Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Uprzejmie informujemy, iż każdy płatnik opłaty za gospodarowanie odpadami,  otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na który będzie mógł uregulować swoje zobowiązanie.  Numer indywidualnego rachunku zostanie dostarczony listownie po wprowadzeniu danych do systemu rozliczeniowego.
Osoby, które otrzymały indywidualne numery kont proszone są o uiszczanie opłat na wskazane konta, natomiast osoby, które ich jeszcze nie otrzymały proszone są odokonywanie  wpłat na ogólne konto: 11 1020 4391 0000 6202 0144 6897

Opłatę za godpodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić:

 • bezgotówkowo - na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 35-064 Rzeszów, Numer konta: 11 1020 4391 0000 6202 0144 6897. : "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc ......", wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz z adresem nieruchomości, identycznie jak w złożonej deklaracji;
 • gotówką - bez dodatkowych opłat -  w kasach Banku PKO BP mieszczących się w budynkach Urzędu Miasta Rzeszowa:
 1. kasa Banku PKO BP, ul. Okrzei 1, 35-002 Rzeszów; 
 2. Kasa Banku PKO BP, ul. Hansiewicza, 10, 35-103 Rzeszów;
 3. Kasa Banku PKO BP, Pl. Ofiar Getta 7, 35-102 Rzeszów;
 4. Kasa Banku PKO BP, ul. Kopernika 15, 35-102 Rzeszów.

 

Opłatę wnosi się za każdy miesiąc, bez wezwania, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. Nieruchomości zamieszkałe – budynki wielorodzinne

 

Rodzaj gospodarstwa
Sposób zbierania odpadów komunalnych

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danego gospodarstwa [zł/gosp.]

A
B
Jednoosobowe
Selektywny
10,00
Nieselektywny
15,00
Dwuosobowe
Selektywny
18,00
Nieselektywny
27,00
Trzyosobowe
Selektywny
26,00
Nieselektywny
39,00
Czteroosobowe
Selektywny
32,00
Nieselektywny
48,00
Liczące pięć lub więcej osób
Selektywny
38,00
Nieselektywny
57,00

 

 2. Nieruchomości zamieszkałe – budynki jednorodzinne

 

Rodzaj gospodarstwa
Sposób zbierania odpadów komunalnych

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danego gospodarstwa [zł/gosp.]

A
B
Jednoosobowe
Selektywny
15,00
Nieselektywny
22,00
Dwuosobowe
Selektywny
30,00
Nieselektywny
45,00
Trzyosobowe
Selektywny
40,00
Nieselektywny
60,00
Czteroosobowe
Selektywny
46,00
Nieselektywny
69,00
Liczące pięć lub więcej osób
Selektywny
60,00
Nieselektywny
90,00

 

3. Nieruchomości niezamieszkałe – na których wytwarzane są odpady komunalne

 

Pojemnik/worek
Sposób zbierania odpadów komunalnych
Miesięczna stawka opłaty za pojemnik [zł/m-c]
A
B
60 l
Selektywny
30,00
Nieselektywny
45,00
80 l
Selektywny
35,00
Nieselektywny
53,00
120 l
Selektywny
47,00
Nieselektywny
71,00
140 l
Selektywny
52,00
Nieselektywny
78,00
180 l
Selektywny
63,00
Nieselektywny
95,00
240 l
Selektywny
81,00
Nieselektywny
122,00
360 l
Selektywny
116,00
Nieselektywny
174,00
700 l
Selektywny
211,00
Nieselektywny
317,00
900 l
Selektywny
266,00
Nieselektywny
399,00
1100 l
Selektywny
316,00
Nieselektywny
474,00
KP – 5
Selektywny
1 490,00
Nieselektywny
2 235,00
KP - 7
Selektywny
2 080,00
Nieselektywny
3 120,00
KP – 10
Selektywny
2 971,00
Nieselektywny
4 457,00
KP -12
Selektywny
3 565,00
Nieselektywny
5 348,00
Prasokontener
5 000 l 9)
Selektywny
4 140,00
Nieselektywny
6 210,00
Prasokontener
7 000 l 9)
Selektywny
4 853,00
Nieselektywny
7 280,00
Prasokontener
10 000 l 9)
Selektywny
6 933,00
Nieselektywny
10 400,00
Inny- Prasokontener - podać pojemność [l] 10)
Selektywny
 
……………………………….
Nieselektywny
 
Poj. podziemny 3000 l 11)
Selektywny
215,00
Nieselektywny
323,00
Poj. podziemny 4000 l 11)
Selektywny
286,00
Nieselektywny
429,00

Inny - podać pojemność [l] 12)

Selektywny
 
……………………………….
Nieselektywny
 

Worek na odpady 120 l (zbierane w sposób nieselektywny bądź na frakcję „mokrą”) 13)

Selektywny
47,00
Nieselektywny
71,00

 

Należy przyjąć ilość pojemników/worków w oparciu o wyliczoną tygodniową ilość wytworzonych odpadów komunalnych dla poszczególnego charakteru działalności. Suma przyjętej pojemności pojemników/worków na frakcję „mokrą” bądź na odpady zbierane w sposób nieselektywny powinna być równa lub większa od wyliczonej tygodniowej ilości wytworzonych odpadów. Łączna pojemność pojemników na odpady komunale na terenie nieruchomości powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich wszystkich powstających odpadów.

W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów przy wyborze pojemnika od 60 l do 360 l będzie to pojemnik na frakcję „mokrą”, natomiast na frakcję „suchą” w ramach tej opłaty właściciel otrzyma odpowiednią ilość worków o pojemności 120 l oraz worek 80 l na szkło opakowaniowe. Przy wyborze pojemnika na frakcję „mokrą” o pojemności powyżej 360 l właściciel w ramach opłaty otrzyma pojemnik na frakcję „suchą” o takiej samej pojemności jak na frakcję „mokrą” oraz worki na szkło opakowaniowe.

9)  Dotyczy tylko frakcji „zmieszanej” lub „mokrej”.

10) Dotyczy właścicieli posiadających prasokontener (usługa odbioru odpadów). Usługa dotyczy tylko frakcji „zmieszanej” lub „mokrej”.

„Miesięczną stawkę opłaty za pojemnik” należy wyliczyć według wzoru:

- w przypadku selektywnej zbiórki odpadów - pojemność prasokontenera [m3] x 1104 – wpisać w kolumnie C;

- w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów - pojemność prasokontenera [m3] x 1104 x 1,5 – wpisać w kolumnie C.

11) Dotyczy właścicieli posiadających na swojej nieruchomości pojemnik podziemny (usługa odbioru odpadów).

12) Dotyczy pojemników podziemnych o pojemnościach innych niż wymienione.

„Miesięczną stawkę opłaty za pojemnik” należy wyliczyć według wzoru:

- w przypadku selektywnej zbiórki odpadów - pojemność pojemnika [l] x 0,0715 – wpisać w kolumnie C;

- w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów - pojemność pojemnika [l] x 0,0715 x 1,5 – wpisać w kolumnie C.

13) Worek na odpady zbierane w sposób nieselektywny bądź na frakcję „mokrą” może być zadeklarowany wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. brak dojazdu do nieruchomości, na której powstają odpady).

   Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Wysokość opłat za dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

 • worek na odpady zielone wraz z odbiorem z nieruchomości - 3,00 zł/worek,
 • transport odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych i innych z nieruchomości  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 5,90 zł/km,
 • załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych i innych transportowanych  do PSZOK-u - 29,00 zł/godz.,
 • interwencyjny odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości (dwa razy w ciągu roku) - 75 zł/m3, 5) dodatkowy worek na „Metale i tworzywa sztuczne” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”) - 0,60 zł/worek,
 • dodatkowy worek na „Szkło” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego”  i worki otrzymywane „na wymianę”) - 0,60 zł/worek,
 • dodatkowy worek na „Papier” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”) - 0,60 zł/worek,
 • dodatkowy worek na odpady „Bio” (w przypadku większego zapotrzebowania niż worki „pakietu startowego” i worki otrzymywane „na wymianę”) - 0,60 zł/worek,
 • przyjęcie odpadów zielonych w PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów - 75 zł/m3,
 • przyjęcie odpadów remontowo - budowlanych w PSZOK-u od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów - 230,00 zł/m3 ,
 • przyjęcie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady w PSZOK-u - 15,00 zł/m3,
 • przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,  na których powstają odpady w PSZOK-u - 230 zł/m3,
 • przyjęcie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady w PSZOK-u - 75 zł/m3,
 • przyjęcie zużytych opon od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady  w PSZOK-u: a) do 14 cali - 3,00 zł/szt. b) 15 – 24 cali - 5,00 zł/szt. c) powyżej 24 cali - 10,00 zł/szt.

 

Opublikował(a): 13.12.2018 15:27, Robert Jarosz
Wytworzył(a): 25.07.2013 13:57, Sławomir Krygowski
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 10897846
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl