Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Ilość odwiedzin: 306206

Szkoła Podstawowa Nr 16


Siedziba

Adres ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów
Telefon 17 748 24 60
WWW www.sp16.resman.pl
E-mail sekretariat@sp16.resman.pl
Godziny pracy 7.00 - 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Marzena Kramza
Siedziba ul. Bohaterów 1, 35-112 Rzeszów
Telefon 017 748 24 60
E-mail sekretariat@sp16.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00-15.00

 

Podstawa prawna

Uchwała nr X/42/99 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego w sześcioletnią Szkołę Podstawową.

 

Statut i Regulamin organizacyjny

Szkoła jest publiczną szkoła sześcioletnią powszechną i obowiązkową. Prowadzi naukę w dwu etapach edukacyjnych: – I-szy etap edukacyjny - klasy I-III - nauczanie zintegrowane, – II-gi etap edukacyjny - klasy IV- Vi - nauczanie blokowe. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.
 

Statut SP-16 w Rzeszowie  Pobierz

 

Bilans roczny

Bilans za 2006 rok Pobierz
Bilans za 2007 rok Pobierz
Bilans za 2008 rok Pobierz
Bilans za 2009 rok Pobierz
Bilans za 2010 rok Pobierz
Bilans za 2011 rok Pobierz

Bilans za 2012 rok

Bilans za 2013 rok

Pobierz

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zadania

Patrz statut

 

Tryb działania

- Przyjmowanie uczniów do szkoły,
- Obowiązek szkolny,
- Odroczenie obowiązku szkolnego,
- Przyspieszenie obowiązku szkolnego,
- Indywidualny tok nauki,
- Nauczanie indywidualne,
- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom,
- Świadczenia socjalne dla uczniów i pracowników szkoły,
- Wydawanie stosownych zaświadczeń,
- Ubezpieczenia uczniów i pracowników.

 

Prowadzone sprawy

- sprawy finansowo-księgowe,
- sprawy osobowe,
- sprawy działalności socjalnej,
- sprawy obowiązku szkolnego,
- sprawy kancelaryjne,
- sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- sprawy posiedzeń Rady Rodziców,
- sprawy inwestycji i remontów w szkole,
- sprawy bhp i zaopatrzenia w środki (przeglądy w szkole),
- sprawy zaopatrzenia żywieniowego,
- sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów.

 

Finanse, majątek

- budynek szkolny
- budynek sali gimnastycznej,
- boiska
- drogi asfaltowe,
- ogrodzenie siatkowe,
- kserokopiarka,
- telefon i fax,
- sprzęt komputerowy.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,
- księgi główne i urządzenia analityczne, listy płac, karty wynagrodzeń, kartoteki, majątek szkoły - spis inwentaryzacyjny,
- planowanie, sprawozdawczość,
- rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego),
- rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
- rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
- ewidencja uczniów w szkole,
- ewidencja dzienników szkolnych,
- ewidencja świadectw szkolnych,
- rejestr korespondencji,
- ewidencja pieczęci i pieczątek,
- ewidencja delegacji służbowych,
- ewidencja wyjść służbowych,
- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
- protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
- protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
- ewidencja zajęć pozalekcyjnych,
- zestawienie raportów miesięcznych stołówki szkolnej,
- archiwum zakładowe (wykaz teczek zarchiwizowanych).

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

1.07.2003 r., 20.02.2008 r., 22.10.2009 r., 3.09.2012 r., 03.09.2013

 

Opracował/a

Ewa Żelazny - sekretarz szkoły
Mateusz Bilwin - referent

 

Zatwierdzenie

Marzena Kramza - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 01.04.2014 13:00, Marzena Kramza
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:09, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 017 87 54 000, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl