Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie SR-III.6131.31.2019

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

        Rzeszów, 11 lutego 2019r.

SR-III.6131.31.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zmianami) w związku  z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zmianami) zawiadamiam strony,
że na wniosek Spółdzielni „Zodiak” z siedzibą przy al. Rejtana 47 w Rzeszowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące udzielenia zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew rosnących na działkach nr 1789, 1100/22, 1797/2 i 1739/1 w obrębie nr 208 położonych przy ul. Paderewskiego 3f i 1g oraz Krzyżanowskiego 14 i 30 w Rzeszowie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 § 1 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 5 marca 2019r. odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Wyznaczam następujące punkty zborne:

·         godz. 12:00 przy budynku mieszkalnym przy ul. Krzyżanowskiego 14 w Rzeszowie;

·         godz. 12:30 przy budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 1g w Rzeszowie;

·         godz. 12:40 przy budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 3f w Rzeszowie;

·         godz. 13:00 przy budynku mieszkalnym przy ul. Krzyżanowskiego 30 w Rzeszowie.

Zgodnie z art. 50 § 1 oraz art. 90 § 2 pkt 1 K.p.a. wzywam do:

1. Stawienia się na rozprawę,

2. Okazania przedmiotu oględzin.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Ponadto działając na podstawie art. 36 § 1 K.p.a. zawiadamiam, że postępowanie administracyjne nie może zostać zakończone w terminie określonym w art. 35 K.p.a. z powodu skomplikowanego charakteru sprawy wymagającego szczegółowej analizy. Jednocześnie wyznaczam nowy termin zakończenia sprawy do 30 kwietnia 2019r. Ponadto informuję, że stronom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia na zasadach określonych w art. 37 ustawy K.p.a.

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, organ prowadzący postępowanie
w przedmiotowej sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 K.p.a.
, w związku z czym niniejsze obwieszczenie w dniu 11 lutego 2019r. zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

 

 

 

 

 

   Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Małgorzata Wojnowska

DYREKTOR WYDZIAŁU

               Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1. Spółdzielnia „Zodiak” Administracja „Rejtana”

al. Rejtana 49/1, 35-326 Rzeszów

2. Strony postępowania według wykazu, zgodnie z art. 49 KPA – tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter – korytarz), tablica ogłoszeń w Ratuszu, ul. Rynek 1 (parter – korytarz), Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl).

3. SR-III-a/a.

 

Opublikował(a): 11.02.2019 14:22, Tomasz Chotkowski
Wytworzył(a): 11.02.2019 14:21, Małgorzata Wojnowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 10102483
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl