Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 
Wydawanie kart wędkarskich/kart łowiectwa podwodnego
 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

1. Wypełniony i podpisany wniosek,

2. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną lubdyplom potwierdzajacy posiadane wykształcenie średnie branżowe lub wyższe w zakresie rybactwa

3. Aktualna fotografia legitymacyjna,

4. Dokument tożsamości do wglądu,

5. Dowód uiszczenia opłaty za kartę wędkarską/łowiectwa podwodnego

 

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Nie

 

 

  1. Opłaty

 

10 zł – opłata za wydanie karty wędkarskiej

 

Opłatę należy uiścić przez wpłatę na rachunek bankowy organu:

Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1

nr konta: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

lub bezpośrednio w Kasach Urzędu, przy ul. Kopernika 15 lub ul. Okrzei 1.

 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów,

lub Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów.

 

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Wystawienie dokumentu karta wędkarska osobie zainteresowanej nadającego uprawnienia amatorskiego połowu ryb.

Zgodnie z Kpa - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 

  1. Tryb odwoławczy

 

Skarga na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.).

 

 

  1. Podstawa prawna

 

- Art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168),

- § 5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003) – wysokość opłaty,

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

 

  8.     Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Miasta Rzeszowa
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016):
1. Administratorem danych osobowych interesantów jest Gmina Miasto Rzeszów. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Antoni Wilk tel. 17 748 4499 e-mail: iod@erzeszow.pl
2. Dane osobowe interesantów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania na podstawie przepisów wymienionych w pkt. 7.
3. Odbiorcami danych osobowych interesantów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe interesantów przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
5. Każdy posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
6. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postepowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.

 

  9. Uwagi

 

Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.

Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

 

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Wpłaty dokonuje się na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

 

Opublikował(a): 03.12.2019 13:54, Justyna Połeć
Wytworzył(a): 12.07.2016 14:41, Małgorzata Wojnowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13627131
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl