Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie

14.11.2011 07:28
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak I.II.7821.6.2011 z dnia 02.11.2011 r. uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20.05.2011 r. Nr AR.61.7353/58/859/10/11 dot. Rozbudowy Al. Rejtana od Al. Powstańców Warszawy do ul Lwowskiej"

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

08.11.2011 15:21
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak I.III.7821.9.2011. z dnia 14.10.2011 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 czerwca 2011 znak AR.6740.70.11.2011.KR70 Nr 525/11 udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Czesława Miłosza w Rzeszowie"

Obwieszczenie

27.10.2011 12:00
obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak I.III.7821.10.2011 z dnia 24.10.2011 r. uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 lipca 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa-Przybyszówka, wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym"

Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebownisko

15.09.2011 11:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebownisko z 12.09.2011 r. znak OŚR.6220.18.2011 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie dwutorowej linii 110 kV łączącej GPZ Rzeszów EC z linią 110 kV relacji Rzeszów (Widełka) - Łańcut (Głuchów) oraz o wystąpieniu do organów opiniujących.

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

08.09.2011 09:58
ogłoszenie o wydaniu w dniu 22 sierpnia 2011 r. decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: OS-I.7222.6.1.2011.DW udzielającej Zakładowi Metalurgicznemu "WSK Rzeszów" Sp. z o.o. w Rzeszowie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji odlewni żeliwa

OBWIESZCZENIE

04.08.2011 15:17
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego zawiadamiające o wydaniu decyzji znak: I.III.7821.7.2011 z dnia 25.07.2011 r. uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 kwietnia 2011 r. znak : AR.6740.69.8.2011.AW69, nr 298/11 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ul. Karkonoskiej w Rzeszowie

Obwieszczenie

25.07.2011 12:29
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji z dnia 15 lipca 2011 r. i z dnia 18 lipca 2011 r. znak: I.II.7821.3.2011

Obwieszczenie

25.07.2011 09:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wojewodę Podkarpackiego z dnia 18.07.2011 r. znak: I.III.7821.5.2011 r.

OGŁOSZENIE

07.07.2011 07:21
Ogłoszenie o wydaniu decyzji przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, znak: OS-I.7222.20.1.2011.DW, udzielająca PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji bloku gazowego silnikowego BGS zlokalizowanej na terenie PGE

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

08.06.2011 09:36
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dot. wydania decyzji utrzymującej na mocy decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego r. nr AR.53.7353/124/135/10/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiktora, Kotuli, wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie"

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

06.06.2011 07:27
dot. wydania postanowienia z dnia 27.05.2011 znak I.III.7722.2.2.2011 o umorzeniu postępowania w sprawie zażalenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Projektant"

Obwieszczenie

24.05.2011 07:45
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej Nr 19 klasy GP od granicy miasta do skrzyżowania z Al. Wyzwolenia oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacjami i urządzeniami budowlanymi w km 470+946,27-473+904,77, w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ul. Lubelskiej"

Ogłoszenie

04.05.2011 07:38
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawnie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji bloku gazowego silnikowego zlokalizowanej na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

31.03.2011 13:44
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego dotyczące wydania nr N.I.7720/3/10, nr N.I.7720-8/10, nr N.I.7720-13/10 i N.I.7720-14/10 z dnia 22 marca 2011 r. stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa, z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności Skarbu Państwa oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tym gruncie na rzecz PKP S.A. z siedzibą w Warszawie w stosunku nieruchomości położonych w Rzeszowie

Obiweszczenie Wojewody Podkarpackiego

10.03.2011 07:48
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak:I.X-7119-1-25/10 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa DK nr 4 w km 595+885 poprzez budowę przejścia podziemnego pod ul. Powstańców Warszawy w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE

07.03.2011 14:26
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budynek Zespołu Laboratoriów dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie”przy ul. Poznańskiej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

15.02.2011 14:10
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak:I.III.7148 -8/10 z dnia 31.01.2011 r.
Ilość odwiedzin: 13065431
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl