Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie

27.12.2012 14:39
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Nr: AR.6740.54.24.2012.BM54 z dnia 27 grudnia 2012 r. o sprostowaniu omyłki pisarskiej w treści decyzji Nr AR.6740.54.24.2012.BM54 z dnia 18 maja 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa układu drogowego wokół kompleksu „Galeria Hotel Rzeszów” (City Center) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

Obwieszczenie

21.12.2012 11:36
„Budowa odcinka sieci kablowej nN” na działkach nr 684/6, 685/4, 685/5, 685/6, 643/4, 642/1, 650/2, 636/6, 635/5, 636/2 obr. 221 w Rzeszowie

Obwieszczenie

20.12.2012 14:27

obwieszczenie

20.12.2012 10:14
obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „rozbudowa budynku „H1” dla potrzeb oddziału Onkohematologii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 56/22 obr. 219 położonej przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie.

obwieszczenie

18.12.2012 10:08
dot. postępowania w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Instalacja bezprzewodowej stacji przekaźnikowej PLAY RZE 1028A na działce nr 1845 w obr. 212 przy ul. Boya Żeleńskiego 2 w Rzeszowie”

obwieszczenie

18.12.2012 10:04
dotyczy wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na inwestycję p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Zawiszy / Przemysłowej w Rzeszowie

Obwieszczenie

14.12.2012 09:07

obwieszczenie

07.12.2012 14:52
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego ” na działkach nr 514/11, 514/12, 514/8 i 513/3 obr. 220 w Rzeszowie przy ul. Potockiego .

Obwieszczenie

07.12.2012 13:47
Odcinek sieci gazowej z przyłączami do budynków mieszkalnych na działkach nr 583/1, 583/2, 584/1 obr. 221 w Rzeszowie przy ul. Wieniawskiego”

obwieszczenie

05.12.2012 13:38
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.; „Rozbudowa ul. Książęcej”

Obwieszczenie

28.11.2012 15:20
Obwieszczenie dotyczące decyzji wydanej na żądanie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr: 1302/12, 1302/14, 1302/16 w Rzeszowie przy ul. Jarowej, obr. 223

Obwieszczenie

28.11.2012 11:35
Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego na żądanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa wodociągu ø110mm z rur PE w rejonie ulicy Zawiszy Czarnego w Rzeszowie”, obr. 223

Obwieszczenie

28.11.2012 08:47

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - WOOŚ.4200.7.2012.AH-50

27.11.2012 14:15
Obwieszczenie , w związku z wnioskiem Gminy Miasto Rzeszów, Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi od. ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - WOOŚ.4200.7.2012.AH-49

27.11.2012 14:10
Obwieszczenie w związku z wnioskiem Gminy Miasto Rzeszów, Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi od. ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok"

obwieszczenie

27.11.2012 09:20
decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na inwestycję p.n.: „Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Potokowej w Rzeszowie"

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

23.11.2012 10:10
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 8/2012 z dnia 09.07.2012 r. znak AR.6740.53.33.2012.WR53 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: " Budowa publicznych dróg gminnych łączących ulice : Krajobrazową, Widokową i Panoramiczną w Rzeszowie " w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Budowa drogi 1 KL na odcinku od ul. Krajobrazowej do ul. Panoramicznej "

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

23.11.2012 10:03
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji znak: I-III.7821.15.2012 z dnia 12 listopada 2012 r. uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 sierpnia 2012 r. Nr: AR.51.7353/63/1008/12 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "budowa DROGI GMINNEJ - budowa ulicy Borowej III i IV etap wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

obwieszczenie

21.11.2012 10:54
obwieszczenie ,że została wydana decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą : „budowa wyjść kablowych 15 kV od stacji 110/15 kV - GPZ Krasne ” tj.- linii kablowej 15 kV nr 8 : do St.Transf.”DOZ” – ul. Załęska w Rzeszowie na działkach : nr 808, 807/1, 806/8, 806/7, 806/6 , 806/3 i 809/2 obr. 220 oraz na dz. 784 i 447 obr. 218.

obwieszczenie

21.11.2012 10:47
obwieszczenie ,że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „budowa odcinka sieci gazowej z przyłączem do budynku mieszkalnego” na działkach nr 237/11, 237/10, 237/8, obr. 220 w Rzeszowie przy ul. Załęskiej .

Obwieszczenie

19.11.2012 13:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na żądnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina 2, 35-051 Rzeszów, ul. Szopena 2, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku „D” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie, wraz z infrastrukturą, na działkach nr 1051/2, 1033/8 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Naruszewicza

obwieszczenie

19.11.2012 11:36
„budowa odcinka kanalizacji deszczowej do zespołu czterech budynków 2-pokoleniowych w zabudowie bliźniaczej oraz odwodnienie drogi wewnętrznej” na działkach nr 1284, 1278 obr. 219 położonych przy ul. Olbrachta w Rzeszowie.

Obwieszczenie

19.11.2012 10:14
Podanie do publicznej wiadomości, że w dniu 8 listopada 2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr: 397, 402, 403/2 w Rzeszowie przy ul. Karkonoskiej, obr. 223.

obwieszczenie

15.11.2012 09:52
dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi gminnej klasy L – ulicy Wiktora w Rzeszowie na odcinku od km 0+026,24 do km 0+179,17 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza”

obwieszczenie

15.11.2012 09:50
dot. wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego na inwestycję p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 294/2, 294/6, 294/7, 311 obr. 212 przy ul. Potokowej w Rzeszowie"
Ilość odwiedzin: 13432096
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl