Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Nadanie uprawnień szkoły publicznej

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7

2. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1

 

Miejsce wydawania dokumentów:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

pl. Ofiar Getta 7

35-002 Rzeszów

 

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

1. Wniosek o nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,

2. Pozytywna opinia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie o spełnianiu przez szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia, należy przedstawić opinię tego ministra, o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,

3. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

 

Informacja o opłatach:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin załatwienia sprawy:

Organ ewidencyjny dokonuje czynności w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia kompletnego wniosku.

 

Podstawa prawna:

1. Art. 176 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie nadania uprawień szkoły publicznej służy prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

2. inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych i systemu informacji oświatowej – na postawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 ze zm.),

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

 

 

Opublikował(a): 21.05.2019 13:55, Agnieszka Lęcznar-Bogusz
Wytworzył(a): 28.09.2012 13:31, Zbigniew Bury
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 11270096
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl