Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie


Siedziba

Adres 35-310 Rzeszów, ul. Biskupa J. Pelczara 3
Telefon 017 748 25 50
Strona WWW sp23rzeszow.edupage.org
E-mail sekretariat@zszp5.resman.pl

Godziny pracy

Skrytka ESP

6:00 - 17:00

/ZSPNR5/SkrytkaESP

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Małgorzata Adamska - Jesiołkiewicz
Siedziba 35-310 Rzeszów, ul. Biskupa J. Pelczara 3
Telefon 017 748 25 50
E-mail dyrektor@zszp5.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy  7:30 - 15:30

 

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rzeszowie powołanego Uchwałą Nr VII/116/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie wchodzą:

-Przedszkole Publiczne nr 35

-Szkoła Podstawowa nr 23

 file/43884/Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie.pdf

 

Podstawa prawna

 Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr O.IV-0138/118/82 z dnia 24 czerwca 1982 r. w sprawie orzeczenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie.

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr O.IV-0138/13/83 z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie organizacji Państwowego Przedszkola Nr 35 w Rzeszowie.

Podstawą funkcjonowania jest ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

 

Klauzule informacyjne

 /file/155097/klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego ZSP 5.pdf

/file/155098/klauzula informacyjna ogólna ZSP 5.pdf

Statut

/file/155118/Statut Przedszkola Publicznego nr 35.pdf

/file/155119/Statut Szkoły Podstawowej nr 23.pdf

Bilans roczny

 file/43384/Bilans 2011.pdf

file/43385/Bilans 2012.pdf

file/47179/Bilans 2013.pdf

 file/64167/bilans 2014.pdf

/file/99128/bilans 2015.pdf

/file/99130/bilans 2016.pdf

/file/155071/bilans 2017.pdf

Finanse, majątek

 1. Budynki o łącznej powierzchni - 8 349 m2
- Powierzchnia w użytkowaniu Przedszkola Publicznego nr 35 - 695 m2
- Powierzchnia w użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 23 - 7 654 m2

2. Grunty:
- Działka o łącznej powierzchni 33 595 m2
- Działka w użytkowaniu Przedszkola Publicznego nr 35 - 4 112 m2
- Działka w użytkowaniu Szkoły Podstawowej nr 23 - 29 483 m2

3. Wartość majątku:
- budynki                     - 3 408 773, 10 zł
- obiekty                         - 207 132, 46 zł
- maszyny i urządzenia    - 193 263, 25 zł
- pozostałe środki trwałe  - 816 989, 90 zł
- zbiory biblioteczne          - 34 762, 73 zł

 

Zadania

 Zgodnie ze statutem, ustawą o systemie oświaty oraz uchwałami organu prowadzącego.

  

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 1. Interesantów przyjmuje Dyrektor, zastępcy Dyrektora, pedagog oraz pracownicy administracji.

2. W sekretariacie udzielane są szczegółowe informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw.

3. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową bądź drogą elektroniczną.

4. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

5. Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

6. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie odpowiedzi.

7. Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

  

 Rejestry, ewidencje, archiwa

 Rejestry i ewidencje:

- rejestr świadectw szkolnych,

- rejestr wydanych legitymacji szkolnych,

- rejestr kart rowerowych,

- rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników,

- rejestr legitymacji służbowych nauczycieli,

- księgi ewidencji dzieci (dla celów kontroli realizacji obowiązku szkolnego),

- księgi uczniów,

- księgi absolwentów,

- księgi zarządzeń dyrektora placówki,

- księgi zastępstw,

- księgi protokołów Rady Pedagogicznej,

- dzienniki lekcyjne i arkusze ocen,

- ewidencje pieczęci szkolnych,

- ewidencje delegacji służbowych,

- ewidencje wyjść służbowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

- ewidencje czasu pracy,

- ewidencje wydanej odzieży roboczej,

- ewidencje biletów MPk,

- listy obecności pracowników.

 

W archiwum zakładowym gromadzone są:

- dokumenty osobowe i płacowe pracowników,

- dokumenty finansowe,

- księgi arkuszy ocen,

- dzienniki szkolne,

- księgi protokołów i zastępstw,

- kronika szkoły,

- dokumentacja pracy placówki.

 

Dokumentacja kontroli zewnętrznych

 file/48852/kontrole zewnętrzne.pdf

 /file/155113/Kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne 2016-2018.pdf

Udostępnianie informacji publicznej

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018, Nr 1330  z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 ul. Pelczara 3, 35-310 Rzeszów.

file/48868/Regulamin udostępniania informacji na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Rzeszowie.pdf

/file/158149/Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf

 

Informacje nieudostępnione

 Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Zatwierdził

 Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz - dyrektor zespołu

Opublikował(a): 29.05.2019 13:43, Joanna Kłos
Wytworzył(a): 09.08.2011 09:11, Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13760546
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl