Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa


OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa:

 

-      Zmiany Nr 18/4/2007 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa dla terenu przyłączonego do Rzeszowa z dniem 1 stycznia 2007 r. - w części B/1 i C, obejmującej dwa obszary o łącznej powierzchni około 87,1 ha, położone na osiedlu Przybyszówka, pomiędzy ul. Krakowską a granicą administracyjną miasta z gminą Boguchwała oraz pomiędzy drogą S-19 a wschodnią granicą osiedla;

-      Zmiany Nr 27/4/2009 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Zwięczyca – w części A w Rzeszowie, obejmującej obszar o powierzchni około 157,73 ha, położony w południowo-zachodniej części miasta, przy granicy z Boguchwałą;

-      Zmiany Nr 28/1/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Słocina w Rzeszowie – w części A, obejmującej obszar  o powierzchni około 102,8 ha, położony w północno –zachodniej części osiedla Słocina, pomiędzy granicą z osiedlem Zalesie a granicą administracyjną miasta z gminą Krasne;

-      Zmiany Nr 31/4/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Przybyszówka – w części A, obejmującej trzy obszary o łącznej powierzchni około 2,4 ha, położone na osiedlu Przybyszówka, pomiędzy ulicą Krakowską a ul. Dębicką, po wschodniej stronie drogi S-19;

-      Zmiany Nr 36/1/2013 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Przybyszówka – obszar V, obejmującej obszar o powierzchni 3,4 ha, położony przy ul. Sanockiej;

-      Zmiany Nr 37/1/2014 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa na osiedlu Paderewskiego – obszar I, obejmującej obszar o powierzchni 0,75 ha, położony przy al. Armii Krajowej i ul. Paderewskiego;

-      Zmiany Nr 38/2/2014  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta na osiedlu Franciszka Kotuli w Rzeszowie, obejmującej obszar o powierzchni 4,46 ha, położony przy ul. Krośnieńskiej, ul. Sanockiej i ul. Ustrzyckiej;

-      Zmiany Nr 40/2/2015 Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa – w części A/1, obejmującej obszar  o powierzchni około 26,5 ha, położony w północnej części osiedla Pobitno;

-      Zmiany Nr 41/1/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Mieleckiej, obejmującej obszar o powierzchni 4,07 ha, położony na os. Przybyszówka przy ul. Mieleckiej;

-      Zmiany Nr 42/2/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, obejmującej dwa obszary - obszar I, o powierzchni ok. 89,40 ha, położony w północno-zachodniej części miasta Rzeszowa na osiedlu Przybyszówka, ograniczony ul. Krakowską, ul. Ludwika Chmury, ul. Ceramiczną i terenami strefy aktywności gospodarczej „Dworzysko” oraz obszar II,  o powierzchni ok. 3,86 ha, położony w północno-zachodniej części miasta Rzeszowa na osiedlu Miłocin, ograniczony ul. Parkową, ul. Miłocińską,  granicą osiedla oraz  terenami strefy aktywności gospodarczej „Dworzysko”;

-      Zmiany Nr 43/3/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, obejmującej obszar  o powierzchni około 3,5 ha, położony na osiedlu Mieszka I, w rejonie skrzyżowania al. Rejtana i al. Niepodległości;

-      Zmiany Nr 44/1/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa, przy ul. Wyspiańskiego, na Osiedlu Franciszka Kotuli w Rzeszowie, obejmującej obszar o powierzchni około 2,3 ha, położony w rejonie ogródków działkowych przy ul. Wyspiańskiego.

 Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz art. 54 ust 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

 o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu 12 zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 1 czerwca do 2 lipca 2018 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. Słowackiego 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do  1500 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.erzeszow.pl 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmian Studium rozwiązaniami odbędzie się w sali konferencyjnej Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. Słowackiego 9 w Rzeszowie w dniu 14 czerwca  2018 r., o godz. 1000 .


Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmian Studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

  

 

Z up.  PREZYDENTA  MIASTA  RZESZOWA

Stanisław Sienko

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 09.07.2018 14:31, Andrzej Prajsnar
Wytworzył(a): 15.05.2018 14:48, Anna Raińczuk
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 9700273
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl