Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
logo szkoły
logo szkoły


 

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF   

 

 

 

Siedziba 

Adres


ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

Telefon

 

17 7483170

 

Strona WWW

 

http://www.zsunicef.pl/

 

E-mail

 

sekretariat@zss.resman.pl

 

Godziny pracy

świetlica - 6.30 - 16.30

sekretariat- 7.30 - 15.30

lekcje - 8.00 - 16.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko

 

Iwona Pałka

 

Siedziba

 

ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów

 

Telefon

 

17 7483170

 

E-mail

 

szkola.rzeszow@zsunicef.pl

 

 

Kompetencje

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

statut szkoły § 14

 

 

Godziny pracy

 

7.30 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r.

 

 

 

Statut

 

Statut Zespołu Szkół Specjalnych im.UNICEF w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

Bilans roczny 

 

 

Bilans za rok 2017Pobierz

 

 

 

Bilans za rok 2018

 

Pobierz

 

Rachunek zysków i strat

 

Pobierz

 

Zestawienei zmian w funduszu

 

Pobierz

 

Informacje dodatkowe 1

 

Pobierz

 

Informacje dodatkowe 2

 

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skład Zespołu Szkół wchodzą:  


 1. Przedszkole Publiczne Specjalne nr 30

 2. Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 3. Szkoła Podstawowa Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

 4. Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 5. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

Zespół Szkół prowadzi: 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 2. Oddziały dla dzieci z autyzmem

 3. Oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 4. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

 5. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze indywidualne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

  

 

 

 

Zadania 

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, a także przygotowuje dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie do życia w społeczeństwie i do pełnej integracji z nim, poprzez osiąganie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą metod wynikających ze stanu współczesnej nauki i praktyki pedagogicznej.
   
 2. Szkoła wychowuje młodzież w duchu humanizmu, uczniów otwartych na drugiego człowieka, tolerancyjnych.
   
 3. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.

 

 

 

 

 

Tryb działania 

 

Ujęte w Statucie Szkoły.

 

 

 

 

 

Finanse, majątek 

 
 
 
Budynki i budowle 
6 213 179,78 zł
Urządzenia techniczne i maszyny867 992,57 zł
Środki transportu   
448 181,50 zł
Razem: 7 270 172,35  zł
                   

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 

 

Archiwum, rejestr zaświadczeń, rejestr legitymacji szkolnych, rejestr wydanych świadectw i dyplomów, księga uczniów, księga absolwentów, księgowość, baza danych pracowników szkoły, dokumentacja zdrowotna uczniów, dokumentacja przebiegu kształcenia (arkusze ocen, dzienniki).

 

 

 

 

 

Informacje nieudostępnione 

 

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

 

 

 

 

Udostępnianie Informacji Publicznej 

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej

 1. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ( PDF )
 2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ( DOC )


Pkt 1-2 wprowadzono zarządzeniem nr 4 r. Dyrektora Zespołu Szkół im. UNICEF w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2014

Nie ma obowiązku korzystania z zamieszczonego wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


 

Ochrona danych osobowych

 

Do pobrania Klauzula informacyjna

Do pobrania Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 


 

Kontrole w placówce

 


2015

 

LP

Jednostka
kontrolująca

Jednostka Kontrolowana

Zakres i wyniki kontroli

1.

PPWJS

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnościa

2.

Podkarpacki Kurator Oświaty

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Wykonywanie przez dyr. zadań w zakresie nadzpru pedagogicznego

3.

PPWJS

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji PPWJS

4.

PPWJS

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z dnia 05.03.2015 SZ.9020.99.1.2015.ENZ

5.

Podkarpacki Kurator Oświaty

ZS im. UNICEF w Rzeszowie

Zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganiami prawnymi.

 

 

 

Data opracowania 

 

20.05.2015 r.

 

 

Opracowanie

 

Andrzej Gilewicz

 

  

 

Zatwierdzenie 

 

Iwona Pałka - dyrektor

Opublikował(a): 09.09.2019 09:17, Andrzej Gilewicz
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:37, Iwona Pałka
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12675201
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl