Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie - AR.6733.51.7.2019.MR51

18.10.2019 14:20
„Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia” na działkach nr 1526, 1525, 1497, 1498, 1506/1 obr. 216 w Rzeszowie przy ul. Prusa.

Postanowienie o podjęciu postępowania i wezwanie do złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - SR.6220.3.2013.II

18.10.2019 12:12
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na rondzie Dmowskiego w Rzeszowie” na działkach w obrębie 207 Rzeszów – Śródmieście.

Obwieszczenie WOOŚ.420.18.20.2019.BL.20

18.10.2019 10:26
Obwieszczenie RDOŚ z dnia 11.10.2019 r. znak WOOŚ.420.18.20.2019.BL.20 dotyczące przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Matysowskiej w Rzeszowie

Obwieszczenie - SR-III.6131.193.2019

18.10.2019 08:31
Obwieszczenie dotyczące zakończenia zbierania materiału dowodowego w sprawie rozpatrzenia wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT z siedzibą przy ul. Słonecznej 2 w Rzeszowie, w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew oraz 1 sztuki krzewu rosnących na działce nr 1277 w obrębie nr 214 położonej przy ul. Strzyżowskiej 65; 2 sztuk drzew rosnących na działce nr 1395/5 w obrębie nr 215 położonej przy ul. Dukielskiej 13; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1738 w obrębie nr 215 położonej przy ul. Krośnieńskiej 26; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1709/2 w obrębie nr 215 położonej przy ul. Krynickiej 2; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1728/2 w obrębie nr 215 położonej przy ul. Krośnieńskiej 2; 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1732/1 w obrębie nr 215 położonej przy ul. Nowosądeckiej 22 oraz 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1279 w obrębie nr 214 położonej przy ul. Strzyżowskiej 67 w Rzeszowie.

Obwieszczenie - AR.6733.62.5.2019.SN62

17.10.2019 12:54
„Budowa odcinka sieci niskiego napięcia ze słupa 18K linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej Kasprzaka do złącza kablowego na dz. nr 1544/3 obr. 211” na działkach 1529, 1536/1, 1544/2, 1544/3 obr. 211 w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego.

Przesłanie dodatkowych informacji przedstawionych przez Inwestora do PPIS, DRZGW WP, RDOŚ w Rzeszowie - SR-II.6220.38.2019

17.10.2019 11:19
Przesłanie do PPIS, DRZGW WP i RDOŚ w Rzeszowie dodatkowych informacji przedstawionych przez Inwestora dotyczących prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w kondygnacji przyziemia, garażem podziemnym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Konfederatów Barskich w Rzeszowie” na działkach nr ew.: 2264, 428/1, 477/8, 477/9, 488/3, 488/4, 446/1, 690/1 w obrębie 218 Rzeszów – Wilkowyja Pn. oraz na części działek nr ew.: 479/4, 690/3, 421/2, 422/2, 443/2, 446/2, 690/4, 477/7, 479/2, 488/2, 489/1, 490/2, 494/2, 495/2, 502/2, 505, 506/2, 511/2 w obrębie 218 Rzeszów – Wilkowyja Pn.

Obwieszczenie AR.6733.52.13.2019.GR52

17.10.2019 09:59
dotyczące wszczętego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 68/4, 79 w obr. 226 przy ul. Myśliwskiej w Rzeszowie.

AR.6733.64.12.2019.EP64

16.10.2019 15:29
budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia – I etap na działkach nr 2298/3, 2298/5, 2316/1, 2316/2, 2316/3, 2316/4, 2316/6 obr.209, na działkach nr 2254/3, 2254/7, 2254/8, 2512 obr.219 oraz na działkach nr 581/6, 581/7, 581/8 obr.221 w Rzeszowie przy ul. Wieniawskiego

Obwieszczenie AR.6733.70.32.2019.MS70

16.10.2019 15:15
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce 677/2 obr. 228 położonej przy ul. Matysowkiej w Rzeszowie” - wszczecie

Obwieszczenie Ministra Środowiska - DGK.-IV.4771.18.2018.BG

16.10.2019 15:14
Obwieszczenie Ministra Środowiska dotyczące wydania przez organ koncesyjny postanowienia z dnia 9 października 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) wydanej na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie zmieniającej koncesję nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów – Albigowa- Krasne”.

Obwieszczenie AR.6733.70.31.2019.MS70

16.10.2019 15:14
„Sieć wodociągowa, na działkach 1082/2, 1081/2, 1081/1, 1090/2, 1090/1, 843/24, 856/1, 1082/1, 856/5 obr. 224 położonych w rejonie Al. Sikorskiego w Rzeszowie” - wszczecie

Postanowienie o podjęciu postępowania i wezwanie do złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - SR.II-7624/55/09

16.10.2019 15:10
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stadionu sportowego z widownią dla 16 tysięcy miejsc w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego” na działkach nr ew.: 1454/16, 1760/1, 1758/20, 1759, 1083/103, 1758/21 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 69.

Obwieszczenie AR.6733.65.21.2019.AG65

16.10.2019 14:43
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 1339/4, 1344/1, 1348/2 obr. 221 położonych w Rzeszowie przy ul. Słocińskiej

Obwieszczenie - AR.6733.68.16.2019.BS68

16.10.2019 12:46
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Pisarka w Rzeszowie” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działkach nr 853/4, 854/2, 856/8 i 856/2 obr. 227 położonych przy ulicy por. H. Pisarka w Rzeszowie.

Obwieszczenie AR.6733.54.2.2019.BP54

16.10.2019 11:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej i Sondeja i na działkach nr: 890/9, 890/2, 890/4, 1234/18, 1234/21, 880/1, 877/6, 877/1, 870/5, 876/5 obr. 207 w Rzeszowie

Obwieszczenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie

16.10.2019 07:26
„Budowa nowego odcinka sieci gazowej w ramach przebudowy” na działkach nr 3641, 3644/1, 3644/4 obr. 222 w Rzeszowie, ul. Pańska.

Obwieszczenie - AR.6733.71.16.2019.AS71

15.10.2019 14:02
Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 1552 obr. 225 położonej w Rzeszowie przy ul. Budziwojskiej

Obwieszczenie - SR-III.6131.159.2019

15.10.2019 13:29
Decyzja z dnia 15 października 2019r. znak SR-III.6131.159.2019 dotycząca udzielenia zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działkach nr 1549/4, 1549/5 w obrębie nr 207 położonych przy ul. Pola 5 w Rzeszowie oraz odmowy udzielenia zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego na działce nr 1549/4 w obrębie nr 207 położonej przy ul. Pola 5 w Rzeszowie.

Obwieszczenie PGW Wody Polskie - RZ.ZUZ.1.421.416.2019.SW

15.10.2019 11:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 7 października 2019 r., znak: RZ.ZUZ.421.416.2019.SW udzielającej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wygaszeniu decyzji Starosty Rzeszowskiego z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: OŚ.6341.2.7.2013 w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Obwieszczenie –SR-III.6131.222.2019

15.10.2019 10:56
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew rosnących przy ul. Pułaskiego w Rzeszowie.

Obwieszczenie - AR.6733.62.22.2019.SN62

15.10.2019 09:54
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach 1062/14, 1063/1, 1063/2 obr. 211 przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

Obwieszczenie znak: AR.6733.66.19.2019.AG66

14.10.2019 15:19
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 826 obr. 220 w Rzeszowie przy ul. św. Floriana”.

obwieszczenie - AR.6733.65.20.2019.AG65

14.10.2019 15:14
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 2053/3, 2053/4, 2053/5, 2081/5 obr. 221 położonych w Rzeszowie przy ul. św. Rocha

AR.6733.65.19.2019.AG65 - obwieszczenie

14.10.2019 12:42
„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr 2078/3, 2116, 2133/6, 2135/4, 2135/5, 2135/6, 2140/5, 2140/10, 2140/12, 2140/13, 2140/14 obr. 221 położonych w Rzeszowie przy ul. Podgórskiego.
Ilość odwiedzin: 13065334
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl