Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 1   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 2   Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3   Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę            "OBOWIĄZUJE od 17.12.2016"
 5   Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego            "OBOWIĄZUJE od 17.12.2016"
 6   Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę
      zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz
      oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane      "OBOWIĄZUJE od 17.12.2016"
 7   Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 8   Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 9   Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
11  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane      "OBOWIĄZUJE od 17.12.2016"
12  Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki z MPZP
13  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
14  Uzupełnienie wniosku inne niż w pozycji 6

 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.   Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań nałożonych wymaganiami prawa wymienionymi niżej:

        - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

        - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

        - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

        - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

        - ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

        - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

 

 

Strona główna Wydziału Architektury

 

 

 

Opublikował(a): 29.05.2018 09:08, Sławomir Prygarewicz
Wytworzył(a): 28.10.2008 11:38, Andrzej Skotnicki
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8568110
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl