Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury


Siedziba

Adres 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25
Telefon 17 748 36 00
Strona WWW www.mdk-rzeszow.art.pl
E-mail sekretariat@mdk.erzeszow.pl
Godziny pracy Zajęcia w pracowniach MDK odbywają się w zależności od ich rodzaju, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 21.00, w soboty od 8.00 do 15.00. Administracja MDK pracuje w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Bogusław Tomczak
Siedziba 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 25
Telefon 17 748 36 01
E-mail mdkrze@pro.onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Godziny pracy

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozkładem zajęć, praca administracyjna oraz nadzór pedagogiczny w czasie nienormowanym.

 

Tomasz Bodziony iod3@erzeszow.pl

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Organem prowadzącym dla Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie jest Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Edukacji. Organem nadzoru jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

 

Statut

Pobierz

 

 

Struktura organizacyjna

   Pobierz

Bilans roczny, plan finansowy

Bilans za rok 2009   Pobierz
Bilans za rok 2010   Pobierz
Bilans za rok 2011   Pobierz
Bilans za rok 2012   Pobierz

 

 

 

 

Bilans za rok 2013                Pobierz

Bilans za rok 2014           Pobierz

Bilans za rok 2015           Pobierz

Bilans za rok 2016           Pobierz

Bilans za rok 2017           Pobierz

Bilans za rok 2018           Pobierz

 

Plan na 2013Pobierz

 

Plan na 2014          Pobierz

Plan na 2015           Pobierz

Plan na 2016        Pobierz

Plan na 2017        Pobierz

Plan na 2018        Pobierz

Plan na 2019        Pobierz

 

Tryb działania, prowadzone sprawy, zadania

 

MDK jest publiczną placówką oświatową prowadzącą zajęcia o charakterze określonym statutem i przepisami prawa oświatowego. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież szkolna. Nabór do pracowni, kół, zespołów i sekcji MDK prowadzony jest z początkiem każdego roku szkolnego bezpośrednio przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Przyjmowane są dobrowolne darowizny na rachunek dochodów własnych placówki. Darowizny przeznaczane są na zakup dodatkowych materiałów do zajęć, organizację imprez dla dzieci itp. Zajęcia odbywają się w Rzeszowie w dwóch budynkach MDK: przy ul. Piłsudskiego 25, przy ul. Osmeckiego 51 a także w lokalu przy ul. Krakowskiej 20 (Galeria "Nowy Świat") oraz pomieszczeniach użyczonych przez szkoły (sale gimnastyczne, aule) i inne instytucja.

 

Siedzibą administracji MDK jest budynek przy ul. Piłsudskiego 25.
Zadania - ujęte w Statucie MDK w Rozdziale I § 1. pkt. 1.

 

 

Finanse, majątek

Budynki:
- Powierzchnia użytkowa budynku przy ul. Piłsudskiego 25 wynosi 476 m kw.
- Powierzchnia działki przy ul. Piłsudskiego 25 wynosi 573 m kw.
- Powierzchnia użytkowa budynku przy ul. Osmeckiego 51 wynosi 1 443 m kw.
- Powierzchnia działki przy ul. Osmeckiego 51 wynosi 5 024 m kw.

Maszyny i urządzenia będące środkami trwałymi:
- Sprzęt oświetleniowy - 1 komplet
- Instalacja alarmowa - 2 komplety urządzeń
- Instalacja monitoringu wewnętrznego – 1 komplet urządzeń
- Kopiarka - 2 szt.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:
- Rejestr pieczątek służbowych
- Rejestr leg. służbowych, książeczek zdrowia
- Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej
Ewidencje:
- Ewidencja druków ścisłego zarachowania
- Ewidencja wypadków
- Ewidencja wyposażenia pracowników w odzież roboczą
- Ewidencja środków trwałych
- Ewidencja pozostałych środków trwałych
Archiwum:
- Akta osobowe byłych pracowników MDK
- Listy płac, kartoteki wynagrodzeń

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe podopiecznych – ochrona danych osobowych, oświadczenia majątkowe pracowników.

 

 

RODO

Klauzula informacyjna

Monitoring

 

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych

 

Rok 2018

Ewaluacja problemowa - Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 

Rok 2019

1. Kontrola gospodarowania środkami ZFŚS, udzielania zamowień publicznych oraz spraw organizacyjno-kadrowych - Biuro Kontroli Urzedu Miasta Rzeszowa

2. Prawidłowość realizacji obowiązków płatnika składek - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 

 

Data opracowania

20.08.2010 r., 29.12.2011 r., 27.05.2013 r., 28.05.2015 r.

 

Opracowanie

Danuta Hus

 

Zatwierdzenie

Bogusław Tomczak

Opublikował(a): 18.09.2019 15:09, Danuta Hus
Wytworzył(a): 02.09.2009 10:32, Bogusław Tomczak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13419473
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl