Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Moja Sprawa

 EPUAP

Moja sprawa w ZTM w Rzeszowie przez platformę EPUAP 

Należy wybierać urząd lub instytucję, do której wysyłasz pismo - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Adres skrytki EPUAP dla Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

 

/ztmrzeszow/SkrytkaESP

 

Godziny pracy Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie mieszczący się na ul. Trembeckiego 3 jest czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Punkty Obsługi Podróżnego ZTM Rzeszów:

 • Punkt Obsługi Podróżnego ul. Trembeckiego 3, tel.(17) 866 03 60,  prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową biletów oraz personalizację kart RKM

  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, sobota, niedziela i święta nieczynne.
 • Punkt Obsługi Podróżnego ul. Grottgera 22, tel. (17) 866 03 45,  prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową biletów oraz personalizację kart RKM

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 17.30, w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca od godziny 10.00 do 14.30, niedziela i święta nieczynne.

 • Punkt Obsługi Podróżnego ul. Lisa Kuli 20, tel. (17) 86 60 346, prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową biletów oraz personalizację kart RKM

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 19.30, w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca od godziny 10.00 do 14.30, niedziela i święta nieczynne.

 • Punkt Obsługi Podróżnego ul. Targowa 1 , tel. (17) 86 60 347, prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową biletów oraz personalizację kart RKM

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 17.30, w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca od godziny 10.00 do 14.30, niedziela i święta nieczynne.

 • Punkt Obsługi Podróżnego  Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20tel. (17) 748 13 48, prowadzi sprzedaż detaliczną biletów oraz personalizację kart RKM

  czynny od poniedziałku do soboty od 1000 do 1730, niedziele i święta nieczynny

 • Punkt Obsługi Podróżnego  C.H. Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65.  tel. (17) 748 13 49, prowadzi sprzedaż detaliczną biletów oraz personalizację kart RKM

  czynny od poniedziałku do soboty od 1000 do 1730, niedziele i święta nieczynny

  


 

Przepisy porządkowe ZTM Rzeszów

 


 

Ceny biletów ZTM w Rzeszowie 

 


 

  KONTROLA I WINDYKACJA

 1. Pasażer, w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, stwierdzonego podczas kontroli wykonywanej przez uprawnionego przedstawiciela Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, obowiązany jest do uiszczenia należności za usługę przewozową, opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej – zgodnych z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXI/1131/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny (z późn. zm.).)

 2. Wysokość opłaty dodatkowej:

 

Podstawa wystawienia wezwania do zapłaty

Wysokość opłaty dodatkowej

DO 7 DNI

1.

Brak ważnego biletu

252,00 zł

176,40 zł

2.

Bilet skasowany wielokrotnie

252,00 zł

176,40 zł

3.

Bilet miesięczny nieważny na danej trasie

252,00 zł

176,40 zł

4.

Bilet ulgowy bez uprawnień

216,00 zł

151,20 zł

5.

Bilet o zaniżonej wartości

72,00 zł

50,40 zł

6.

Naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt

108,00 zł

75,60 zł

7.

Zatrzymanie lub zmiana trasy środka transportu

540,00 zł

-

 

 

 1. Uregulowanie opłaty dodatkowej, najdalej w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłaty spowoduje obniżenie tej opłaty o 30% z urzędu. 

 2. W przypadku przedłożenia w Punkcie Obsługi Podróżnego lub siedzibie ZTM w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty: biletu imiennego  - okresowego potwierdzającego prawo przejazdu, dokumentu uprawniającego do ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu pobiera się wyłącznie opłatę manipulacyjną, która wynosi 10% wartości pełnej nałożonej opłaty dodatkowej.

 3. Należności i opłaty za wystawione wezwanie do zapłaty należy uiścić w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, bez konieczności wysyłania pocztą przedsądowego wezwania do zapłaty.

 4. Wpłat za wystawione wezwania do zapłaty można dokonać bezpośrednio na nasz rachunek bankowy:

 

PKO Bank Polski S.A.
06 1020 4391 0000 6202 0145 0576

 

Informujemy, iż za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy ZTM w Rzeszowie. 

lub dokonywanie wpłat osobiście za wystawione wezwania do zapłaty, odbywa się:

 I. w Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Lisa-Kuli 20, w godz. pon.-pt. 1000-1930, pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 1000-1430

II. w Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Targowej 1, w godz. pon.-pt. 800-1730, pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 1000-1430

III. w Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Grottgera 22, w godz. pon.-pt. 800-1730, pierwsza i ostatnia sobota miesiąca 1000-1430

IV. w Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Rejtana 65 (Galeria Plaza), w godz. pon.-sob. 1000-1730

V. w Punkcie Obsługi Podróżnego przy ul. Krakowskiej 20 (Galeria Nowy Świat), w godz. pon.-sob. 1000-1730

VI. w siedzibie ZTM Rzeszów, przy ul. Trembeckiego 3, pok. 12, w godz. pon. 730-1600, wt.-pt. 730-1500

 

 1. Dodatkowe informacje dotyczące wystawionych wezwań do zapłaty można uzyskać w godzinach urzędowania pod numerem tel. (17) 86 60 359 lub pod adresem e-mail: windykacja@ztm.erzeszow.pl

 2.  Podróżni osobiście w sprawie odwołań/reklamacji od wystawionych wezwań do zapłaty przyjmowani są tylko
  w poniedziałki w godz. 1200 do 1600 (pokój nr 11). Natomiast w przypadku kiedy poniedziałek wypada w dzień wolny od pracy na stronie internetowej www.ztm.erzeszow.pl umieszczona zostanie informacja o innym terminie przyjmowania pasażerów.

 

Podstawa prawna:

 1. Art.34 a ust 2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr.50, poz. 601, z pózn. zm).

 2. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXI/1131/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny (z późn. zm.),

 3. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr. XLVI/886/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów (z póź. zm.) 

 4. Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr. XIII/247/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Miasto Rzeszów (z póź. zm.)

 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr VII/234/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli biletów
  i e-karty w komunikacji na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

 


  

 Dział Organizacji Przewozów

 

 • przyjmowanie informacji i zgłoszeń dotyczących prognozowania, planowania i nadzoru nad realizacją potrzeb przewozowych i koncepcji układu sieci komunikacyjnych miasta Rzeszowa,

 • współpraca z Gminą Miastem Rzeszów, odpowiednimi organami okolicznych gmin oraz przewoźnikami w sprawach dot. organizacji usług przewozowych,

 • opracowywanie rozkładów jazdy autobusów na poszczególnych liniach komunikacyjnych, w tym zmian w układzie linii komunikacyjnych związanych z okresowym zamykaniem ulic i ograniczeniami w ruchu drogowym,

 • wykonywanie czynności związanych z opracowywaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób,

 • dokonywanie analizy możliwości korzystania z przystanków i dworców w przedziałach czasowych w aspekcie przepustowości oraz zagrożenia dla organizacji dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • przygotowywanie dokumentacji i realizacja zdań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą transportu miejskiego, w tym lokalizowanie przystanków i pętli manewrowych,

 • wydawanie i ewidencja potwierdzeń i uzgodnień korzystania z przystanków i dworców,

 • obsługa przystanków w zakresie rozkładów jazdy i informacji dla pasażerów,

 • prowadzenie działalności w zakresie reklamy,

 • udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski i krytykę prasową.

 

OFERTA EMISJI REKLAM W GABLOTACH PRZYSTANKOWYCH

 

 • plakaty formatu A3 (pionowo) 25,00 zł /szt netto + 23% VAT

 • plakaty formatu A2 (pionowo) 50,00 zł /szt netto + 23% VAT

 

 1. Emisja plakatów rozpoczyna się od początku każdego miesiąca i trwa pełny miesiąc.

 2. Miejsca w gablotach należy wcześniej zarezerwować.

 3. Po dokonaniu rezerwacji spisywana jest umowa.

 4. Plakaty należy dostarczyć do siedziby ZTM w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych przed dniem początkowego obowiązywania umowy.

 5. Reklamy nie mogą zawierać treści niezgodnych z przepisami prawa, treści kontrowersyjnych, nie mogą naruszać niczyich dóbr osobistych, praw, uczuć religijnych itp.

 6. Właściciel plakatów ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść reklam.

 

 

Opublikował(a): 22.08.2019 15:07, Kamil Ślemp
Wytworzył(a): 16.07.2012 09:30, Anna Kowalska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12375947
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl