Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

                   

 

 

Siedziba

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Klauzula   informacyjna MOS

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Klauzula informacyjna MOS

Adres ul. Unii Lubelskiej 1, 35-016 Rzeszów
Telefon 17 748 39 30
Fax 17 748 39 32
Strona WWW www.mos.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@mos.rzeszow.pl
Godziny pracy

Administracja  7.30-15.30               

Nauczyciele - wg harmonogramu zajęć.

  Elektroniczna skrzynka podawcza: www.epuap.gov.pl

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko Grzegorz Gross
Siedziba ul. Unii Lubelskiej 1, 35-016 Rzeszów
Telefon 17 748 39 31
E-mail mosrzeszow@pro.onet.pl
Godziny pracy

Praca administracyjna oraz nadzór pedagogiczny w czasie nienormowanym.

Zajęcia dydaktyczne zgodnie z harmonogramem zajęć (zatwierdzony Arkusz Organizacyjny).

Terminy przyjmowania stron: każdy czwartek 13.00-15.30.


Kompetencje                            

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa, Statut - Rozdział III

Pobierz

          

Pobierz

 

 

 

Zadania

Placówka realizuje zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty oraz przepisach do niej wykonawczych a w szczególności:

1.     Rozwija wszechstronne i różnorodne zainteresowania uczestników.

2.     Pogłębia i rozszerza wiedzę wykraczającą poza programy szkolne.

3.     Stwarza warunki do rozwoju psycho-fizycznego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach sportu.

4.     Umożliwia podnoszenie sprawności fizycznej poprzez kształ­towanie nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawianie wybra­nej dyscypliny sportowej, a także zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu wychowanków.

5.     Organizuje wymianę sportową i rekreacyjną z innymi tego typu placówkami w kraju i za granicą.

6.     Organizuje obozy i warsztaty w okresie ferii i przerwy wakacyjnej dla dzieci i młodzieży.

7.     Organizuje i koordynuje konkursy i zawo­dy dla uczestników Placówki oraz masowe imprezy sportowe dla młodzieży szkolnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej.

8.     Współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami poprzez wspólne organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.

9.     Organizuje współpracę z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki.

 

 

Tryb działania

Procedura przyjmowania i załatwiania spraw:

1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika administracji MOS (w godz. od 7.30 do 15.30).
2. Przekazanie dokumentu do dyrektora placówki.
3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia wg kompetencji.
4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest jednostką budżetową. Organem prowadzącym dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Rzeszowie jest Urząd Miasta Rzeszowa - Wydział Edukacji. Organem nadzoru jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

 

Statut

 Statut 2017

 

Regulamin Organizacyjny

Pobierz

 

 

 

Struktura Organizacyjna

Pobierz

 

 


Finanse, majątek

Budynek Administracyjny – o powierzchni całkowitej 71,3 m² położony przy ulicy Unii Lubelskiej 1 na działce nr 1255/5 o powierzchni 546 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 12,5 m² położony na działce nr 1255/7 o powierzchni 99 m².

Kompleks sportowy „Orlik”:
• przy ul. Batalionów Chłopskich w Rzeszowie - działka nr 1883/5 o powierzchni 5231 m2,
• przy ul. Skrajnej w Rzeszowie - działka nr 673/4 o powierzchni 4410 m2, 
• przy ul. Słocińskiej w Rzeszowie – działka 854/2 o powierzchni 2283 m2, działka 865/17 o powierzchni 1277 m2, działka 865/18 o powierzchni 1135 m2, działka 865/19 o powierzchni 1151 m2,
• przy ul. Starzyńskiego w Rzeszowie - działka nr 301/7 o powierzchni 3600 m2,
• przy ul. Starzyńskiego 17 w Rzeszowie – działka nr 301/9 o powierzchni 1283 m2  „Biały Orlik” – lodowisko w sezonie zimowym, kort tenisowy w sezonie letnim,
• przy ul. Budziwojskiej w Rzeszowie – działka nr 1049/4 o powierzchni 5102 m2. 

 

Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej przy ul. Rymanowskiej o powierzchni 1 104 m2.

Na wyposażeniu Placówki znajdują się: 5 zestawów komputerowych z drukarkami, 5 netbooków, centrala telefoniczna, telefon z faksem, kserokopiarka, oraz sprzęt RTV.   

 

Bilans roczny

Bilans MOS za rok 2009

Pobierz

Bilans MOS za rok 2010

Pobierz

Bilans MOS za rok 2011

Pobierz

Bilans MOS za rok 2012

Pobierz

Bilans MOS za rok 2013

Pobierz

Bilans MOS za rok 2014

Pobierz

Bilans MOS za rok 2015

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan finansowy

 

Plan finansowy na 2013r. Pobierz
Plan finansowy na 2014r. Pobierz
Plan finansowy na 2015r. Pobierz
Plan finansowy na 2016r. Pobierz

 

 

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

1. Dokumentacja jest prowadzona na podstawie Zarządzenia nr IV/377/04 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w placówkach oświatowych instrukcji kancelaryjnej.
2. Placówka prowadzi ewidencje i rejestry na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Rejestry i ewidencje:
- Rejestr pieczątek służbowych
- Rejestr zwolnień lekarskich
- Rejestr zarządzeń
- Ewidencja druków ścisłego zarachowania
- Ewidencja wypadków
- Ewidencja środków trwałych
- Ewidencja pozostałych środków trwałych

Archiwum:
- Akta osobowe byłych pracowników MOS.
- Listy płac, kartoteki wynagrodzeń. Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Rzeszowie, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej mogą być udostępnione na wniosek.  

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz

 

 

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczestników – ochrona danych osobowych.

Oświadczenia majątkowe pracowników.

 

Kontrole

 

Okres kontroli Organ kontrolujący Zakres kontroli
24.09.-12.10.2012r.

Biuro Kontroli Urzędu

Miasta Rzeszowa

 

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki, w tym prawidłowość podejmowania

i realizacji zobowiązań.     

02.06.-24.06.2014r.   

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Kontroli Płatników Składek

w Rzeszowie

 

Kontrola kompleksowa prawidłowośći wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.

kwiecień - maj 2015r.

Urząd Miasta Rzeszowa

(Biegły Rewident)

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

 

 

Data opracowania

08.09.2016 r.

 

Opracowanie

Jacek Celtner

tel. 17 748 39 32

e-mail: mosrzeszow@pro.onet.pl

Adres:

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

ul. Unii Lubelskiej 1

35-016 Rzeszów

 

Zatwierdzenie

Grzegorz Gross – Dyrektor Placówki

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 20.07.2018 14:51, Grzegorz Gross
Wytworzył(a): 29.09.2009 14:03, Gross Grzegorz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 7486996
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl