Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - SR-II.6220.23.2017

 

 

PREZYDENT  MIASTA  RZESZOWA

SR-II.6220.23.2017                                                                Rzeszów, 12 października 2017 r.

 

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

          Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),

 

informuję

 

        o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa osiedla mieszkaniowego z garażami podziemnymi, parkingami oraz infrastrukturą techniczną” zlokalizowanego na działkach o nr. ew.: 347, 348/2, 349/8, 415/2, 416, 417, 418/1, 419, 420/1, 420/2, 420/3 w obr. 218 Rzeszów–Wilkowyja Pn. przy Al. Solidarności w Rzeszowie.

          Decyzja została wydana na wniosek Pana Zbigniewa Murias reprezentowanego przez Pana Miłosza Platowskiego

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:

–        kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełniniem,  

–        opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

–        opiniami sanitarnymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 7 (pok. 8), od poniedziałku do piątku w godz.: 730 – 1530.

          Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (bip.erzeszow.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (parter – korytarz), tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 7 (parter - korytarz) w dniu 12 października 2017 r.

 

 

                   Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

      Anna Kozicka

            Z-ca   DYREKTORA  WYDZIAŁU

                                                                                                                                     Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                                                                                             Urzędu Miasta Rzeszowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.     Pan Miłosz Platowski.

2.     Tablica ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (parter – korytarz).

3.     Tablica ogłoszeń Ratusz, ul. Rynek 1 (parter – korytarz).

4.     Tablica ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

5.     A/a.

Opublikował(a): 12.10.2017 15:25, Renata Kuziemko
Wytworzył(a): 12.10.2017 15:22, Małgorzata Wojnowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 4012326
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl