Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie - AR.6733.68.10.2019.BS68

22.08.2019 14:29
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie przy ul. Zielone Wzgórze – strona wschodnia” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działkach nr 4801/2, 4793, 4791, 4788, 4785, 4783, 4780, 4779, 4777, 4775, 4825, 4824, 4823, 4826, 4827, 4828, 4829, 4963, 4999, 4964, 4998, 5020, 5036, 5037/1, 5063, 5061, 5103, 5104/2, 5105/2, 5138, 5127, 5128/3, 5129, 5135, 4562, 5186, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 4910/2, 5221/1, 4995, 5222/1 i 5224/5 obr. 222 położonych przy ulicy Zielone Wzgórze w Rzeszowie.

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie – WOOŚ.420.18.21.2019.NH.9

22.08.2019 12:23
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Strzelców”.

Obwieszczenie - AR.6733.62.15.2019.SN62

21.08.2019 15:17
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1195/4, 1197/1, 1197/2, 1199 obr. 210 Biała, położonych przy ul. kard. Karola Wojtyły w Rzeszowie.

Obwieszczenie - AR.6733.62.15.2019.SN62

21.08.2019 15:16
Budowa krytego lodowiska z parkingiem podziemnym i miejscami parkingowymi zewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie” na działkach 1330/5, 1330/6, 1330/7 obr. 211 przy ul. Zielonej/Granicznej.

Zawiadomienie

21.08.2019 13:53
Starosta Wysokomazowiecki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu udziału 3/54 w wywłaszczonej nieruchomości położonej na terenie miasta Białystok.

Zawiadomienie RZ.RUZ.421.85.2019.JM

21.08.2019 13:47
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu FENICE Poland Sp. z o.o.

Obwieszczenie AR.6733.66.19.2019.AG66

20.08.2019 15:03
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 826 obr. 220 w Rzeszowie przy ul. Floriana”

Obwieszczenie - AR.6733.62.17.2019.SN62

20.08.2019 12:46
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej” na działkach 1330/5, 1328, 1144/3 obr. 211 oraz na działkach 1911, 1913, 28, 23/46, 23/1, 1909, 4/2 obr. 210 przy ul. Granicznej w Rzeszowie.

Obwieszczenie AR.6733.70.16.2019.MS70

20.08.2019 12:19
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach 757/1, 757/3, 757/4, 757/5, 757/6, 757/7 obr. 224 położonych przy ul. Mokra Strona w Rzeszowie.' - decyzja

Obwieszczenie AR.6733.70.17.2019.MS70

20.08.2019 12:17
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach 386/5, 386/8 obr. 224 położonych przy ul. kard. K. Wojtyły w Rzeszowie” - wszczecie

Obwieszczenie o postanowieniu i zakończeniu zbierania materiału dowodowego - SR-II.6220.32.2019

20.08.2019 12:10
Obwieszczenie o postanowieniu i zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Cztery budynki mieszkalne wielorodzinne z parkingami podziemnymi, częścią handlowo – usługową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” na działkach nr ew. : 3696/1, 3696/2, 3697, 3698, 3695 obr 222 Rzeszów – Przybyszówka II przy ul. Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie.

Obwieszczenie AR.6733.72.10.2019.KL72

20.08.2019 12:03
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1022/23, 1022/26, 1022/27 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Jana Pawła II

Obwieszczenie - AR.6733.72.9.2019.KL72

20.08.2019 11:41
„Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 710/6, 710/7 obr. 225 położonych w Rzeszowie przy ul. Jana Pawła II

Obwieszczenie - AR.6733.69.4.2019.AW69

20.08.2019 10:45
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej” na działkach nr: 1729, 1632, 1759, 1611, 1631, 1758/14 przy ul. Brzegowej w Rzeszowie, obr. 223

Obwieszczenie - AR.6733.68.11.2019.BS68

20.08.2019 09:48
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym)– na działkach nr 752/3, 752/4, 752/5, 928/2 obr. 227 położonych przy ulicy Dębickiej w Rzeszowie

Obwieszczenie - AR.6733.69.7.2019.AW69

20.08.2019 09:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Sieć wodociągowa Ø 90 PE i sieć kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC”, na działkach nr: 395/5, 395/6, 397/9, 397/8, 397/7, 397/6, 397/5, 397/4, 397/3, 397/2 w Rzeszowie przy ul. Karkonoskiej, obr. 223

Obwieszczenie AR.6740.52.8.2019.GR52

16.08.2019 11:20
dotyczące wydanej decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: AR.6733.52.8.2019.GR52 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 357/8, 357/9, 357/10 w obr. 226 przy ul.Miłocińskiej w Rzeszowie.

Obwieszczenie AR.6733.52.7.2019.GR52

16.08.2019 11:15
dotyczące wydanej decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: AR.6733.52.7.2019.GR52 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 329/1, 286, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 318/10, 318/11, 318/12, 318/13, 318/14 w obr. 226 przy ul.Św. Huberta w Rzeszowie.

Obwieszczenie AR.6740.52.68.2019.GR52

16.08.2019 08:49
dotyczące wszczętego postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:„Budowa publicznej drogi gminnej klasy D z infrastrukturą techniczną” w ramach zadania inwestycyjnego „ Budowa ul. Migdałowej ”.

Obwieszczenie AR.6740.52.48.2019.GR52

16.08.2019 08:30
o wydanej decyzji Nr: 16/2019 znak: AR. 6740.52.48.2019.GR52 z dnia 2019-08-02 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3004R w km 0+000 – 0+065 polegająca na przebudowie zatoki autobusowej nr 4E Okulickiego/Zwierzyniecka 03 w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap I”

Obwieszczenie AR.6733.66.15.2019.GU66

14.08.2019 15:15
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 178/3 i 179/2 obr. 220 w Rzeszowie przy ul. Załęskiej.

Obwieszczenia o wydaniu decyzji - SR-II.6220.4.2017

14.08.2019 13:47
Obwieszczenia o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej” na działkach w Gminie Miasto Rzeszów oraz na działkach w Gminie Boguchwała.

Obwieszczenie SR - II.6220.24.2019

14.08.2019 13:15
Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do podczyszczania ścieków” na działkach nr ew.: 2017/20, 2017/21, 2017/22, 2017/24, 2150 w obrębie 207 Rzeszów – Śródmieście.

Obwieszczenie - AR.6733.63.4.2019.LL63

14.08.2019 13:00
"Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 24, 302 obr. 218 w Rzeszowie przy ul. Chłędowskiego.

Obwieszczenie - AR.6733.63.1.2019.LL63

14.08.2019 08:54
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1059, 1062/2, obr. 218 położonych w Rzeszowie przy ulicy Nadbrzeżnej.
Ilość odwiedzin: 12352935
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl