Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

                   

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Tomasz Bodziony - iod3@erzeszow.pl

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna-I

Klauzula informacyjna-II

 

Siedziba                                                                                                                                                                                                                                                     

Adres ul. Unii Lubelskiej 1, 35-016 Rzeszów
Telefon 17 748 39 30
Fax 17 748 39 32
Strona WWW www.mos.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@mos.resman.pl
Godziny pracy

Administracja  7.30-15.30               

Nauczyciele - wg harmonogramu zajęć.

  Elektroniczna skrzynka podawcza: www.epuap.gov.pl

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko Grzegorz Gross
Siedziba ul. Unii Lubelskiej 1, 35-016 Rzeszów
Telefon 17 748 39 31
E-mail sekretariat@mos.resman.pl
Godziny pracy

Praca administracyjna oraz nadzór pedagogiczny w czasie nienormowanym.

Zajęcia dydaktyczne zgodnie z harmonogramem zajęć (zatwierdzony Arkusz Organizacyjny).

Terminy przyjmowania stron: każdy czwartek 13.00-15.30.


Kompetencje                            

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, Statut - Rozdział III

Pobierz

          

Pobierz

 

 

 

Zadania

Placówka realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty oraz przepisach do niej wykonawczych a w szczególności:

1.     Rozwija wszechstronne i różnorodne zainteresowania uczestników.

2.     Pogłębia i rozszerza wiedzę wykraczającą poza programy szkolne.

3.     Stwarza warunki do rozwoju psycho-fizycznego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach sportu.

4.     Umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej poprzez kształ­towanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybra­nej dyscypliny sportowej, a także zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu wychowanków.

5.     Organizuje wymianę sportową i rekreacyjną z innymi tego typu placówkami w kraju i za granicą.

6.     Organizuje obozy i warsztaty w okresie ferii i przerwy wakacyjnej dla dzieci i młodzieży.

7.     Organizuje i koordynuje konkursy i zawo­dy dla uczestników Placówki oraz masowe imprezy sportowe dla młodzieży szkolnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej.

8.     Współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami poprzez wspólne organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.

9.     Organizuje współpracę z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki.

 

 

Tryb działania

Procedura przyjmowania i załatwiania spraw:

1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika administracji MOS (w godz. od 7.30 do 15.30).
2. Przekazanie dokumentu do dyrektora placówki.
3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia wg kompetencji.
4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest jednostką budżetową. Organem prowadzącym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Rzeszowie jest Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Edukacji. Organem nadzoru jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

 

Statut

 Statut 2017

 

Regulamin Organizacyjny

Pobierz

 

 

 

Struktura Organizacyjna

Pobierz

 

 


Finanse, majątek

Budynek Administracyjny – o powierzchni całkowitej 71,3 m² położony przy ulicy Unii Lubelskiej 1 na działce nr 1255/5 o powierzchni 546 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 12,5 m² położony na działce nr 1255/7 o powierzchni 99 m².

Kompleks sportowy „Orlik”:
• przy ul. Batalionów Chłopskich w Rzeszowie - działka nr 1883/5 o powierzchni 5231 m2,
• przy ul. Skrajnej w Rzeszowie - działka nr 673/4 o powierzchni 4410 m2, 
• przy ul. Słocińskiej w Rzeszowie – działka 854/2 o powierzchni 2283 m2, działka 865/17 o powierzchni 1277 m2, działka 865/18 o powierzchni 1135 m2, działka 865/19 o powierzchni 1151 m2,
• przy ul. Starzyńskiego w Rzeszowie - działka nr 301/7 o powierzchni 3600 m2,
• przy ul. Starzyńskiego 17 w Rzeszowie – działka nr 301/9 o powierzchni 1283 m2  „Biały Orlik” – lodowisko w sezonie zimowym, kort tenisowy w sezonie letnim,
• przy ul. Budziwojskiej w Rzeszowie – działka nr 1049/4 o powierzchni 5102 m2. 

 

Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej przy ul. Rymanowskiej o powierzchni 1 104 m2.

Na wyposażeniu Placówki znajdują się: 5 zestawów komputerowych z drukarkami, 5 netbooków, centrala telefoniczna, telefon z faksem, kserokopiarka, oraz sprzęt RTV.   

 

Bilans roczny

 

 • Bilans MOS za rok 2009  -  Pobierz

 • Bilans MOS za rok 2010  -  Pobierz

 • Bilans MOS za rok 2011  -  Pobierz

 • Bilans MOS za rok 2012  -  Pobierz

 • Bilans MOS za rok 2013  -  Pobierz

 • Bilans MOS za rok 2014  -  Pobierz

 • Bilans MOS za rok 2015  -  Pobierz

 • Bilans MOS za rok 2016  -  Pobierz

 • Bilans MOS za rok 2016  -  Pobierz

 

 

Plan finansowy

 

 • Plan finansowy na 2013  -  Pobierz

 • Plan finansowy na 2014  -  Pobierz

 • Plan finansowy na 2015  -  Pobierz

 • Plan finansowy na 2016  -  Pobierz

 • Plan finansowy na 2017  -  Pobierz

 • Plan finansowy na 2018  -  Pobierz

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

1. Dokumentacja jest prowadzona na podstawie Zarządzenia nr IV/377/04 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w placówkach oświatowych instrukcji kancelaryjnej.
2. Placówka prowadzi ewidencje i rejestry na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rejestry i ewidencje:
- Rejestr pieczątek służbowych
- Rejestr zwolnień lekarskich
- Rejestr zarządzeń
- Ewidencja druków ścisłego zarachowania
- Ewidencja wypadków
- Ewidencja środków trwałych
- Ewidencja pozostałych środków trwałych

Archiwum:
- Akta osobowe byłych pracowników MOS.
- Listy płac, kartoteki wynagrodzeń. Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Rzeszowie, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej mogą być udostępnione na wniosek.  

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej opcjonalny

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczestników – ochrona danych osobowych.

Oświadczenia majątkowe pracowników.

 

Kontrole

 

Okres kontroli Organ kontrolujący Zakres kontroli
24.09.-12.10.2012r.

Biuro Kontroli Urzędu

Miasta Rzeszowa

 

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki, w tym prawidłowość podejmowania

i realizacji zobowiązań.     

02.06.-24.06.2014r.   

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Kontroli Płatników Składek

w Rzeszowie

 

Kontrola kompleksowa prawidłowośći wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

kwiecień - maj 2015r.

Urząd Miasta Rzeszowa

(Biegły Rewident)

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

 

 

Data opracowania

08.09.2016 r.

 

Opracowanie

Grzegorz Gross

tel. 17 748 39 30

e-mail: sekretariat@mos.resman.pl

Adres:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

ul. Unii Lubelskiej 1

35-016 Rzeszów

 

Zatwierdzenie

Grzegorz Gross – Dyrektor Placówki

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 23.01.2019 13:23, Grzegorz Gross
Wytworzył(a): 29.09.2009 14:03, Gross Grzegorz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 10542735
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl