Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

 
 

Siedziba

Adres: ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Telefon: 17 74 83 140
Fax: 17 74 83 161
Strona WWW: www.zstrzeszow.pl
E-mail:  sekretariat@zstrzeszow.pl
E-PUAP: /zstrzeszow/skrytkaESP
Godziny pracy: 7:30 - 15:30

 

 
 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Edyta Niemiec
Siedziba: ul. A. Matuszczaka 7, 35-084 Rzeszów
Telefon: 17 74 83 140
E-mail: sekretariat@zstrzeszow.pl
Godziny pracy: 7:00 - 15:00
Godziny przyjęć interesantów : czwartek 13:00 - 16:00

 

 
 
 
 

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa ujęte w Statucie Szkoły - Rozdział IV - Kompetencje dyrektora szkoły  § 24 - 27

  

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej oraz opiekuńczej.

Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, uwzględniając indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów oraz predyspozycje zawodowe w określonych zawodach.

Cele i zadania szkoły zostały ujęte w Statucie Szkoły w Rozdział II - § 9

 
 
 

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

 

1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu (w godzinach od 7.30 do 15.30).
2. Przekazanie dokumentu dyrektorowi szkoły.
3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia według kompetencji.
4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
 
 
 
 
 

Forma prawna 

Jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów

Zarządzenie  Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z  dnia 25  września 1991 r. Nr 33/91

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami)

 

 

Statut

Statut Zespołu Szkół Technicznych

 
 
 
 

  

Organizacja

Struktura Zespołu Szkół Technicznych

 

Majątek

 • Budynek warsztatowo - dydaktyczny wraz z halą sportową
 • Budynek lekcyjny
 • Budynek sali gimnastycznej
 • Garaż
 • Magazyn
 • Kort tenisowy 
 • Sześć działek położonych przy ul. A. Matuszczaka 7 o łącznej powierzchni ewidencyjnej gruntów 11544 metrów kwadratowych to jest. 1 ha 15 a 44 m2.
 •  
   
   
   
   
   

 

Bilans roczny

Bilans 2011

Bilans 2012

Bilans 2013

Bilans 2014

Bilans 2015

Bilans 2016

Bilans 2017

Bilans 2018

Dodatkowa informacja za rok 2018

 
 
 
 
 
 

Tryb działania

Zgodnie z ustawa o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.),  informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej ZST w Rzeszowie, a także nie zostały udostepnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostepniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie na adres: 35-084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7.

 

Wzór wniosku

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, powołany został Inspektor Ochrony Danych, Pan Tomasz Bodziony, e-mail: iod3@erzeszow.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
 
 
 
 
 


 Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

- arkusze ocen,

- księga protokołów rady pedagogicznej,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły,

- księga ewidencji uczniów,

- rejestr korespondencji,

- rejestry wydawanych zaświadczeń uczniowskich,

- rejestr wydawanych zaświadczeń pracownikom szkoły,

- rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,

- rejestr umów związanych z kontrahentami,

- rejestr inwestycji i remontów w szkole,

- ewidencja druków ścisłego zarachowania,

- ewidencja delegacji służbowych,

- ewidencja pieczęci i pieczątek,

- ewidencja wyjść służbowych,

- ewidencja majątku szkoły,

- planowanie i sprawozdawczość,

- dokumentacja księgowa i płacowa.

 

Archiwum własne.

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

6.09.2019 ZUS Oddział w Rzeszowie Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rozliczanie z tego tytułu
20.08.2019 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego
29.07.2019 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrola dorażna dotycząca zapisów w statucie szkoły
29.04.2019 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie Ocena stanu sanitarnego szkoły.
15.03.2019 Archiwum Państwowe Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych
13.11.2018 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kontrola spełniania warunków uznania uprawnionej jednostki organizacyjnej oraz sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
10.04.2017 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie Ocena stanu sanitarnego szkoły. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówce
29.09.2016 OT ARR Rzeszów Dane dotyczące produktu w ramach wycofania.
10.06 - 09.12.2016
Ministerstwo Rozwoju
Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenie kadry kształcenia zawodowego - KONKURS 2014
30.08.2016
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie Przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego.
08.12.2015 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
w Rzeszowie
Kontrola sanitarna placówki
31.08, 09,25,28.09.2015 Państwowa Inspekcja Pracy
w Rzeszowie
Wybrane zagadnienia prawa ochrony pracy
07-09.07, 13-16.07, 20-28.07.2015 Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki:
w szczególności realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań

19,24,25.02.2015 Państwowa Inspekcja Pracy
w Rzeszowie
Wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy
18.12.2014 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Monitorowanie kształcenia zawodowego
24.11.2014 Podkarpacki Państwowy  Wojewódzki Inspektorat Sanitarny Kontrola sanitarna placówki
07.10.2014 - 09.10.2014

Państwowa Inspekcja Pracy

w Rzeszowie

Wybrane zagadnienia prawa pracy

25.08.2014

Podkarpacki Państwowy  Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

Kontrola w związku
z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego

12.05.2014

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kontrola doraźna

07.02.2014 – 20.02.2014

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Ewaluacja problemowa
w Technikum Nr 9
i Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV

21.11.2013

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Kontrola finansowa projektu
ESF01-2012-1-PL1-LEO01-27246

13.09.2013

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zgodność kształcenia
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
 z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

29.08.2013

Podkarpacki Państwowy  Wojewódzki Inspektorat Sanitarny

Kontrola w związku
z przygotowaniem szkół do  nowego roku szkolnego

28.08.2013 – 25.09.2013

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Rzeszowie

Kontrola Płatnika Składek

03.07.2013 – 04.07 2013

Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie

Prawo pracy i bezpieczeństwo pracy

 

 

Data opracowania

wrzesień 2014 rok

kwiecień 2014 rok

 

Opracowanie

Iwona Ulanowska - sekretarz szkoły

 

Zatwierdzenie

Edyta Niemiec - dyrektor szkoły

 

Osoba publikująca

Iwona Ulanowska - sekretarz szkoły

 

Osoba wytwarzająca

Edyta Niemiec - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 13.09.2019 08:25, Edyta Niiemiec
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:37, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13398758
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl