Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

 

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7

2. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1

 

Miejsce wydawania dokumentów:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

pl. Ofiar Getta 7

35-002 Rzeszów

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,

2. Statut szkoły/placówki/przedszkola (w przypadku punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego – projekt organizacji wychowania przedszkolnego),

3. Wykaz pracowników pedagogicznych zawierający dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora,

4. Dokument informujący o dysponowaniu lokalem,

5. Pozytywna opinia komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,

6. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

7. Informacja o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe,

8. Dla osoby fizycznej – kserokopia dowodu tożsamości, dla osoby prawnej – aktualny wypis z rejestru sądowego,

9. Pozytywna opinia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych).

 

Informacje o opłatach:

Postępowanie nie podlega opłatom.

 

Termin załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny dokonuje czynności w ciągu 30 dni od daty kompletności wniosku.

 

Podstawa prawna:

1. Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

2. inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych i systemu informacji oświatowej – na postawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.),

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

 

Opublikował(a): 21.05.2019 13:55, Agnieszka Lęcznar-Bogusz
Wytworzył(a): 18.06.2013 11:07, Zbigniew Bury
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 11270068
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl