Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA


SR.II – 7624/141/09                                                                                                                                      Rzeszów, 26 listopada 2009 r.

                                                                                                                                                                                                                                 
Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

informuję

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ulicy Borowej wraz
z infrastrukturą III i IV etap” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą I, II, III i IV etap” na działkach nr ew.: 389, 434, 435, 440, 441, 446, 447, 450, 456, 457, 463, 464, 470, 471/2, 478/2, 471/4, 471/3, 478/1, 1063/5, 1063/6, 1063/7, 1063/8, 1063/9, 1063/10, 1063/11, 1063/12, 1063/13, 671/1, 671/2, 672, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1063/54, 1121, 1122, 1125/1, 1126/1, 1126/2, 1129, 1131, 1132/2, 1132/3, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1134, 1173/7, 1173/6, 1173/5, 1146, 1147, 1173/1, 1174, 1175/1, 1176/2, 1063/55, 1063/56, 1063/57, 1063/58, 1063/59, 1063/60, 1196, 1199/1, 1199/2, 1191, 154, 68/100, 68/99, 68/102, 68/101, 157, 155, 68/104, 68/103, 156, 68/106, 68/105, 68/1, 188, 68/108, 68/107, 189/1, 68/110, 68/109, 190/1, 68/111, 1063/1, 68/112, 68/113, 1064, 1065, 191/1, 192, 212, 213, 214, 224/9, 1063/2, 253/21, 253/4, 253/25, 287, 1063/4, 1063/3, 288, 311, 312, 313, 314, 329/15, 329/8, 331, 340/5, 365, 366, 369, 370, 371, 372, 379/1, 379/2, 380, 381/1, 381/2, 382, 385, 386, 252, 1066, 1067/2, 1067/1, 1068, 1069, 1070, 1071, 1078, 1079, 1081, 1082, 1083, 1084/2, 1084/1, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1099, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1109 w obrębie 216 Rzeszów – Staromieście.
Decyzja została wydana na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa działającego w imieniu Gminy Miasto Rzeszów.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:
– kartą informacyjną przedsięwzięcia,
– opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 7 (pok. 01), od poniedziałku do piątku w godz.: 730 – 1530.
Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 (parter – korytarz), tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7
(poziom 01), tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

                                                                                                                                    Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
                                                                                                                                       Anna Kozicka
                                                                                                                                        Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
                                                                                                                                        Ochrony Środowiska i Rolnictwa
                                                                                                                                        Urzędu Miasta Rzeszowa
 

Opublikował(a): 18.01.2010 14:16, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 26.11.2009 11:02, Piotr Mamczur
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12724601
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl