Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Zespół Szkół Spożywczych

im. Tadeusza Rylskiego

 

 


 

 

Siedziba

 

 

Adres

ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów

Telefon

17 74 83 100

Strona WWW

zss.rze.pl

E-mail

                                       sekretariat@zsspoz.resman.pl 

 zsspoz@poczta.onet.pl 

Godziny pracy

7.00 - 15.00

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-PUAP -  zsspoz1903

 

 

Dyrektor

 

Imię i nazwisko

Jadwiga Gargaś

Siedziba

ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów

Telefon

17 74 83 100

E-mail

sekretariat@zsspoz.resman.pl

 zsspoz@poczta.onet.pl

Kompetencje

Dyrektor szkoły w szczególności:

1. kieruje statutową działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2. sprawuje nadzór pedagogiczny;

3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5. dysponuje  środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;                

a) wykonuje zadania związane  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

7. współdziała ze szkołami wyższymi oraz  zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;

8. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów, o których mowa w art.9 ust.1, przeprowadzonych w szkole;

9. stwarza warunki do działania w szkole, rady rodziców,wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem  Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

 

Podstawa prawna

 

Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z dnia 15.03.1975 r.

Nr-0-II-021/31/75 

 

Statut

 

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania

 

Zadania jednostki  ujęte są w Statucie - Rozdział 2

 

Tryb działania

 

 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Spożywczych.

Sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w administracji  szkoły w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymcje i duplikaty świadectw wydawane są  na pisemną prośbę osób zainteresowanych.

Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Legitymacji, świadectw,druków ścisłego zarachowania, archiwum własne

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

   tutaj

 

 

Finanse, majątek

 

Wykaz majątku komunalnego: budynki, budowle i grunty własność Regionalnej Spółdzielni Szkolenia i Usług Mleczarskich.

Wykaz ilościowy urządzeń technicznych:
1. samochód Polonez Track - 1 szt.
2. wymiennik ciepła - 1 szt.
3. centrala telefoniczna - 1 szt.
4. urządzenia gastronomiczne - 7 szt.
5. zestaw komputerowy z kasa fiskalną - 1 szt.6. zestaw komputerowy (dla administracji) - 8 szt.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie, pomoce naukowe) w użytkowaniu i księgozbiór - wartość brutto 741753,95 zł.

 Majątek szkoły - 31.12.2013  tutaj

 

 Bilans roczny

 

 Bilans Zbiorczy za 2010 r. do pobrania tutaj

 Bilans Zbiorczy za 2011 r. do pobrania tutaj

 Bilans Zbiorczy za 2012 r. do pobrania tutaj

 Bilans Zbiorczy za 2013 r. do pobrania tutaj

Bilans Zbiorczy za 2014 r. do pobrania tutaj

Bilans Zbiorczy za 2015 r. do pobrania tutaj

Bilans Zbiorczy za 2016 r. do pobrania tutaj

 

Udostępnianie informacji publicznej

 

zarządzenie dyrektora o udostępnianiu informacji publicznej tutaj

wniosek o udostępnienie informacji publicznej tutaj

regulamin udzielania if. publicznej tutaj

 

Informacje nieudostępnione

 

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe pracowników, dane osobowe uczniów, dokumentacja księgowo-płacowa. 

 

 

Ochrona danych osobowych

 

klauzula informacyjna  tutaj

klauzula informacyjna dotycząca monitoringu tutaj

 

Data opracowania

17.09.2003 r., 9.03.2012 r., 27.03.2014, 4.09.2018

 

 

 Opracowanie

 

 

Jadwiga Gargaś - dyrektor,  Lucyna Pluta- sam.ref. d/s administracyjnych

 

 

Zatwierdzenie

 

 

Jadwiga Gargaś - dyrektor

 

Opublikował(a): 10.12.2018 13:54, Lucyna Pluta
Wytworzył(a): 05.02.2009 13:06, Jadwiga Gargaś
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 10075640
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl