/3, 469/1, 471/5 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej

Obwieszczenie - wszczęcie

23.12.2013 07:47
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr 1045/4, 1045/7 i 1045/8 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. św. Faustyny.

Obwieszczenie

19.12.2013 14:38

Obwieszczenie

18.12.2013 10:03
Przekrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ul.Dunikowskiego i ul.Wieniawskiego na działkach 239/2, 272/11, 272/12, 301/1, 286/2, 301/3, 302/10, 301/5, 2082, 2084, 286/1 obr.209 w Rzeszowie

Obwieszczenie

18.12.2013 08:32
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „sieć gazowa” na działkach nr: 800/1, 800/2, 801/3 w Rzeszowie przy ul. Beskidzkiej, obr. 223.

obwieszczenie

18.12.2013 07:48
dotyczące korekty wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Zajęczej w Rzeszowie wraz z rurami osłonowymi pod przyszłe przyłącza

obwieszczenie

17.12.2013 08:59
dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 119/2, 119/8, 119/9 w obr. 215 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.

obwieszczenie i informacja o linii kolejowej

12.12.2013 12:46
dotyczące wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej p.n. " Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E 30/C-E30 odcinek Kraków - Rzeszów , szlak Trzciana -Rudna Wielk, Stacja Rudna Wielka , szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni ; od km 143,900 do km 154,900 linii nr 91 "

obwieszczenie

12.12.2013 11:46
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa publicznej drogi dojazdowej 7KDD wraz z infrastrukturą techniczną od ul. Architektów do ul. 5KDD”

Obwieszczenie

12.12.2013 10:07
„sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej” na działkach nr 2223/1, 2223/2, 2208, 2225/1, 2227/1, 2171/1, 2171/2, 2171/3, 2171/4, 2171/5, 2171/6, 2168/1, 2168/2, 2168/3, 2168/4, 2168/5, 2168/8, 2172/1, 2172/2, 2172/3 i 2172/6 obr. 218

Obwieszczenie

11.12.2013 13:02
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Marii Kownackiej w Rzeszowie w ramach zadania pn. „Rozbudowa ul. Czesława Miłosza w Rzeszowie".

obwieszczenie

11.12.2013 11:14
dotyczące wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu osiedla Miłocin w Rzeszowie w rejonie ulic: Migdałowej, Miłocińskiej, Waniliowej, Anyżkowej, Cynamonowej, Bazyliowej, Imbirowej, Cytrynowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin etap I, II,III „

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

10.12.2013 11:12
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4200.12.2013.JG-38 z dnia 27 listopada 2013r.

OBWIESZCZENIE

10.12.2013 10:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4200.12.2013.JG-37 z dnia 27 listopada 2013r.

OBWIESZCZENIE

10.12.2013 10:40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - znak: WOOŚ.4200.12.2013.JG-36 z dnia 27 listopada 2013r.

Obwieszczenie - decyzja

10.12.2013 10:39
Sieć wodociągowa na działkach 1450/8, 1450/3, 1463, 1443/1, 1443/2, 1443/3, 1448 obr. 221 i sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1453/9, 1453/10, 1448, 1450/3, 1463, 1443/1, 1443/2, 1443/3 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej

Obwieszczenie - decyzja

09.12.2013 10:56
„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego” na działkach nr 631/4, 631/11, 631/12, 631/13, 631/14 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. Wieniawskiego”

Obwieszczenie

09.12.2013 10:16
AR.6740.71.64.2012.AS71

Obwieszczenie

09.12.2013 09:51
I-III.7821.2.2013 (AR.6740.71.64.2012.AS71)

Obwieszczenie

05.12.2013 13:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji transformatorowej „ZDR” wraz z odcinkami linii kablowych SN i NN, na działkach nr 693/1, 1073/7, 2157 obr. 207”

obwieszczenie

05.12.2013 08:38
dotyczące wydanej decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa znak : AR.6733.52.16.2013.GR52 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. stacja bazowa telefonii komórkowej „ instalacja urządzeń technicznych stacji bazowej telefonii komórkowej RZE 1523 A na działce nr 1690/1 w obr. 213 przy ul.Miłocińskiej w Rzeszowie” .

obwieszczenie

05.12.2013 08:31
dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Zajęczej w Rzeszowie wraz z rurami osłonowymi pod przyszłe przyłącza na działkach nr 156, 171/5, 171/7, 171/11, 171/13, 172/1, 173/3, 173/7, 174/9, 174/12, 175/1, 176/19, 176/21, 176/22, 176/23, 176/26, 177/4, 178/4, 178/5, 179/7, 179/8, 179/9, 193/8, 193/9, 193/10, 195/10, 196/13, 250/1, 250/2, 252/3, 371/2, 1711/1, 1711/2, 1711/3 w obr. 213 przy ul.Tarnowskiej i Zajęczej w Rzeszowie.
Ilość odwiedzin: 13075750
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl