Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

OGŁOSZENIE

23.12.2010 07:30
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 140/11/2006-I Staroniwa - Północ w Rzeszowie

Obwieszczenie

22.12.2010 14:10
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości

Decyzja

22.12.2010 14:07
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie orzeka

Obwieszczenie

22.12.2010 14:05
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania

OGŁOSZENIE

22.12.2010 08:00
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 201/13/2010 „Staromieście – Przy Drodze” w Rzeszowie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia

21.12.2010 07:30
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 199/11/2010 „ Droga Południowa” w Rzeszowie, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 200/12/2010 „Staromieście – Przy Moście” w Rzeszowie, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 205/17/2010 „Staromieście – Nad Wisłokiem” w Rzeszowie

Postanowienie

20.12.2010 10:25
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanawia

OBWIESZCZENIE

20.12.2010 10:16
wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej w Rzeszowie przy ul. Wadowickiej”

OBWIESZCZENIE

17.12.2010 11:36
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: rozbudowa sieci elektroenergetycznej NN w zakresie budowy odcinka linii elektroenergetycznej kablowej, szafy kablowej oraz przyłączy dla zasilania budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

16.12.2010 14:21
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – etap II”

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

16.12.2010 11:51
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa skateparku w Rzeszowie” położonych w Rzeszowie przy ul. Podpromie

Informacja

13.12.2010 14:34

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

13.12.2010 10:10
rozpoczęcie procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pod nazwą: „Budowa budynku: handlowo – usługowo – mieszkalnego (sklep spożywczo – przemysłowy) i usługowo mieszkalnego (mechanika samochodowa) wraz z towarzyszącą infrastrukturą” na działkach ul. św. Rocha w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE

13.12.2010 09:18
wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: kanalizacja deszczowa do budynków mieszkalnych, jednorodzinnych położonych przy ul.Ustrzyckiej w Rzeszowie

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

13.12.2010 09:16
wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej „Chodkiewicza”, wraz z nawiązaniem do istniejących linii niskiego i średniego napięcia”

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

13.12.2010 09:14
wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej „Obrońców Stalingradu 2”, wraz z nawiązaniem do istniejących linii niskiego i średniego napięcia”

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

13.12.2010 09:12
wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej „Obrońców Stalingradu 3”, wraz z nawiązaniem do istniejących linii niskiego i średniego napięcia”

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

13.12.2010 09:10
wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej „ZOR W. Pola”, wraz z nawiązaniem do istniejących linii niskiego i średniego napięcia”

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

13.12.2010 09:09
wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej „Staszica”, wraz z nawiązaniem do istniejących linii niskiego i średniego napięcia”

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

13.12.2010 09:07
wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej „Osiedle 29”, wraz z nawiązaniem do istniejących linii niskiego i średniego napięcia”

OBWIESZCZENIE

13.12.2010 09:03
wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Pustek”

OBWIESZCZENIE

09.12.2010 12:15
umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: sieć gazowa dla „Przygotowania terenu do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem Parku Naukowo Technologicznego w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin, Pogwizdów Nowy”

Informacja

08.12.2010 14:04

Obwieszczenie

08.12.2010 13:46
wydanie decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla Pustek
Ilość odwiedzin: 13431463
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl