Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Komunikat Prezydenta Miasta Rzeszowa

KOMUNIKAT

Prezydenta Miasta Rzeszowa

w sprawie konieczności złożenia oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Prezydent Miasta Rzeszowa informuje, iż ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. Poz. 1566 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2018 r. nałożyła na Prezydenta Miasta Rzeszowa obowiązek ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 272 ustawy Prawo wodne).

 

Natomiast ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 r. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r. wprowadziła obowiązek składania oświadczeń Prezydentowi Miasta Rzeszowa przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne mają złożyć oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. 

 

Oświadczenie takie winno zawierać:

1)    oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie, określające:

a)  nazwę,

b) REGON,

c)  adres siedziby,

d) numer telefonu,

e)  adres e-mail;

2)    określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie;

3)    określenie miejsca korzystania z usług wodnych, którego dotyczy oświadczenie;

4)    dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego:

a)  oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego,

b) znak decyzji,

c)  datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

d) datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

oraz „wyrażoną w m2 wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej na nieruchomości
o powierzchni powyżej 3500 m2 na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, wraz z informacją o powierzchni tej nieruchomości, istnieniu urządzeń
do retencjonowania wody oraz o ich pojemności.”

 

Wzór oświadczenia zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich (art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne):

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

Opublikował(a): 13.12.2018 08:17, Agnieszka Podstolak
Wytworzył(a): 13.12.2018 08:10, Anna Kozicka
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13381775
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl