Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Kontrole zewnętrzne przeprowadzane w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie w latach 2013/2014.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w MZD w Rzeszowie - Rok 2013/2014/2015

lp.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

data kontroli

zakres kontroli

1

Urząd Kontroli Skarbowej Rzeszów

21.03.2013-24.04.2013

Audyt gospodarowania środkami pochodzacymi z budżetu UE w ramach PORPW-projekt POPW.03.01.00-18-002/11 "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" oraz  Audyt gospodarowania środkami pochodzacymi z budżetu UE w ramach RPPK.02.01.00-18-054/10 " Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie - etap I"                                                                                            

2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

17.06.2013-28.06.2013

Sprawdzenie realizacji projektu POPW.03.01.00-18-002/11 "Budowa systemu integrujacego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic"

3

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

18.06.2013-30.08.2013

Organizacja i nadzór nad ruchem drogowym

4

Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie

05.08.2013-16.08.2013

Kontrola prawidłowości realizacji projektu w POIS.08.02.00-00-061/10 " "Budowa systemu integrujacego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic"

5

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Warszawie

23.09.2013

Kontrola projektu POPW.03.01.00-18-002/11 "Budowa systemu integrujacego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic"

6

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

23.10.2013-31.10.2013

Wybrane zagadnienia prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy

7

Urząd Kontroli Skarbowej Rzeszów

20.02.2014-04.04.2014

Audyt gospodarowania środkami pochodzacymi z budżetu UE w ramach PORPW-projekt POPW.03.01.00-18-002/11 "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic" wnioski o płatność od 7 do 12                                                                                 

8

Archiwum Zakładowe Rzeszów

09.05.2014-09.05.2014

Archiwum zakładowe- kontrola ogólna

9

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

30.06.2014-11.07.2014

Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości realizacji projektu, zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego, umową o dofinansowanie oraz zasadą unikania podwójnego finansowania wydatków w ramach programów operacyjnych dot. projektu POPW.03.01.00-18-002/11 "Budowa systemu integrujacego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic",                                       program kontroli nr K/DPI/19/2014 

10

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Warszawie

16.03.2015

Kontrola projektu POPW.03.01.00-18-002/11 "Budowa systemu integrujacego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic"

11

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

1.04.2015-15.05.2015

Udzielanie zamówień publicznych na malowanie oznakowania poziomego dróg oraz utrzymanie czystości  i wymianę elementów ekranów akustycznych przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie

2.07.2015-10.07.2015

1.Prawidłowość i rzetelność oblicznia składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zoobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.                                                                             3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świdczenia emerytalne i rentowe.             4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłoszenie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.                                                                               

13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

21.07.2015-3.08.2015

Kontrola nr K/DPI/25/2015 projektu nr POPW.03.01.00-18-002/11 "Budowa systemu integrujacego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic", w ramach Działania III. 1.Systemy miejskiego transportu zbiorowego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

14

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

17.09.2015

P/15/069 Dostępność publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu"

15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

4.11.2015-6.11.2015

Kontrola nr U/DPI/38/2015 projektu nr POPW.03.01.00-18-001/14 " Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowgo i wprowadzenie strefy płatnego parkowania"

16

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

30.11.2015-21.12.2015

Upoważnienie Nr 60/D/2015 Kontrola doraźna w zakresie: 1. wydatki z uwzglednieniem przepisów o zamówieniu publicznym                    2. rozliczenia z jst

17

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Warszawie

2.12.2015

Upoważnienie MF-DO-PORPW-320/2015 z dn. 17.08.2015 r. Audyt gospodarowania środkami pochodzacymi z budżetu UE w ramach PORPW projektu POPW.03.01.00-18-001/14

 

 

Opublikował(a): 14.03.2016 12:47, Sławomir Wyszyński
Wytworzył(a): 17.03.2014 11:44, Piotr Magdoń
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 9695237
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl